เครื่องมือกลุ่ม Drawing>AutoShapes จัดทำโดย : หมูขุน พิมพ์
 Un title page เครื่องมือกลุ่ม Drawing>AutoShapes

เราจะมาใช้อุปกรณ์วาดรูป AutoShapes กันจะเป็นอุปกรณ์ที่เป็นการวาดรูปสำเร็จรูป คือจะมีแบบ
ให้เลือกใช้ที่แบ่งเป็นกลุ่ม ๆ อยู่แล้ว เช่น Flowchart ใช้วาดรูป Flowchart ต่าง ๆ แต่ที่จะมาลองทำ
นี้จะเลือกใช้กลุ่ม Start and Banners

ใช้เมาท์คลิก AutoShapes>Start and Banners>Down Ribbon แล้วคลิกเมาท์ที่หน้ากระดาษจะได้
รูปโบว์ที่มีสีเขียวตามรูป (เพราะสีเขียวนี้เป็น Auto ทุกรูปที่วาดจะเป็นสีนี้ก่อน)

เราสามารถขยายโบว์ได้โดยใช้เมาท์ดึงที่มุม (สี่เหลี่ยมเล็ก ๆ )

ใช้เมาท์คลิกที่กล่องข้อความ (Text Box) แล้วไปคลิกที่โบว์จะสามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการได้

 

คุณอาจสนใจ
การใส่เงาตัวอักษาใน Dreamweaver
Mr.GuruZ (46,433 - 04 มิ.ย. 49)
การเปิดดูรูปภาพแบบ popup และรูปภาพค่อยๆ ขยายขึ้นมา
nut (34,614 - 07 มี.ค. 51)
การระบายสีภาำพโดยใช้เครื่องมือ Brush Tool
น้องฝ้าย (74,992 - 22 ก.ย. 50)
Inheritance
Mr.POP (49,851 - 05 พ.ย. 49)
การลอกลายภาพ
Lek (85,110 - 27 มิ.ย. 49)
การทำงานกับ Query
อ้อม (20,143 - 30 เม.ย. 50)
เก็บรูปภาพใน struct ทำได้อย่างไร
langjuko (20,523 - 16 ก.ย. 51)
การเปลี่ยน Password Mysql
Mr.GuruZ (32,769 - 03 มิ.ย. 49)