การใช้แบบฟอร์ม Organization Char จัดทำโดย : หมูขุน พิมพ์
 Un title page

การใช้แบบฟอร์ม Organization Char

คลิกที่ Organization Char แล้วคลิก OK

ใช้เมาท์ดัลเบิลคลิกที่สัญลักษณ์ Organization Char

พิมพ์เนื้อหาและสามารถเปลี่ยนรูปแบบผังให้มีแผนผังตามต้องการได้เสร็จแล้วก็เปลี่ยนเนื้อหา

คุณอาจสนใจ
การสร้าง Webboard ด้วย Dreamweaver 8 (ตอนที่ 3)
first (70,897 - 17 ม.ค. 51)
Effect Thunder
Lee (115,449 - 22 ส.ค. 49)
ลบป้านิภา ออกไปจากชีวิตคุณ
เว็บไทยดีดี (14,220 - 01 ก.ย. 50)
การสร้าง Webboard ด้วย Dreamweaver 8 (ตอนที่ 1)
first (145,596 - 12 ม.ค. 51)
ลบ History ของ Google Search ทำอย่างไรนะ
เว็บไทยดีดี (19,028 - 01 ก.ย. 50)
วิธีการพิมพ์หน้าเว็บไซต์ต่าง ๆ ให้พอดีหน้ากระดาษ
เว็บไทยดีดี (18,265 - 19 ม.ค. 51)
การเปลี่ยนสีตัวอักษร
หมูขุน (18,695 - 20 มี.ค. 50)
เทคนิคการทำภาพ Sketch
Mr.GuruZ (82,182 - 22 ก.ย. 50)