เครื่องมือกลุ่ม Drawing>AutoShapes จัดทำโดย : หมูขุน พิมพ์
 Un title page เครื่องมือกลุ่ม Drawing>AutoShapes

เราจะมาใช้อุปกรณ์วาดรูป AutoShapes กันจะเป็นอุปกรณ์ที่เป็นการวาดรูปสำเร็จรูป คือจะมีแบบ
ให้เลือกใช้ที่แบ่งเป็นกลุ่ม ๆ อยู่แล้ว เช่น Flowchart ใช้วาดรูป Flowchart ต่าง ๆ แต่ที่จะมาลองทำ
นี้จะเลือกใช้กลุ่ม Start and Banners

ใช้เมาท์คลิก AutoShapes>Start and Banners>Down Ribbon แล้วคลิกเมาท์ที่หน้ากระดาษจะได้
รูปโบว์ที่มีสีเขียวตามรูป (เพราะสีเขียวนี้เป็น Auto ทุกรูปที่วาดจะเป็นสีนี้ก่อน)

เราสามารถขยายโบว์ได้โดยใช้เมาท์ดึงที่มุม (สี่เหลี่ยมเล็ก ๆ )

ใช้เมาท์คลิกที่กล่องข้อความ (Text Box) แล้วไปคลิกที่โบว์จะสามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการได้

 

คุณอาจสนใจ
ระบบตรวจสอบความปลอดภัยของรหัสผ่าน
first (22,627 - 18 ม.ค. 51)
สร้าง Background ท้องฟ้าอย่างง่ายๆ ด้วย DreamScape
เว็บไทยดีดี (25,470 - 02 เม.ย. 51)
สร้าง effect แบบ window vista
langjuko (213,420 - 30 ต.ค. 51)
สร้างสายรุ้งด้วย Polar Coordinates
Mr.GuruZ (120,742 - 04 มิ.ย. 49)
เหตุผลที่คุณควรใช้ไฟร์วอลล์คอมพิวเตอร์
สายลม (15,057 - 19 เม.ย. 51)
ระยะขอบหน้ากระดาษ ( Margin )
อ้อม (54,068 - 13 ม.ค. 50)
การใช้ปุ่ม Show/Hide
นายนุก (20,089 - 12 ก.พ. 51)
วิธีการซ่อนหรือแสดงแถบเครื่องมือ
นายนุก (30,529 - 26 ก.พ. 51)