การเปลี่ยนตัวเลขเป็นตัวอักษร จัดทำโดย : kittichai
 Un title page

สวัสดีครับเพื่อนๆ พอดีผมเข้ามาเว็บ อ.บอย แล้วเจอกระทู้เกี่ยวกับการแปลงตัวเลขเป็นข้อความ พอดีผมมี Script สมัยที่ยังเรียนอยู่เลยส่งมาฝากกัน เป็น Script ง่ายๆ +! แต่อาจมีบางอย่างไม่สมบูรณ์ เพื่อนๆ อาจลองนำไปเขียนต่อได้ครับไม่หวง

โค้ดแปลงตัวเลขเป็นตัวอักษร

<?
$number=25621.18; //ใส่ตัวเลขที่นี่
$digit=array('ศูนย์','หนึ่ง','สอง','สาม','สี่','ห้า','หก','เจ็ด','แปด','เก้า','สิบ');
$num=array('','สิบ','ร้อย','พัน','หมื่น','แสน','ล้าน');
$number = explode(".",$number);
$c_num[0]=$len=strlen($number[0]);
$c_num[1]=$len2=strlen($number[1]);
$convert='';
//คิดจำนวนเต็ม
for($n=0;$n< $len;$n++){
$c_num[0]--;
$c_digit=substr($number[0],$n,1);
if($c_num[0]==0&& $c_digit==1)$digit[$c_digit]='เอ็ด';
if($c_num[0]==0&& $c_digit==2)$digit[$c_digit]='สอง';
if($c_num[0]==1&& $c_digit==2)$digit[$c_digit]='ยี่';
if($c_num[0]==1&& $c_digit==1)$digit[$c_digit]='';
$convert.=$digit[$c_digit];
$convert.=$num[$c_num[0]];
}
$convert .= 'บาท';
if($number[1]==''){
$convert .= 'ถ้วน';
}
//คิดจุดทศนิยม
for($n=0;$n< $len2;$n++){
$c_num[1]--;
$c_digit=substr($number[1],$n,1);
if($c_num[1]==0&& $c_digit==1)$digit[$c_digit]='หนึ่ง';
if($c_num[1]==0&& $c_digit==2)$digit[$c_digit]='สอง';
if($c_num[1]==1&& $c_digit==2)$digit[$c_digit]='ยี่';
if($c_num[1]==1&& $c_digit==1)$digit[$c_digit]='';
$convert.=$digit[$c_digit];
$convert.=$num[$c_num[1]];
}
if($number[1]!='')$convert .= 'สตางค์';
echo $convert.='';
?>

หลังจากนั้นเพื่อนๆ ลองทดสอบดูนะครับ จากโค้ดนี้จะได้ผมดังนี้ ก็ลองใช้ดูนะครับ ติชมการเขียนได้ที่ Board อาจมีคนเขียนดีกว่าผมก็ได้ :)

สองหมื่นห้าพันหกร้อยยี่สิบเอ็ดบาทสิบแปดสตางค์

คุณอาจสนใจ
ลบชื่อ “ผู้รับคนก่อน” ก่อนส่งต่ออีเมล์?
เว็บไทยดีดี (14,487 - 25 ส.ค. 50)
เรียกเว็บไซต์ต่าง ๆ ไม่ทันใจจะทำอย่างไรให้เร็วขึ้นอีก
เว็บไทยดีดี (15,043 - 29 ก.ย. 50)
วิธีแก้ไขปัญหาไฟรั่วจากคอมพิวเตอร์
เว็บไทยดีดี (15,263 - 19 ม.ค. 51)
ทำความรู้จักกับ Namo
Mr.GuruZ (37,956 - 26 พ.ย. 50)
แนะนำเครื่องมือของโปรแกรม Adobe Illustrator
natch (136,467 - 27 มิ.ย. 49)
ฟังก์ชัน printf()และ scanf()
Mr.POP (100,099 - 26 พ.ย. 50)
การแสดงค่าของ Array
Mr.GuruZ (31,491 - 03 มิ.ย. 49)
เทคนิคการเก็บรูปภาพลงฐานข้อมูล MySQL
Mr.GuruZ (87,059 - 03 มิ.ย. 49)