มาทำให้เว็บเราเปลี่ยนภาษาได้กันเถอะ จัดทำโดย : ~๐จอมขมังโค้ด๐~
 มาทำเว็บเราให้เปลี่ยนภาษากันได้เถอะ

ขั้นตอนการทำ
1. สร้างไฟล์ขึ้นมา1ไฟล์ ชื่อะไรก็ได้
ผมของตั้งว่า lang-th.php
ตัวอย่าง
<?php
define
("_HOME","หน้าหลัก");
define("_WEBBOARD","เว็บบอร์ด");
?>

2. สร้างไฟล์ที่เราต้องการ จะเปลี่ยนภาษา
ต้อง include ไฟล์ด้านบนด้วยนะครับ

ตัวอย่าง
<?php
include "lang-th.php";
// แสดงผล
echo _HOME;
echo
_WEBBOARD;
?>

ถ้าเราต้องการทำให้เปลี่ยนภาษาได้ก็ แก้ตรง include ให้ดึงไฟล์ภาษาอื่นที่เราสร้างไว้ครับ หรือจะใช้ การตรวจสอบเงื่อนไข มาใช้ในการเปลี่ยนภาษาก็ได้นะครับ
ตัวอย่าง

<?php
// exsample 1
$lang="th"; // ประกาศตัวแปร หรือ จะประกาศตัวแปรผ่าน url ก็ได้ครับ เช่น myhost.com/index.php?lang=th
if($lang=="th"){ //ถ้าตัวแปร $lang = th ก็จะ include lang-th.php มา
include "lang-th.php";
}elseif(
$lang=="en"){//ถ้าตัวแปร $lang = en ก็จะ include lang-en.php มา
include "lang-en.php";
}else{
// ถ้า $lang ไม่มีค่าเลย ก็จะดึง lang-th มา
include "lang-th.php"; // Default lang
}
echo
_HOME;
echo
_WEBBOARD;
?>

วิธีใช้นะครับ
ให้เรียกผ่าน url เช่น www.name.com/index.php?lang=th
หรือจะประกาศตัวแปร $lang ไว้ก็ได


ผู้จัดทำ : ศิรชล จันทร์แจ่มศรี
ที่อยู่อีเมลล์ :
recycerclub@hotmail.com
website : http://mai.boxchart.com
คุณอาจสนใจ
5 วิธีถนอมธัมบ์ไดร์ฟสุดรัก
เว็บไทยดีดี (20,172 - 28 ก.ค. 50)
การเปลี่ยน Format ตัวเลขเป็นข้อความ
Mr.GuruZ (35,682 - 02 ก.ค. 49)
วิธีการสแกนหาทั้ง Web Site ว่ามี Link ไหนที่เสียหรือเข้าไม่ได้บ้าง
เว็บไทยดีดี (15,087 - 29 ก.ย. 50)
Overloading Method
Mr.POP (39,511 - 05 พ.ย. 49)
การใช้คำสั่ง while
Mr.POP (38,558 - 05 พ.ย. 49)
การใช้เงื่อนไขใน Query
อ้อม (28,893 - 30 เม.ย. 50)
เปลี่ยนขนาดตัวอักษรด้วยคำสั่ง FONT SIZE
สายลม (130,770 - 25 ก.พ. 50)
การใช้ทาสก์เพน(Task Pane)
นายนุก (29,428 - 07 มี.ค. 51)