PowerPoint Tutorials, การใช้งาน
การแต่งภาพ ClipArt
การใช้แถบเครื่องมือ Picture เพื่อแก้ไขรูปภาพใน Clip Gallery ในการตัดภาพ แก้ไขสีสันในส่วนต่าง ๆ ใส่กรอบให้รูปภาพ และการ Reset รูปภาพเมื่อต้องการแก้ไขใหม่ - หมูขุน
แสดง 17,630 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การแต่งภาพ ClipArt
การใช้แถบเครื่องมือ Picture เพื่อแก้ไขรูปภาพใน Clip Gallery ในการปรับแสงสว่างหรือความมือให้มากขึ้นหรือน้อยลง - หมูขุน
แสดง 15,944 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การแต่งภาพ ClipArt
การเลือกใช้รูปภาพใน Clip Gallery วิธีการแก้ไขรูปภาพเพื่อให้ได้สีสัน ขนาด และมุมมองของรูปภาพตามที่เราต้องการ - หมูขุน
แสดง 14,830 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การแต่งข้อความ
การแต่งเนื้อหาที่จะนำเสนอ การกำหนดขนาด การเว้นระยะห่างระหว่างบรรทัด การเปลี่ยนแบบตัวอักษร การเปลี่ยนสีสันตัวอักษร การใส่สัญลักษณ์หน้าหัวข้อ การใส่เงา - หมูขุน
แสดง 15,258 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
กลุ่มเครื่องมือ WordArt
การใช้งาน WordArt Gallery การเปลี่ยนรูปแบบข้อความ การเปลี่ยนสีสัน เปลี่ยนแปลงขนาด และการแก้ไขข้อความที่ต้องการเมื่อเสร็จแล้ว - หมูขุน
แสดง 13,572 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
เครื่องมือกลุ่ม Drawing
การใช้งานเครื่องมือกลุ่ม Drawing การขีดเส้น การเลือกแบบของเส้นและชนิดของเส้น เช่นเส้นที่มีหัวลูกศร เส้นทึบ เส้นประ การวาดภาพ 3-D การแต่งรูปที่วาดได้ - หมูขุน
แสดง 15,009 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
เครื่องมือกลุ่ม Drawing>AutoShapes
การใช้งานเครื่องมือกลุ่ม Drawing โดย AutoShapes และเลือกแบบ Start and Banners วิธีการใช้, การแก้ไข และการใส่ข้อความ - หมูขุน
แสดง 15,479 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การใช้เครื่องมือกลุ่ม Formatting ในการวาดรูปต่าง ๆ
การใช้งานรูปแบบหน้ากระดาษที่มีหัวข้อ การใส่ข้อความ การเลือกแบบตัวอักษร ตัวหนา ตัวเอียง ขีดเส้นใต้ และจัดข้อความ เช่นกี่งกลาง ชิดซ้ายและขวา - หมูขุน
แสดง 12,035 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การใช้แบบฟอร์ม Title&Only และ Blank
การสร้างงานนำเสนอว่าง ๆ ชุดใหม่ โดยการใช้ค่าการเริ่มต้นและสี โดยเลือกใช้รูปแบบของหน้ากระดาษเปล่า ๆ และหน้ากระดาษที่มีหัวข้อ - หมูขุน
แสดง 11,713 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การใช้แบบฟอร์ม Organization Char
การสร้างงานนำเสนอว่าง ๆ ชุดใหม่ โดยการใช้ค่าการเริ่มต้นและสี โดยเลือกใช้รูปแบบของแผนผังและการแก้ไข ใส่ข้อมูลตามต้องการ - หมูขุน
แสดง 13,154 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การใช้แบบฟอร์ม Text&Clip Art
การสร้างงานนำเสนอว่าง ๆ ชุดใหม่ โดยการใช้ค่าการเริ่มต้นและสี โดยเลือกใช้รูปแบบของกราฟและวิธีการเปลี่ยนใส่ข้อมูล และเปลี่ยนสี - หมูขุน
แสดง 12,085 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การใช้แบบฟอร์ม Text&Chart
การสร้างงานนำเสนอว่าง ๆ ชุดใหม่ โดยการใช้ค่าการเริ่มต้นและสี โดยเลือกใช้รูปแบบของกราฟและวิธีการเปลี่ยนใส่ข้อมูล และเปลี่ยนสี - หมูขุน
แสดง 12,289 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การใช้งาน PowerPoint โดยเลือกใช้รูปแบบ Blank presentation
การเข้าสู่การใช้งานโปรแกรมโดยการสร้างงานนำเสนอว่าง ๆ ชุดใหม่ โดยการใช้ค่าการเริ่มต้นและสี โดยเลือกใช้รูปแบบของตาราง - หมูขุน
แสดง 15,008 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การใช้งาน PowerPoint โดยเลือกใช้รูปแบบ Template
การเข้าสู่การใช้งานโปรแกรมโดยการสร้างงานนำเสนอใหม่ ถือตามหนึ่งในแม่แบบการออกแบบของ PowerPoint - หมูขุน
แสดง 18,163 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
เริ่มการใช้งาน PowerPoint
การเข้าสู่โปรแกรม PowerPoint จากหน้าต่าง windows ไปจนถึงการเข้าสู่การใช้งานโปรแกรมและการสร้างงานนำเสนอใหม่ โดยการถามข้อมูล จุดประสงค์ รูปแบบ - หมูขุน
แสดง 16,872 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
กลุ่มเครื่องมือ WordArt
การใช้เครื่องมือในกลุ่ม WordArt Gallery ขั้นตอนการเลือกใช้แบบตัวอักษรต่าง ๆ ของ WordArt Gallery - หมูขุน
แสดง 14,661 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
แนะนำเมนูใช้งานหลัก ๆ ของ PowerPoint
เป็นการแนะนำเมนูหลัก ๆ ที่จะใช้งานทั่ว ๆ ไป โดยเมนูจะแบบออกเป็นกลุ่ม ๆ ตามประเภทที่จะใช้งานรวมทั้งเมนูพื้นฐานด้วย - หมูขุน
แสดง 14,137 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
 
คุณอาจสนใจ
แต่งหน้าให้ดู over กันเถอะ
langjuko (274,820 - 02 ก.ย. 51)
การตั้งพาสเวิร์ด (Password) ให้กับเอกสารของเรา
nutthapon (40,220 - 02 ก.ค. 49)
การวนลูปดึงข้อมูลแสดงผลแบบ 2 มิติ
อ้ายคำปัน (62,828 - 19 ก.ย. 49)
การใช้ภาพเป็น Background รวมกับแบบฟอร์มสำเร็จรูป
หมูขุน (29,955 - 04 ก.พ. 50)
Dreamweaver MX กับการติดต่อฐานข้อมูล Mysql
Mr.GuruZ (45,243 - 04 มิ.ย. 49)
มาลองวาดหน้าตัวการ์ตูนด้วย illustrator กันเถอะ
เว็บไทยดีดี (103,018 - 08 ก.ย. 50)
การเปลี่ยนตัวเลขเป็นตัวอักษร
kittichai (32,102 - 03 มิ.ย. 49)
การทำกระดาษปลิว ด้วย Photoshop
Black-Hawk (146,217 - 27 ก.พ. 51)