การแสดงค่าของ Array จัดทำโดย : Mr.GuruZ
 Un title page การแสดงค่าของ Array หลายคนอาจจะอยากเห็นว่าข้อมูลที่เก็บของ Array นั้นเก็บอย่างไร เราก็ใช้คำสั่งดูได้ มาดูการทำ

คำสั่งที่ใช้

print_r(ค่าตัวแปล);

การใช้งาน
1. สร้างไฟล์ php แล้วเขียนคำสั่งนี้เพื่อทดสอบ
<?
$test_array=array("red","blue","Hello","yellow");
print_r($test_array);
?>

2. หลังจากนั้นลอง Run ดูว่าได้ผลดังตัวอย่างหรือไม่

Array ( [0] => red [1] => blue [2] => Hello [3] => yellow )

3. เพียงเท่านี้เราก็สามารถดูข้อมูลของ Array ได้แล้ว


คุณอาจสนใจ
การใช้งาน String Class (ตอนที่ 2)
Mr.POP (43,163 - 05 พ.ย. 49)
การรับข้อมูลทางแป้นพิมพ์โดยใช้คลาสของ stream
Mr.POP (35,500 - 05 พ.ย. 49)
การทำ User Online
Mr.GuruZ (62,490 - 03 มิ.ย. 49)
การสร้าง Crosstab Query Wizard
อ้อม (31,140 - 30 เม.ย. 50)
การปรับเปลี่ยนขนาดฟอนต์ Font
อ้อม (19,218 - 13 ม.ค. 50)
เทคนิคการทำภาพ Sketch
Mr.GuruZ (81,824 - 22 ก.ย. 50)
การใช้งาน PowerPoint โดยเลือกใช้รูปแบบ Template
หมูขุน (18,133 - 04 ก.พ. 50)
Filter และ Effect เมื่อไหร่ควรเลือกใช้อย่างไหน
ธนิศา ไชยภูริพัฒน (44,936 - 19 ม.ค. 51)