การใช้ Function mktime() จัดทำโดย : Mr.GuruZ
 Un title page

การใช้ Function mktime() เป็นฟังค์ชั่นใช้สำหรับนำค่า Time ในรูปแบบของ Unix timestamp เพื่อความสะดวกในการเรียกใช้ในภายหลัง

ขั้นตอนการใช้งาน

1. รูปแบบของ Function

mktime ( ชั่วโมง, นาที, วินาที, เดือน, วัน, ปี);

2. การกำหนดค่า

mktime(22, 15, 10, 10, 18, 2004);

3. นำมาทดสอบเพื่อแสดงค่า

<?
$mk_data=mktime(22, 15, 10, 10, 18, 2004);
echo $mk_data;
?>

4. ผลที่ได้

1098112510

คุณอาจสนใจ
แสดงข้อความวิ่งที่ Status Bar
เว็บไทยดีดี (22,504 - 19 ม.ค. 51)
เครื่องมือใช้งานหลัก ๆ บนแถบเครื่องมือ Menu Bar
first (26,493 - 02 เม.ย. 51)
การทำภาพฟันเฟือง
Webmaster siamicy.com (76,328 - 04 มิ.ย. 49)
การแทรกรูปภาพ
Mr.GuruZ (45,230 - 04 มิ.ย. 49)
เปลี่ยนขนาดตัวอักษรด้วยคำสั่ง FONT SIZE
สายลม (130,258 - 25 ก.พ. 50)
ฟันธง! จะเลือกใช้อะไรดีระหว่าง include(), include_once(), require() และ require_once()
อ้ายคำปัน (57,317 - 13 ต.ค. 49)
วิธีการทำ analog clock
Charoen (81,436 - 21 พ.ย. 50)
การใช้งานฟังก์ชั่น explode();
เฟริสท์ (55,657 - 07 ธ.ค. 50)