การใช้ Function mktime() จัดทำโดย : Mr.GuruZ
 Un title page

การใช้ Function mktime() เป็นฟังค์ชั่นใช้สำหรับนำค่า Time ในรูปแบบของ Unix timestamp เพื่อความสะดวกในการเรียกใช้ในภายหลัง

ขั้นตอนการใช้งาน

1. รูปแบบของ Function

mktime ( ชั่วโมง, นาที, วินาที, เดือน, วัน, ปี);

2. การกำหนดค่า

mktime(22, 15, 10, 10, 18, 2004);

3. นำมาทดสอบเพื่อแสดงค่า

<?
$mk_data=mktime(22, 15, 10, 10, 18, 2004);
echo $mk_data;
?>

4. ผลที่ได้

1098112510

คุณอาจสนใจ
แฟลชไดรฟ์กับ Windows 98
เว็บไทยดีดี (15,439 - 22 ก.ย. 50)
การแปลงข้อความให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่
Mr.GuruZ (23,270 - 03 มิ.ย. 49)
ฟันธง! จะเลือกใช้อะไรดีระหว่าง include(), include_once(), require() และ require_once()
อ้ายคำปัน (57,393 - 13 ต.ค. 49)
การแทรกตัวอักษร Flash
Mr.GuruZ (37,729 - 04 มิ.ย. 49)
สร้างปกหนังสือด้วย tool
langjuko (322,060 - 28 ต.ค. 51)
การจัดรูปแบบแผ่นข้อมูล
นายจืด (30,965 - 30 เม.ย. 50)
การจัดรูปแบบ Word Art
Mr.Nook (19,860 - 28 ม.ค. 51)
ล้างฮาร์ดดิสก์ให้สะอาดก่อนให้ผู้อื่น
เว็บไทยดีดี (13,980 - 28 ก.ค. 50)