การใช้แบบฟอร์ม Title&Only และ Blank จัดทำโดย : หมูขุน พิมพ์
 Un title page

การใช้แบบฟอร์ม Title&Only และ Blank

ใช้เมาท์คลิกที่ Title&Only แล้วคลิก OK

จะได้พื้นที่ด้านล่างไว้สำหรับวาดรูปหรืออย่างอื่นและหัวข้อด้านบน โดยใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ด้านล่าง
(ที่วงไว้) และจะอธิบายการใช้ในบทความต่อไป

ใช้เมาท์คลิกที่ Title&Only แล้วคลิก OK

จะได้พื้นที่ไว้สำหรับวาดรูปหรืออย่างอื่น โดยใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ด้านล่าง (ที่วงไว้)
และจะอธิบายการใช้ในบทความต่อไป

คุณอาจสนใจ
เปลี่ยนขนาดไอคอนบนเดสก์ทอป Vista
เว็บไทยดีดี (14,871 - 22 ก.ย. 50)
เทคนิคการทำภาพถ่าย กลาย เป็นภาพ เขียน สีน้ำ ด้วย Photoshop
Tung (127,755 - 23 ธ.ค. 50)
การทำงานกับ Query
อ้อม (20,120 - 30 เม.ย. 50)
เทคนิคการทำไฟล์ config.inc.php
Mr.GuruZ (43,145 - 03 มิ.ย. 49)
เทคนิคการทำอักษรเงาตกทอด
ล่องลอย (43,932 - 01 ส.ค. 49)
การตั้งค่าให้ Word แสดงเอกสารเก่ามากกว่า 4 ไฟล์
นายนุก (23,217 - 12 ก.พ. 51)
แบ่งข้อความหัวเรื่องโดยใช้คำสั่ง Hn
สายลม (37,343 - 09 ม.ค. 50)
การสร้างข่าวแบบ RSS
Zerohate (44,341 - 28 ม.ค. 51)