การทำ Poll ตอนที่ 5 (การสร้างหน้า Vote และหน้าแสดงผล) จัดทำโดย : Mr.GuruZ
 Un title page
การทำ Poll ตอนที่ 5 (การสร้างหน้า Vote และหน้าแสดงผล) เป็นบทความที่สุดท้ายที่เราจะได้ทดสอบระบบ Poll ที่เราทำว่าใช้งานได้มากน้อยแค่ไหน ในบทความนี้จะมี 2 ส่วนคือส่วนของการ Vote ก็คือหน้าหลัก แล้วส่วนแสดงผลในหน้านี้จะทำการเก็บผมไปด้วยในตัว

ขั้นตอนการทำ

1. สร้างไฟล์ vote.php เพื่อใช้เป็นหน้าหลักในการโหวด


โค้ดที่ใช้เขียน

<html>
<head>
<title></title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-874">
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF">
<form name="form1" method="post" action="add_poll.php">
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td><b>Webthaidd</b> <b><font color="#FF0000">Poll</font></b></td>
</tr>
<tr>
<td>
<?
include('config.inc.php');
$query = mysql_query("SELECT * FROM poll WHERE active='yes'");
while($row = mysql_fetch_array($query)){
$pollid = $row['pollid'];
$qpoll = $row['qpoll'];
echo $qpoll."<BR>"; //แสดงหัวข้อ Poll
}
$query = mysql_query("SELECT * FROM poll_ans WHERE pollid=$pollid ORDER BY ansid");
while($row = mysql_fetch_array($query)){
$ansid = $row['ansid'];
$ans = $row['ans'];
$n++;
if($n==1){$check="checked";}else $check="";
echo "<input type=\"radio\" name=\"choice[]\" value=\"$ansid\" $check> $ans<BR>"; //แสดงรายระเอียดของหัวข้อที่โหวด และฝากค่า ansid
}
?>
<input type="hidden" name="pollid" value="<? echo $pollid;?>"> //ฝากตัวแปลหัวข้อโหวด
</td>
</tr>
<tr>
<td height="30">
<input type="submit" name="Submit" value="Vote">
</td>
</tr>
<tr>
<td><font size="2">By Webthaidd.com</font></td>
</tr>
</table>
</form>
</body>
</html>


2. หลังจากนั้นสร้างไฟล์ add_poll.php เพื่อใช้ในการเก็บผลโหวด และแสดงผล


<?
include('config.inc.php');
$sql = mysql_query("SELECT * FROM poll_ans WHERE ansid='$choice[0]'");
$query = mysql_fetch_array($sql);
$votes = $query['votes']+1; //บวกเพิ่มไป 1 ตามหัวข้อที่โหวด
$sql = mysql_query("UPDATE poll_ans SET votes='$votes' WHERE ansid='$choice[0]'");
$query = mysql_query("SELECT * FROM poll WHERE active='yes'");
while($row = mysql_fetch_array($query)){
$pollid = $row['pollid'];
$qpoll = $row['qpoll'];
echo $qpoll."<BR>"; //แสดงหัวข้อ Poll
}
$query = mysql_query("SELECT * FROM poll_ans WHERE pollid=$pollid ORDER BY ansid");
while($row = mysql_fetch_array($query)){
$ansid = $row['ansid'];
$ans = $row['ans'];
$votes = $row['votes'];
$n++;
if($n==1){$check="checked";}else $check="";
echo "&#149; $ans = $votes<BR>"; //รายละเอียดของหัวข้อโหวดต่างๆ
}
echo "<A HREF=\"vote.php\">กลับหน้าโหวด</A>";
?>


3. ท้ายนี้หลายคนอาจจะสร้างได้แล้วก็ลองนำไปใช้กันดูครับ ส่วนวิธีการใช้ผมจะเขียนในตอนหน้า

คุณอาจสนใจ
การตั้งค่าให้โน้ตบุ๊กใช้งานเครือข่ายไร้สายได้
เว็บไทยดีดี (14,295 - 25 ส.ค. 50)
วิธีตรวจสอบว่าเครื่องคุณ “แชร์” อะไรไว้บ้าง
เว็บไทยดีดี (16,221 - 06 ต.ค. 50)
การทำฝนด้วยเครื่องมือ Particle Systems > Spary
first (24,798 - 03 พ.ค. 51)
การสร้างสำเนาเอกสารเพื่อป้องการสูญหาย
P'nutthapon (20,948 - 13 ม.ค. 50)
นามบัตรส่วนตัว ฟรีสไตล์ไม่เหมือนใคร
ธนิศา ไชยภูริพัฒน (82,074 - 19 ม.ค. 51)
สร้างตารางคะแนนการสอบ tblExamScore เพื่อใช้ในคำสั่ง DLookUp
นายจืด (21,888 - 10 เม.ย. 51)
หน้าต่างไดอัลอัพโผล่ขึ้นมาเอง แก้ไงดีนะ
สายลม (15,832 - 12 เม.ย. 51)
ยกเลิกคำสั่งที่ทำไปแล้ว และทำซ้ำ (Undo & Redo)
นายนุก (36,880 - 25 ก.พ. 51)