เครื่องมือกลุ่ม Drawing>AutoShapes จัดทำโดย : หมูขุน พิมพ์
 Un title page เครื่องมือกลุ่ม Drawing>AutoShapes

เราจะมาใช้อุปกรณ์วาดรูป AutoShapes กันจะเป็นอุปกรณ์ที่เป็นการวาดรูปสำเร็จรูป คือจะมีแบบ
ให้เลือกใช้ที่แบ่งเป็นกลุ่ม ๆ อยู่แล้ว เช่น Flowchart ใช้วาดรูป Flowchart ต่าง ๆ แต่ที่จะมาลองทำ
นี้จะเลือกใช้กลุ่ม Start and Banners

ใช้เมาท์คลิก AutoShapes>Start and Banners>Down Ribbon แล้วคลิกเมาท์ที่หน้ากระดาษจะได้
รูปโบว์ที่มีสีเขียวตามรูป (เพราะสีเขียวนี้เป็น Auto ทุกรูปที่วาดจะเป็นสีนี้ก่อน)

เราสามารถขยายโบว์ได้โดยใช้เมาท์ดึงที่มุม (สี่เหลี่ยมเล็ก ๆ )

ใช้เมาท์คลิกที่กล่องข้อความ (Text Box) แล้วไปคลิกที่โบว์จะสามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการได้

 

คุณอาจสนใจ
สร้าง cell ให้เสมือนปุ่มบน MS Excel
langjuko (40,916 - 29 ต.ค. 51)
สร้างข้อความแบบ wave
langjuko (45,055 - 02 ก.ย. 51)
การทำให้วัตถุเคลื่อนที่ตามเมาส์
Charoen (105,542 - 22 ม.ค. 51)
เรียนรู้วิธีการสร้างฐานข้อมูลด้วยตัวคุณเอง
Mr.N (33,329 - 30 เม.ย. 50)
เทคนิคการเน้นภาพถ่าย ในส่วนที่เราต้องการให้ เด่นด้วย Filter
first (89,924 - 30 ม.ค. 51)
การทำตัวอักษรแสงกระจาย(สไตล์เ็ว็บไทยดีดี)
Lek (96,166 - 04 มิ.ย. 49)
การทำก้อนเมฆ
ดินสอ (145,962 - 17 ก.ค. 49)
ลบรายการในเสิร์ชบ๊อกซ์ของ Firefox
เว็บไทยดีดี (15,048 - 01 ก.ย. 50)