การใช้แบบฟอร์ม Text&Clip Art จัดทำโดย : หมูขุน พิมพ์
 Un title page การใช้แบบฟอร์ม Text&Chart

จะมีให้เลือกใช้ด้วยกัน 3 แบบ คือ มีกราฟอยู่ด้านขวาและข้อความอยู่ด้านซ้าย
มีกราฟอยู่ด้านซ้ายและข้อความอยู่ด้านขวา เป็นกราฟอย่างเดียว


เราจะเลือกแบบที่กราฟอยู่ด้านขวามาลองทำกัน ใช้เมาท์คลิกแบบที่เลือก
แล้วคลิก OK

จะมีรูปกราฟเล็ก ๆ อยู่ทางขาวมือ ใช้เมาท์ดับเบิลคลิก

เราจะเปลี่ยนให้กราฟมีขนาดตามที่เราต้องการ โดยใช้เมาท์คลิกที่ช่องที่ต้องการ
จะเปลี่ยนให้เป็นตัวเลขของกราฟเราเอง เสร็จแล้ว Enter

และเปลี่ยนเนื้อหาที่จะพิมพ์และหัวข้อได้โดยใช้วิธีเดิมที่กล่าวมาแล้ว แต่ถ้าเรา
ต้องการจะเปลี่ยนสีให้กับกราฟของเรา ให้ใช้เมาท์ดับเบิลคลิกตรงส่วนที่เราต้องการ
จะเปลี่ยน เช่นสีพื้นด้านหลังกราฟ หรือแท่งกราฟที่ต้องการเปลี่ยน


เปลี่ยนสีได้ตามต้องการและสามารถเปลี่ยนแบบและขนาดตัวอักษรได้โดยการ
เลือกที่ด้านบน (ที่วงไว้) เมื่อเปลี่ยนเสร็จแล้วก็ Enter

 

ถ้าเรากับมาที่กราฟแล้วไม่ถูกใจกับสีก็สามารถกลับไปเปลี่ยนได้จนกว่าจะพอใจ
เป็นอันเสร็จ

คุณอาจสนใจ
การเปลี่ยนสีสไลด์โดยใช้เมนู Background
หมูขุน (20,916 - 04 ก.พ. 50)
การวาด Flare
Mr.GuruZ (68,499 - 04 มิ.ย. 49)
เริ่มการใช้งาน PowerPoint
หมูขุน (16,995 - 04 ก.พ. 50)
การกำหนดค่าตัวแปลแบบคงที่ใน PHP
Mr.GuruZ (24,203 - 03 มิ.ย. 49)
การสร้างไฟล์ Source Code
Mr.POP (29,705 - 26 พ.ย. 50)
การสร้างพื้นผิวของลูกโลก (ตอนที่ 2)
อ.เล็ก (43,869 - 04 มิ.ย. 49)
การใช้คำสั่ง แบบ if...else
Mr.POP (50,400 - 05 พ.ย. 49)
ขั้นตอนการสร้าง Site Map
webthaidd (102,107 - 12 มี.ค. 51)