การแต่งภาพ ClipArt จัดทำโดย : หมูขุน พิมพ์
 Un title page

การแต่งภาพ ClipArt


การแต่งความเข้มและความสว่างของภาพ

เริ่มภาพการเลือกภาพ (ตามขั้นตอนที่กล่าวจากบทความที่แล้ว)

คลิกที่ภาพ (หรือคลิกเมาท์ขวา Show Picture Toolbar) จะปรากฏแถบเครื่องมือขึ้นมา

คลิกตามภาพสีของภาพจะเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ จะค่อย ๆ เข้มขึ้น

คลิกตามภาพสีของภาพจะเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ จะค่อย ๆ มืดลง

แต่ถ้าต้องการให้ภาพสว่างให้คลิกตามภาพ ๆ จะค่อย ๆ สว่างขึ้น

ถ้าต้องการให้ภาพมืดให้คลิกตามภาพ ๆ จะค่อย ๆ มืดลงแต่จะมืดต่างจากอันก่อนหน้านี้

คุณอาจสนใจ
USB Flash Drive Manager
เว็บไทยดีดี (25,260 - 03 พ.ค. 51)
ชนิดของตัวแปรของ Java Script
nut (38,484 - 01 ก.พ. 50)
การทำตัวอักษรแสงกระจาย(สไตล์เ็ว็บไทยดีดี)
Lek (98,880 - 04 มิ.ย. 49)
ลบรายการในเสิร์ชบ๊อกซ์ของ Firefox
เว็บไทยดีดี (15,048 - 01 ก.ย. 50)
ตัวอักษรลุกเป็นไฟ
charoen (150,288 - 31 ก.ค. 50)
การใช้เส้นที่เป็นจุดเชื่อมต่อ
หมูขุน (21,669 - 04 ก.พ. 50)
ประโยชน์ของ Flash Drive
เว็บไทยดีดี (28,765 - 11 ส.ค. 50)
การสร้างปฏิทิน Online
first (92,267 - 23 ธ.ค. 50)