การอ่าน Rss ด้วย PHP จัดทำโดย : Zerohate
 การอ่าน Rss ด้วย PHP

สำหรับการอ่าน rss เพื่อมาแสดงผลยังเว็บของเราด้วย php นั้น ขั้นแรกเราต้องไปหา rss ที่จะมาแสดงผลเว็บเราก่อน โดยสังเกตุจากสัญลักษณ์ ในที่นี้ผมขอยกตัวอย่างการเรียกใช้ของเว็บ manager.co.th ตัวอย่าง

1.สร้างไฟล์ test.php ขึ้นมานะครับ เพื่อใช้สำหรับทำงาน

<?
$arr = array();
$count = 0;
$block = "ITEM";

$key = "";
$value = "";

function startxml($parser, $name, $att) {
global $key;
$key = $name;
}

function endxml($parser, $name) {
global $count;
global $block;
if($name == $block) {
$count=$count+1;
}
}

function cdata($parser, $data) {
global $key;
global $value;
global $count;
global $arr;
if(strlen($data) >1) {
$value = $data;
$arr[$count]["$key"] = $value;
}
}

function openxml($url) {
$p = xml_parser_create();
xml_set_element_handler($p, "startxml", "endxml");
xml_set_character_data_handler($p, "cdata");
$fp = fopen($url ,"r");
while($data = fread($fp,4096)) {
xml_parse( $p, $data, feof($fp));
}
xml_parser_free($p);
}

openxml("http://www.manager.co.th/RSS/Home/Breakingnews.xml"); //url ของ rss
for($i = 0; $i < $count; $i ++) {
echo "<a target=_blank href=", $arr[$i]["LINK"],">"; //ส่วนการแสดงผล
echo $arr[$i]["TITLE"];
echo "</a>";
echo "<br><br>";

}
?>

2.จากนั้นลองรันดูครับ จะได้ผลดังรูปข้างล่าง

3.จากเอาไปใช้งานและประยุกต์ดูนะครับ ผมก็อยู่ในช่วงศึกษาเหมือนกันเลย อาจจะอธิบายได้ไม่เยอะเท่าไร ตัวอย่าง แต่เป็นของใหม่ที่กำลังมาแรงเลยก็ว่าได้ครับ

 

คุณอาจสนใจ
สร้าง cell ให้เสมือนปุ่มบน MS Excel
langjuko (40,814 - 29 ต.ค. 51)
การติดตั้ง PHP โดยใช้ Apache จำลองเป็น Server
Mr.GuruZ (59,757 - 01 ก.พ. 50)
การทำตัวอักษร�3D ด้วย Photoshop
Black-Hawk (95,029 - 05 ก.พ. 51)
การใส่ตัวเลขหรือข้อความจำนวนมาก
หมูขุน (43,489 - 09 มิ.ย. 51)
การทำธงพริ้วไหว
Mr.GuruZ (57,936 - 27 มิ.ย. 49)
ภาษาซีถือกำเนิดจากใคร
เฟริสท์ (25,681 - 27 พ.ย. 50)
การวาดกราฟวิธีลัด
หมูขุน (23,914 - 04 ก.พ. 50)
การสลับแป้นพิมพ์อัตโนมัติ
นายนุก (19,145 - 14 ก.พ. 51)