การแต่งภาพ ClipArt จัดทำโดย : หมูขุน พิมพ์
 Un title page

การแต่งภาพ ClipArt

การแต่งสีของภาพ การตัดภาพ และการ Reset ภาพ

การตัดภาพเลือกเฉพาะส่วนที่ต้องการของภาพเริ่มจากคลิกตามภาพ

วางเมาท์ตรงที่ต้องการจะตัด (ที่วงไว้) แต่วางเมาท์ให้มีสัญลักษณ์ที่จะตัดได้เฉพาะตามจุดที่เป็นรูป
สี่เหลี่ยมและตัดเป็นเส้นตรงเท่านั้น

รากเมาท์ตามความต้องการของภาพ

เมื่อปล่อยเมาท์ก็จะได้ภาพที่ตัดแล้ว

ต้องการแต่งกรอบให้ภาพมีกรอบให้คลิกตามรูปและเลือกความหนาของเส้นกรอบ

แต่งสีของภาพคลิกตามรูปจะปรากฏหน้าต่างสำหรับแต่งสี

เลือกเปลี่ยนสีได้ที่ละสี ที่ละส่วน สีที่เลือกเปลี่ยนจะเปลี่ยนเป็นสีที่เลือกใหม่เมื่อถูกใจแล้วคลิก OK

ต่อไปจะเป็นการแต่งสีของกรอบเมื่อคลิกจะมีหน้าต่างปรากฏตามรูป

แต่ถ้าเราไม่ได้ตีกรอบไว้ก่อนหน้านี้ ส่วนที่วงไว้จะไม่สามารถคลิกเปลี่ยนสีได้เนื่องจากไม่มี
กรอบให้เปลี่ยนสี และด้านหลังสามารถเปลี่ยนขนาดของภาพได้ ถ้าเปลี่ยนภาพได้ตามต้องการ
แล้วก็คลิก OK

จะได้ภาพและกรอบที่มีขนาด สี ตามต้องการ

แต่ถ้าต้องการภาพกลับไปเหมือนเดิมก่อนที่จะแต่งภาพให้ Reset ภาพโดยคลิกตามรูป

คุณอาจสนใจ
การสร้าง Arrow
Mr.MAX (40,451 - 04 มิ.ย. 49)
วิธีการต่ออายุโปรแกรมแบบ Trail ให้ไม่มีวันหมด
เว็บไทยดีดี (17,349 - 03 พ.ย. 50)
การคัดลอกชีททั้งหน้้า
หมูขุน (39,716 - 14 มิ.ย. 51)
การตั้งค่าหน้ากระดาษ (Page Setup)
อ้อม (43,075 - 13 ม.ค. 50)
ระยะขอบหน้ากระดาษ ( Margin )
อ้อม (54,068 - 13 ม.ค. 50)
โครงสร้างคำสั่งของ Java Script
nut (30,725 - 01 ก.พ. 50)
การใช้รูปแบบตกแต่งตารางอัตโนมัติ
หมูขุน (49,136 - 17 มิ.ย. 51)
หน้าตาของโปรแกรม 3D Studio MAX
เว็บไทยดีดี (22,015 - 02 เม.ย. 51)