การใช้แบบฟอร์ม Organization Char จัดทำโดย : หมูขุน พิมพ์
 Un title page

การใช้แบบฟอร์ม Organization Char

คลิกที่ Organization Char แล้วคลิก OK

ใช้เมาท์ดัลเบิลคลิกที่สัญลักษณ์ Organization Char

พิมพ์เนื้อหาและสามารถเปลี่ยนรูปแบบผังให้มีแผนผังตามต้องการได้เสร็จแล้วก็เปลี่ยนเนื้อหา

คุณอาจสนใจ
การทำภาพฟันเฟือง
Webmaster siamicy.com (76,804 - 04 มิ.ย. 49)
การทำปุ่ม Capsule
Mr.MAX (53,837 - 04 มิ.ย. 49)
การสร้างตารางใน Dream
Mr.GuruZ (45,099 - 04 มิ.ย. 49)
การตรวจสอบชนิดของไฟล์ในการ Upload ใช้ฟังก์ชั่น strchr();
first (40,898 - 23 ธ.ค. 50)
การทำ Expaning_text
Black-Hawk (123,846 - 22 ก.พ. 51)
การใส่หัวตารางอัตโนมัต
Victor (58,773 - 13 ม.ค. 50)
การแต่งข้อความ
หมูขุน (15,346 - 04 ก.พ. 50)
ฟันธง! จะเลือกใช้อะไรดีระหว่าง include(), include_once(), require() และ require_once()
อ้ายคำปัน (57,345 - 13 ต.ค. 49)