การใช้แบบฟอร์ม Text&Clip Art จัดทำโดย : หมูขุน พิมพ์
 Un title page การใช้แบบฟอร์ม Text&Chart

จะมีให้เลือกใช้ด้วยกัน 3 แบบ คือ มีกราฟอยู่ด้านขวาและข้อความอยู่ด้านซ้าย
มีกราฟอยู่ด้านซ้ายและข้อความอยู่ด้านขวา เป็นกราฟอย่างเดียว


เราจะเลือกแบบที่กราฟอยู่ด้านขวามาลองทำกัน ใช้เมาท์คลิกแบบที่เลือก
แล้วคลิก OK

จะมีรูปกราฟเล็ก ๆ อยู่ทางขาวมือ ใช้เมาท์ดับเบิลคลิก

เราจะเปลี่ยนให้กราฟมีขนาดตามที่เราต้องการ โดยใช้เมาท์คลิกที่ช่องที่ต้องการ
จะเปลี่ยนให้เป็นตัวเลขของกราฟเราเอง เสร็จแล้ว Enter

และเปลี่ยนเนื้อหาที่จะพิมพ์และหัวข้อได้โดยใช้วิธีเดิมที่กล่าวมาแล้ว แต่ถ้าเรา
ต้องการจะเปลี่ยนสีให้กับกราฟของเรา ให้ใช้เมาท์ดับเบิลคลิกตรงส่วนที่เราต้องการ
จะเปลี่ยน เช่นสีพื้นด้านหลังกราฟ หรือแท่งกราฟที่ต้องการเปลี่ยน


เปลี่ยนสีได้ตามต้องการและสามารถเปลี่ยนแบบและขนาดตัวอักษรได้โดยการ
เลือกที่ด้านบน (ที่วงไว้) เมื่อเปลี่ยนเสร็จแล้วก็ Enter

 

ถ้าเรากับมาที่กราฟแล้วไม่ถูกใจกับสีก็สามารถกลับไปเปลี่ยนได้จนกว่าจะพอใจ
เป็นอันเสร็จ

คุณอาจสนใจ
การ Resize รูปภาพชนิด JPEG และ GIF
Zerohate (49,510 - 23 พ.ย. 50)
เทคนิคการแก้ไขข้อมูลใน Mysql
Mr.GuruZ (66,473 - 03 มิ.ย. 49)
การสร้าง Webboard ด้วย Dreamweaver 8 (ตอนที่ 1)
first (145,485 - 12 ม.ค. 51)
การสร้าง weboard ตอน 3 (ตั้งกระทู้)
Mr.GuruZ (78,048 - 03 มิ.ย. 49)
Rss คืออะไร?
Zerohate (35,823 - 28 ม.ค. 51)
การสร้าง animation จาก Image Ready
ดินสอ (151,886 - 05 ต.ค. 49)
เครื่องมือใช้งานหลัก ๆ บนแถบเครื่องมือ Menu Bar
first (26,758 - 02 เม.ย. 51)
Preprocessor ในภาษา C มีอะไรบ้าง
langjuko (33,564 - 19 ก.ย. 51)