การใช้แบบฟอร์ม Title&Only และ Blank จัดทำโดย : หมูขุน พิมพ์
 Un title page

การใช้แบบฟอร์ม Title&Only และ Blank

ใช้เมาท์คลิกที่ Title&Only แล้วคลิก OK

จะได้พื้นที่ด้านล่างไว้สำหรับวาดรูปหรืออย่างอื่นและหัวข้อด้านบน โดยใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ด้านล่าง
(ที่วงไว้) และจะอธิบายการใช้ในบทความต่อไป

ใช้เมาท์คลิกที่ Title&Only แล้วคลิก OK

จะได้พื้นที่ไว้สำหรับวาดรูปหรืออย่างอื่น โดยใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ด้านล่าง (ที่วงไว้)
และจะอธิบายการใช้ในบทความต่อไป

คุณอาจสนใจ
การวาด Flare
Mr.GuruZ (68,682 - 04 มิ.ย. 49)
การหาจำนวนวันที่ห่างกัน
Zerohate (33,348 - 28 พ.ย. 50)
การเก็บ Template ที่ออกแบบไว้ใช้งาน
หมูขุน (39,101 - 04 ก.พ. 50)
การเพิ่มเม็ดฝนลงในภาพ
Lek (70,577 - 04 มิ.ย. 49)
หลักการสร้างสูตรคำนวณ และลำดับการคำนวณ
นายนุก (61,442 - 04 มี.ค. 51)
SmarThumb ซอฟต์แวร์สำหรับ Flash Drive USB ตัวแรกของโลก
เว็บไทยดีดี (17,855 - 18 ส.ค. 50)
มาทำให้เว็บเราเปลี่ยนภาษาได้กันเถอะ
~๐จอมขมังโค้ด๐~ (54,069 - 03 มิ.ย. 49)
เชื่อมต่อ Flash MX กับเท็กซ์ไฟล์ และ XML (ตอนที่ 2)
Ching Ching (26,260 - 29 ก.ย. 50)