การใช้งาน PowerPoint โดยเลือกใช้รูปแบบ Blank presentation จัดทำโดย : หมูขุน พิมพ์
 Un title page

การใช้งาน PowerPoint โดยเลือกใช้รูปแบบ Blank presentation


เราจะเริ่มกันที่หน้าต่างนี้เลยเพื่อความรวดเร็ว (ดูขั้นตอนการเข้าสู่
โปรแกรมได้จากการเริ่มใช้งาน PowerPoint)

เมื่อเข้าโปรแกรมมาใช้เลือกที่ Blank presentation แล้วคลิก OK


จะเห็นได้ว่ามีแบบฟอร์มให้เลือกตามความต้องการเพื่อให้เหมาะกับงานที่จะนำเสนอ
แบบแรกจะเป็นฟอร์มที่ใช้เป็นหน้าแรกของการนำเสนอเช่น มีชื่อเรื่องกับชื่อผู้นำเสนอ
แบบที่สองจะเป็นฟอร์มที่ใช้นำเสนอเนื้อหาธรรมดาเช่น มีหัวข้อและเนื้อหา
แบบที่สามก็จะเหมือนกันเพียงแต่แบ่งเนี้อหาออกเป็น 2 Column
แบบที่สี่จะนำเสนอแบบเป็นตาราง
แบบที่ห้าและหกจะแบบเป็น 2 Columnโดยมีกราฟกับเนื้อหา
แบบที่เจ็ดจะเป็นมานำเสนอแบบ Organization Chart
แบบที่แปดจะนำเสนอเป็นกราฟ
แบบที่เก้าและสิบจะเป็นแบบที่มีรูปภาพและเนื้อหา
สองแบบสุดท้ายจะมีพื้นที่อิสระแล้วแต่จะใช้เช่นวาดรูปหรือใช้ข้อความศิลป์


เราจะมาลองใช้แบบฟอร์มของ Table โดยเริ่มแรกใช้เมาท์คลิกที่ฟอร์ม
แล้วคลิกที่ OK

ใช้เมาท์ดัลเบิลคลิกที่สัญลักษณ์ตาราง

เราสามารถกำหนดได้ว่าจะใช้ Row, Column เท่าไร แล้วคลิก OK

พิมพ์ข้อความที่ต้องการในช่องต่าง ๆ แล้ว Enter

และสามารแก้ไขหัวข้อด้านบนได้ด้วยวิธีที่กล่าวมาแล้ว

คุณอาจสนใจ
สร้างข้อความเนยแข็ง
langjuko (142,627 - 28 ต.ค. 51)
สร้า่งไอคอนโฟล์เดอร์
langjuko (32,363 - 02 ก.ย. 51)
การหาค่าต่ำสุด (MIN) จากฐานข้อมูล MySQL
Mr.GuruZ (32,753 - 02 ต.ค. 49)
ครอปส่วนที่ต้องการบนรูปภาพด้วย Photoshop 7
Ching Ching (133,520 - 04 เม.ย. 51)
การ Render Animation 1
first (24,401 - 02 เม.ย. 51)
การใช้คำสั่ง CHOOSE เลือกได้มากกว่า 2 (Program Flow)
นายจืด (17,862 - 29 มี.ค. 51)
การใช้งานคำสั่ง switch
Mr.GuruZ (27,803 - 03 มิ.ย. 49)
โครงสร้างของภาษา HTML
สายลม (53,676 - 26 ธ.ค. 49)