การใช้งาน PowerPoint โดยเลือกใช้รูปแบบ Blank presentation จัดทำโดย : หมูขุน พิมพ์
 Un title page

การใช้งาน PowerPoint โดยเลือกใช้รูปแบบ Blank presentation


เราจะเริ่มกันที่หน้าต่างนี้เลยเพื่อความรวดเร็ว (ดูขั้นตอนการเข้าสู่
โปรแกรมได้จากการเริ่มใช้งาน PowerPoint)

เมื่อเข้าโปรแกรมมาใช้เลือกที่ Blank presentation แล้วคลิก OK


จะเห็นได้ว่ามีแบบฟอร์มให้เลือกตามความต้องการเพื่อให้เหมาะกับงานที่จะนำเสนอ
แบบแรกจะเป็นฟอร์มที่ใช้เป็นหน้าแรกของการนำเสนอเช่น มีชื่อเรื่องกับชื่อผู้นำเสนอ
แบบที่สองจะเป็นฟอร์มที่ใช้นำเสนอเนื้อหาธรรมดาเช่น มีหัวข้อและเนื้อหา
แบบที่สามก็จะเหมือนกันเพียงแต่แบ่งเนี้อหาออกเป็น 2 Column
แบบที่สี่จะนำเสนอแบบเป็นตาราง
แบบที่ห้าและหกจะแบบเป็น 2 Columnโดยมีกราฟกับเนื้อหา
แบบที่เจ็ดจะเป็นมานำเสนอแบบ Organization Chart
แบบที่แปดจะนำเสนอเป็นกราฟ
แบบที่เก้าและสิบจะเป็นแบบที่มีรูปภาพและเนื้อหา
สองแบบสุดท้ายจะมีพื้นที่อิสระแล้วแต่จะใช้เช่นวาดรูปหรือใช้ข้อความศิลป์


เราจะมาลองใช้แบบฟอร์มของ Table โดยเริ่มแรกใช้เมาท์คลิกที่ฟอร์ม
แล้วคลิกที่ OK

ใช้เมาท์ดัลเบิลคลิกที่สัญลักษณ์ตาราง

เราสามารถกำหนดได้ว่าจะใช้ Row, Column เท่าไร แล้วคลิก OK

พิมพ์ข้อความที่ต้องการในช่องต่าง ๆ แล้ว Enter

และสามารแก้ไขหัวข้อด้านบนได้ด้วยวิธีที่กล่าวมาแล้ว

คุณอาจสนใจ
การทำ Poll ตอนที่ 5 (การสร้างหน้า Vote และหน้าแสดงผล)
Mr.GuruZ (49,345 - 03 มิ.ย. 49)
เว็บลามก...ป่วนแก้ไง
เว็บไทยดีดี (15,415 - 29 ก.ย. 50)
ตัวอักษรแสงกระจาย (Explosion)
อ.เล็ก (137,074 - 04 มิ.ย. 49)
การทำธงพริ้วไหว
Mr.GuruZ (58,395 - 27 มิ.ย. 49)
สร้างตารางคะแนนการสอบ tblExamScore เพื่อใช้ในคำสั่ง DLookUp
นายจืด (20,712 - 10 เม.ย. 51)
วิธีแก้ไขปัญหาไฟรั่วจากคอมพิวเตอร์
เว็บไทยดีดี (15,263 - 19 ม.ค. 51)
การคำนวณข้ามชีท
nut (61,236 - 02 ก.ค. 49)
วิธีทำภาพ 3 มิติแบบง่ายๆ
Lee (186,358 - 17 ก.ค. 49)