การทำ User Online จัดทำโดย : Mr.GuruZ
 Un title page

การทำ User Online ก็เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่หลายๆ เว็บไซต์ใช้เช็คผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บเราว่ากำลังใช้งานอยู่กี่คน และอีกหลายๆ คนก็ไปโหลด Script มาใช้แต่ยังไม่เคยเขียนเอง ผมก็เลยยก Script นี้มาลองให้เขียนกันดู มาดูขั้นตอนการเขียนกันเลย

ขั้นตอนการทำ User Online
1. สร้างฐานข้อมูล Mysql เพื่อเก็บข้อมูลของผู้เยี่ยมชม

# phpMyAdmin MySQL-Dump
# http://phpwizard.net/phpMyAdmin/
#
# Host: localhost Database : test
# --------------------------------------------------------

#
# Table structure for table 'user_online'
#

CREATE TABLE user_online (
session char(100) NOT NULL,
time int(11) DEFAULT '0' NOT NULL
);

2. หลังจากที่เราสร้าง Database และ ตาราง เรียบร้อยแล้ว เราก็สร้างไฟล์ PHP ขึ้นมาแล้วเขียนโค้ดดังนี้

<?
session_start();
$session=session_id();
$time=time();
$time_check=$time-600; //กำหนดเวลาในที่นี้ผมกำหนด 10 นาที
$hostname = "localhost";
$user = "";
$password = "";
$dbname = "test"; //กำหนด Database
$tblname = "user_online"; //กำหนดตารางที่เก็บข้อมูล
mysql_connect($hostname, $user, $password) or die("ติดต่อฐานข้อมูลไม่ได้");
mysql_select_db($dbname) or die("เลือกฐานข้อมูลไม่ได้");
$session_db = mysql_query("select count(*) from $tblname where session='$session'");
$session_check = mysql_result($session_db,0);
if ($session_check == "0") {
mysql_query("insert into $tblname values ('$session',$time)");
} else {
mysql_query("update $tblname set time='$time' where session='$session'");
}
$count_user = mysql_query("select count(*) from $tblname");
$user_online = mysql_result($count_user,0);
echo "กำลังใช้งานอยู่ : $user_online คน"; //ทดสอบการแสดงผล ถ้านำไปใช้ให้ปิด หรือลบบรรทัดนี้ออกไป
mysql_query("delete from $tblname where time<$time_check");
mysql_close();
?>

3. เพียงเท่านี้เราก็ได้ User Online มาใช้ในเว็บของเราแล้ว แต่ใครจะนำไปพัฒนาต่อก็ได้นะครับแล้วส่งมาให้ดูกันบ้าง


คุณอาจสนใจ
ลบโปรแกรมที่มาพร้อมกับ Windows XP ออก
เว็บไทยดีดี (15,558 - 08 ก.ย. 50)
Herizontal Type Tool (T)
Mr.GuruZ (41,823 - 22 ก.ย. 50)
เชื่อมต่อ Flash MX กับเท็กซ์ไฟล์ และ XML (ตอนที่ 1)
Ching Ching (27,658 - 29 ก.ย. 50)
การใช้คลิปบอร์ด
Mr.nook (18,910 - 15 ม.ค. 51)
การวาดรูปโดยใช้เส้นอิสระ
หมูขุน (19,522 - 04 ก.พ. 50)
การสร้างเมนู 2 ภาษา
เฟริสท์ (43,249 - 07 ธ.ค. 50)
การสร้างสี Gradient และจัดเก็บลงใน Swatches
Mr.GuruZ (50,966 - 27 มิ.ย. 49)
ใส่ชื่อที่ต้องการลงบนไตเติลบาร์ IE
สายลม (15,198 - 05 เม.ย. 51)