การสร้างข่าวแบบ RSS จัดทำโดย : Zerohate
 สร้าง rss

บทความนี้เรามาดูวิธีการสร้างข่าวแบบ RSS กันดูครับ โดยขั้นตอนมีดังนี้

ขั้นตอนการทำ

1.เข้าไปใน phpmyadmin แล้วทำการสร้าง database ชื่อว่า test

2.จากนั้นทำการสร้าง table ชื่อว่า news โดยจะก๊อปโค๊ตข้า่งล่างในรันใน phpmyadmin ก็ได้ครับ

CREATE TABLE `news` (
`id_news` int(11) NOT NULL auto_increment,
`title` tinytext NOT NULL,
`description` tinytext NOT NULL,
`detail` text NOT NULL,
`pubdate` int(10) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id_news`)
) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=4 ;

INSERT INTO `news` VALUES (1, 'หัวข้อข่าว 1', 'รายละเอียดอย่างย่อ 1', 'รายละเอียดทั้งหมด 1', 1201407967);
INSERT INTO `news` VALUES (2, 'หัวข้อข่าว 2', 'รายละเอียดอย่างย่อ 2', 'รายละเอียดทั้งหมด 2', 1201408057);
INSERT INTO `news` VALUES (3, 'หัวข้อข่าว 3', 'รายละเอียดอย่างย่อ 3', 'รายละเอียดทั้งหมด 3', 1201408086);


3.เมื่อเราสร้าง database เรียบร้อยแล้ว ให้สร้างไฟล์ test.php เพื่อจะทำการเขียนโค๊ต php ในการสร้างเอกสาร xml

<?
mysql_connect("localhost", "root", "12345") or die (mysql_error());
$dbname = "test"; //ชื่อ database
$sql = "select * from news order by id_news desc"; //ชื่อ table
$query = mysql_db_query($dbname, $sql);

$data = '<?xml version="1.0" encoding="TIS-620"?>'."\n";
$data .= '<rss version="2.0">'."\n";
$data .= '<channel>'."\n";

$data .= '<title>ทดสอบเอกสาร rss</title>'."\n";
$data .= '<description>Rss XML</description>'."\n";
$data .= '<link>http://www.webthaidd.com</link>'."\n";
$data .= '<pubDate>'.date("D, d M Y H:i:s O").'</pubDate>'."\n";

while($result = mysql_fetch_array($query)) {

$data .= '<item>'."\n";
$data .= '<title>'.$result[title].'</title>'."\n"; //หัวเรื่อง
$data .= '<description>'.$result[description].'</description>'."\n"; //คำอธิบาย
$data .= '<link>http://localhost/view.php?id_news='.$result[id_news].'</link>'."\n"; //ลิงค์รายละเอียด
$data .= '<pubDate>'.date('D, d M Y H:i:s O', $result[pubdate]).'</pubDate>'."\n"; //เวลา
$data .= '</item>'."\n";

}

$data .= '</channel>'."\n";
$data .= '</rss>'."\n";

$f = fopen( 'rss.xml' , 'w' ); //ส่วนของการสร้างไฟล์ XML
fputs( $f , $data );
fclose( $f );
?>

4.สร้างไฟล์ view.php เพื่อใช้สำหรับแสดงรายละเอียดของข่าว โดนเขียนโค๊ตแสดงข้อมูลจาก id ที่ได้รับมา

<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-874" />
</head>

<body>
<?
mysql_connect("localhost", "root", "12345") or die (mysql_error());
$dbname = "test"; //ชื่อ table
$sql = "select * from news where id_news = '$_GET[id_news]' "; // select ข้อมูลใน table โดนค้นหาจาก id ที่ได้รับ
$query = mysql_db_query($dbname, $sql);
$result = mysql_fetch_array($query);
echo $result[detail]; //แสดงผลรายละเอียดของข่าว
?>
</body>
</html>

5.เมื่อลองรันไฟล์ rss.xml ผ่านบราวเซอร์ก็จะได้ตัวอย่างดังรูปอ่ะ เราก็แค่เอาลิงค์ไปใช้งานกับโปรแกรมที่สามารถอ่าน rss หรือ บราวเซอร์ เวอชั่น 2.0 (firefox)

คุณอาจสนใจ
การใส่รูปภาพลงบนเว็บเพจ HTML
สายลม (82,426 - 04 มิ.ย. 49)
มาทำให้เว็บเราเปลี่ยนภาษาได้กันเถอะ
~๐จอมขมังโค้ด๐~ (56,387 - 03 มิ.ย. 49)
ของดีที่ซ่อนอยู่ใน Windows
เว็บไทยดีดี (15,280 - 28 ก.ค. 50)
การทำภาพ TV Screen
Mr.GuruZ (60,947 - 04 มิ.ย. 49)
การสร้างตารางใน Dream
Mr.GuruZ (45,960 - 04 มิ.ย. 49)
การสร้างตารางนัดหมายแบบง่าย ๆ
first (90,479 - 23 ธ.ค. 50)
การใส่ลักษณะพิเศษให้กับตัวอักษร
นายนุก (31,762 - 19 เม.ย. 51)
เทคนิคการวาดเส้น ตอนที่ 1
ดินสอ (66,510 - 31 ก.ค. 49)