การใช้ Function mktime() จัดทำโดย : Mr.GuruZ
 Un title page

การใช้ Function mktime() เป็นฟังค์ชั่นใช้สำหรับนำค่า Time ในรูปแบบของ Unix timestamp เพื่อความสะดวกในการเรียกใช้ในภายหลัง

ขั้นตอนการใช้งาน

1. รูปแบบของ Function

mktime ( ชั่วโมง, นาที, วินาที, เดือน, วัน, ปี);

2. การกำหนดค่า

mktime(22, 15, 10, 10, 18, 2004);

3. นำมาทดสอบเพื่อแสดงค่า

<?
$mk_data=mktime(22, 15, 10, 10, 18, 2004);
echo $mk_data;
?>

4. ผลที่ได้

1098112510

คุณอาจสนใจ
สร้างข้อความ blink blink
langjuko (127,605 - 28 ต.ค. 51)
การใส่เมนูคลิกขวาให้กับเว็บเพจ Style Dream
Mr.GuruZ (33,996 - 04 มิ.ย. 49)
การทำตัวอักษร�3D ด้วย Photoshop
Black-Hawk (94,803 - 05 ก.พ. 51)
การสร้าง webboard ตอน 5 (การสร้าง Link ให้กับกระทู้)
Mr.GuruZ (58,459 - 03 มิ.ย. 49)
ลง Windows update แล้ว OE เดี้ยง
เว็บไทยดีดี (14,246 - 29 ก.ย. 50)
ตั้ง Excel ให้บันทึกงานโดยอัตโนมัติ
Mr.GuruZ (34,887 - 02 ก.ค. 49)
การส่งค่า Radio Button ไปยัง PHP
Mr.GuruZ (63,933 - 03 มิ.ย. 49)
การตั้งค่าฟอนต์ให้เป็นค่าเริ่มต้น
อ้อม (27,649 - 13 ม.ค. 50)