การแต่งภาพ ClipArt จัดทำโดย : หมูขุน พิมพ์
 Un title page

การแต่งภาพ ClipArt

การแต่งสีของภาพ การตัดภาพ และการ Reset ภาพ

การตัดภาพเลือกเฉพาะส่วนที่ต้องการของภาพเริ่มจากคลิกตามภาพ

วางเมาท์ตรงที่ต้องการจะตัด (ที่วงไว้) แต่วางเมาท์ให้มีสัญลักษณ์ที่จะตัดได้เฉพาะตามจุดที่เป็นรูป
สี่เหลี่ยมและตัดเป็นเส้นตรงเท่านั้น

รากเมาท์ตามความต้องการของภาพ

เมื่อปล่อยเมาท์ก็จะได้ภาพที่ตัดแล้ว

ต้องการแต่งกรอบให้ภาพมีกรอบให้คลิกตามรูปและเลือกความหนาของเส้นกรอบ

แต่งสีของภาพคลิกตามรูปจะปรากฏหน้าต่างสำหรับแต่งสี

เลือกเปลี่ยนสีได้ที่ละสี ที่ละส่วน สีที่เลือกเปลี่ยนจะเปลี่ยนเป็นสีที่เลือกใหม่เมื่อถูกใจแล้วคลิก OK

ต่อไปจะเป็นการแต่งสีของกรอบเมื่อคลิกจะมีหน้าต่างปรากฏตามรูป

แต่ถ้าเราไม่ได้ตีกรอบไว้ก่อนหน้านี้ ส่วนที่วงไว้จะไม่สามารถคลิกเปลี่ยนสีได้เนื่องจากไม่มี
กรอบให้เปลี่ยนสี และด้านหลังสามารถเปลี่ยนขนาดของภาพได้ ถ้าเปลี่ยนภาพได้ตามต้องการ
แล้วก็คลิก OK

จะได้ภาพและกรอบที่มีขนาด สี ตามต้องการ

แต่ถ้าต้องการภาพกลับไปเหมือนเดิมก่อนที่จะแต่งภาพให้ Reset ภาพโดยคลิกตามรูป

คุณอาจสนใจ
สร้างข้อความพลาสติก
langjuko (240,950 - 24 ก.ย. 51)
การทำ Login Session แบบไม่ใช้ฐานข้อมูล
Mr.GuruZ (59,732 - 03 มิ.ย. 49)
ทดลองเขียนโปรแกรมสร้าง Thread (Visual C++)
langjuko (26,623 - 16 ก.ย. 51)
การสร้างพื้นผิวของลูกโลก (ตอนที่ 3)
อ.เล็ก (63,917 - 04 มิ.ย. 49)
การเปลี่ยนขนาดเส้นขอบของวัตถุ
Mr.GuruZ (42,998 - 04 มิ.ย. 49)
การใช้คำสั่งวนลูป foreach
Mr.GuruZ (44,544 - 03 มิ.ย. 49)
ฐานข้อมูลกับ MS Access
อ้อม (27,119 - 07 เม.ย. 50)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 3D Stodio Max
เว็บไทยดีดี (38,722 - 02 เม.ย. 51)