การแต่งภาพ ClipArt จัดทำโดย : หมูขุน พิมพ์
 Un title page

การแต่งภาพ ClipArt

การแต่งสีของภาพ การตัดภาพ และการ Reset ภาพ

การตัดภาพเลือกเฉพาะส่วนที่ต้องการของภาพเริ่มจากคลิกตามภาพ

วางเมาท์ตรงที่ต้องการจะตัด (ที่วงไว้) แต่วางเมาท์ให้มีสัญลักษณ์ที่จะตัดได้เฉพาะตามจุดที่เป็นรูป
สี่เหลี่ยมและตัดเป็นเส้นตรงเท่านั้น

รากเมาท์ตามความต้องการของภาพ

เมื่อปล่อยเมาท์ก็จะได้ภาพที่ตัดแล้ว

ต้องการแต่งกรอบให้ภาพมีกรอบให้คลิกตามรูปและเลือกความหนาของเส้นกรอบ

แต่งสีของภาพคลิกตามรูปจะปรากฏหน้าต่างสำหรับแต่งสี

เลือกเปลี่ยนสีได้ที่ละสี ที่ละส่วน สีที่เลือกเปลี่ยนจะเปลี่ยนเป็นสีที่เลือกใหม่เมื่อถูกใจแล้วคลิก OK

ต่อไปจะเป็นการแต่งสีของกรอบเมื่อคลิกจะมีหน้าต่างปรากฏตามรูป

แต่ถ้าเราไม่ได้ตีกรอบไว้ก่อนหน้านี้ ส่วนที่วงไว้จะไม่สามารถคลิกเปลี่ยนสีได้เนื่องจากไม่มี
กรอบให้เปลี่ยนสี และด้านหลังสามารถเปลี่ยนขนาดของภาพได้ ถ้าเปลี่ยนภาพได้ตามต้องการ
แล้วก็คลิก OK

จะได้ภาพและกรอบที่มีขนาด สี ตามต้องการ

แต่ถ้าต้องการภาพกลับไปเหมือนเดิมก่อนที่จะแต่งภาพให้ Reset ภาพโดยคลิกตามรูป

คุณอาจสนใจ
เอาเมนูคืนมา IE7
เว็บไทยดีดี (14,487 - 29 ก.ย. 50)
การซูมภาพให้เห็นได้ชัดขึ้น
หมูขุน (30,023 - 17 มิ.ย. 51)
เทคนิคการทำ Bullet Arrow
Mr.GuruZ (56,818 - 04 มิ.ย. 49)
Inheritance
Mr.POP (49,851 - 05 พ.ย. 49)
การสร้างกรอบแบบโพลารอยด์
webthaidd (205,156 - 12 พ.ค. 51)
การใช้งานคำสั่ง strftime
Mr.GuruZ (25,663 - 03 มิ.ย. 49)
การตัดวัตถุ ตามที่เราต้องการ
first (23,780 - 02 เม.ย. 51)
การแต่งข้อความ
หมูขุน (15,346 - 04 ก.พ. 50)