แนะนำเมนูใช้งานหลัก ๆ ของ PowerPoint จัดทำโดย : หมูขุน พิมพ์
 powerpoint 1 แนะนำเมนูใช้งานหลัก ๆ ของ PowerPoint

เครื่องมือกลุ่ม WordArt หรือกลุ่มข้อความศิลป์ ใช้สำหรับออกแบบตัวอักษร
หรือข้อความ ที่ต้องการจะเน้นเป็นพิเศษ

เครื่องมือกลุ่ม Formatting หรือกลุ่มตัวอักษร ใช้สำหรับกำหนดตัวอักษร
และตำแหน่งตัวอักษรบนหน้ากระดาษ

เครื่องมือกลุ่ม Standard หรือกลุ่มมาตรฐาน ใช้สำหรับ เปิด จัดเก็บ ไฟล์
พิมพ์งาน ตัด วาง คัดลอก แทรกรูปภาพ กำหนดสีของงาน

 

เครื่องมือกลุ่ม Web ใช้สำหรับการติดต่อ Internet

 

เครื่องมือกลุ่ม Drawing ใช้สำหรับแต่งสีต่าง ๆ เช่น ตัวอักษร เส้น และวาดรูป ขีดเส้น

 

กลุ่มเครื่องมือกลุ่มนี้ใช้สำหรับกำหนดงานว่าให้นำเสนองานแบบใด

 

คุณอาจสนใจ
สร้าง Play list Windows Media Player แบบเร่งด่วน
เว็บไทยดีดี (17,453 - 01 มี.ค. 51)
การใช้ปุ่มสำเร็จรูป
Mr.Mean (47,944 - 04 มิ.ย. 49)
การสร้างโลโก้โดยใช้เส้น Path(ตอนที่ 1)
เว็บไทยดีดี (54,351 - 20 ต.ค. 50)
การทำลูกแก้ว 3 มิติ
อ.เล็ก (80,040 - 04 มิ.ย. 49)
เทคนิคการทำรูปภาพ Music Graffiti
Black-Hawk (159,482 - 29 ก.พ. 51)
การแทรกตัวอักษร Flash
Mr.GuruZ (37,541 - 04 มิ.ย. 49)
การเพิ่มเม็ดฝนลงในภาพ
Lek (70,053 - 04 มิ.ย. 49)
ทำภาพเคลื่อนไหวด้วย Dreamweaver
Mr.GuruZ (68,104 - 04 มิ.ย. 49)