การใช้ Function mktime() จัดทำโดย : Mr.GuruZ
 Un title page

การใช้ Function mktime() เป็นฟังค์ชั่นใช้สำหรับนำค่า Time ในรูปแบบของ Unix timestamp เพื่อความสะดวกในการเรียกใช้ในภายหลัง

ขั้นตอนการใช้งาน

1. รูปแบบของ Function

mktime ( ชั่วโมง, นาที, วินาที, เดือน, วัน, ปี);

2. การกำหนดค่า

mktime(22, 15, 10, 10, 18, 2004);

3. นำมาทดสอบเพื่อแสดงค่า

<?
$mk_data=mktime(22, 15, 10, 10, 18, 2004);
echo $mk_data;
?>

4. ผลที่ได้

1098112510

คุณอาจสนใจ
Javascript HV menu นำข้อมูลจาก DB มาแสดง
Zerohate (39,405 - 19 ม.ค. 51)
Polygonal Lasso Tool (L)
Mr.GuruZ (71,208 - 22 ก.ย. 50)
Preprocessor ในภาษา C มีอะไรบ้าง
langjuko (33,564 - 19 ก.ย. 51)
ป้องกันภาพถ่ายบนเว็บถูกขโมย
สายลม (16,415 - 08 มี.ค. 51)
สรุปคำสั่ง Action Script บน Flash MX (ตอนที่ 6)
สหรัถ แซ่ตั้ง (33,029 - 08 ก.ย. 50)
การบันทึก Query ( Save Query )
คุณอ้อม (21,606 - 30 เม.ย. 50)
การใช้คำสั่ง Checkdate
Mr.GuruZ (26,328 - 03 มิ.ย. 49)
Windows Media Encoder ลดขนาดไฟล์วิดีโอ
เว็บไทยดีดี (19,740 - 03 พ.ค. 51)