การแต่งภาพ ClipArt จัดทำโดย : หมูขุน พิมพ์
 Un title page

การแต่งภาพ ClipArt

การแต่งสีของภาพ การตัดภาพ และการ Reset ภาพ

การตัดภาพเลือกเฉพาะส่วนที่ต้องการของภาพเริ่มจากคลิกตามภาพ

วางเมาท์ตรงที่ต้องการจะตัด (ที่วงไว้) แต่วางเมาท์ให้มีสัญลักษณ์ที่จะตัดได้เฉพาะตามจุดที่เป็นรูป
สี่เหลี่ยมและตัดเป็นเส้นตรงเท่านั้น

รากเมาท์ตามความต้องการของภาพ

เมื่อปล่อยเมาท์ก็จะได้ภาพที่ตัดแล้ว

ต้องการแต่งกรอบให้ภาพมีกรอบให้คลิกตามรูปและเลือกความหนาของเส้นกรอบ

แต่งสีของภาพคลิกตามรูปจะปรากฏหน้าต่างสำหรับแต่งสี

เลือกเปลี่ยนสีได้ที่ละสี ที่ละส่วน สีที่เลือกเปลี่ยนจะเปลี่ยนเป็นสีที่เลือกใหม่เมื่อถูกใจแล้วคลิก OK

ต่อไปจะเป็นการแต่งสีของกรอบเมื่อคลิกจะมีหน้าต่างปรากฏตามรูป

แต่ถ้าเราไม่ได้ตีกรอบไว้ก่อนหน้านี้ ส่วนที่วงไว้จะไม่สามารถคลิกเปลี่ยนสีได้เนื่องจากไม่มี
กรอบให้เปลี่ยนสี และด้านหลังสามารถเปลี่ยนขนาดของภาพได้ ถ้าเปลี่ยนภาพได้ตามต้องการ
แล้วก็คลิก OK

จะได้ภาพและกรอบที่มีขนาด สี ตามต้องการ

แต่ถ้าต้องการภาพกลับไปเหมือนเดิมก่อนที่จะแต่งภาพให้ Reset ภาพโดยคลิกตามรูป

คุณอาจสนใจ
การคำนวณข้ามชีท (ต่อ)
nut (49,261 - 02 ก.ค. 49)
การเปลี่ยนสีภาพเฉพาะจุด
Mr.GuruZ (85,544 - 04 มิ.ย. 49)
การสร้าง Function แบบไม่ส่งค่า
Mr.GuruZ (25,744 - 03 มิ.ย. 49)
เราสามารถใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างจากการใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ADSL
เว็บไทยดีดี (21,561 - 25 ส.ค. 50)
ประวัติความเป็นมาของ PHP
เฟริสท์ (49,368 - 27 พ.ย. 50)
เทคนิคการเน้นภาพถ่าย ในส่วนที่เราต้องการให้ เด่นด้วย Filter
first (89,872 - 30 ม.ค. 51)
การใส่ข้อความต้อนรับบนเว็บไซต์
Mr.GuruZ (56,060 - 04 มิ.ย. 49)
การสร้างแผนผัง Organization Chat
nut (30,965 - 08 มี.ค. 51)