การใช้แบบฟอร์ม Organization Char จัดทำโดย : หมูขุน พิมพ์
 Un title page

การใช้แบบฟอร์ม Organization Char

คลิกที่ Organization Char แล้วคลิก OK

ใช้เมาท์ดัลเบิลคลิกที่สัญลักษณ์ Organization Char

พิมพ์เนื้อหาและสามารถเปลี่ยนรูปแบบผังให้มีแผนผังตามต้องการได้เสร็จแล้วก็เปลี่ยนเนื้อหา

คุณอาจสนใจ
การใช้คำสั่ง while
Mr.POP (38,126 - 05 พ.ย. 49)
Constructor Method
Mr.POP (51,584 - 05 พ.ย. 49)
การทำ Counter โดยใช้ฐานข้อมูล MySQL
อี๊ด (80,642 - 03 มิ.ย. 49)
การสร้างตารางด้วย HTML
สายลม (58,889 - 04 มิ.ย. 49)
ล้างฮาร์ดดิสก์ให้สะอาดก่อนให้ผู้อื่น
เว็บไทยดีดี (13,980 - 28 ก.ค. 50)
การหมุนรอบตัวเองแบบไม่เต็มรอบ
Webmaster (44,185 - 04 มิ.ย. 49)
การทำเส้นผม จากโปรแกรม Illustrator 10
langjuko (88,047 - 28 ต.ค. 51)
การป้องกันไวรัสที่มากับ Flash drive or Handy drive
เว็บไทยดีดี (21,443 - 15 ก.ย. 50)