การใช้ Function mktime() จัดทำโดย : Mr.GuruZ
 Un title page

การใช้ Function mktime() เป็นฟังค์ชั่นใช้สำหรับนำค่า Time ในรูปแบบของ Unix timestamp เพื่อความสะดวกในการเรียกใช้ในภายหลัง

ขั้นตอนการใช้งาน

1. รูปแบบของ Function

mktime ( ชั่วโมง, นาที, วินาที, เดือน, วัน, ปี);

2. การกำหนดค่า

mktime(22, 15, 10, 10, 18, 2004);

3. นำมาทดสอบเพื่อแสดงค่า

<?
$mk_data=mktime(22, 15, 10, 10, 18, 2004);
echo $mk_data;
?>

4. ผลที่ได้

1098112510

คุณอาจสนใจ
การใช้งาน ProgressBar Component
Mr.GuruZ (87,973 - 04 มิ.ย. 49)
การทำภาพ TV Screen
Mr.GuruZ (60,369 - 04 มิ.ย. 49)
การส่งข้อมูลผ่านฟอร์ม
Mr.GuruZ (42,121 - 03 มิ.ย. 49)
การทำ Login แบบจดจำค่า Cookie
Zerohate (71,341 - 18 ส.ค. 50)
หลักการทำ Random Code แบบง่ายๆ
ziancom (46,708 - 03 มิ.ย. 49)
ลบรายชื่อส่วนเกินใน MSN ง่าย ๆ
สายลม (16,639 - 12 เม.ย. 51)
10 อันดับโปรแกรมฟรี ที่น่ายัดไว้ใน Thumb Drive
เว็บไทยดีดี (33,225 - 18 ส.ค. 50)
การทำ Guestbook ด้วย Dreamweaver ตอนที่ 2
first (64,705 - 21 ม.ค. 51)