การแสดงค่าของ Array จัดทำโดย : Mr.GuruZ
 Un title page การแสดงค่าของ Array หลายคนอาจจะอยากเห็นว่าข้อมูลที่เก็บของ Array นั้นเก็บอย่างไร เราก็ใช้คำสั่งดูได้ มาดูการทำ

คำสั่งที่ใช้

print_r(ค่าตัวแปล);

การใช้งาน
1. สร้างไฟล์ php แล้วเขียนคำสั่งนี้เพื่อทดสอบ
<?
$test_array=array("red","blue","Hello","yellow");
print_r($test_array);
?>

2. หลังจากนั้นลอง Run ดูว่าได้ผลดังตัวอย่างหรือไม่

Array ( [0] => red [1] => blue [2] => Hello [3] => yellow )

3. เพียงเท่านี้เราก็สามารถดูข้อมูลของ Array ได้แล้ว


คุณอาจสนใจ
การทำ Poll ตอนที่ 1 (สร้างฐานข้อมูล)
Mr.GuruZ (40,514 - 03 มิ.ย. 49)
การเก็บค่า CheckBox ลงฐานข้อมูล
Mr.GuruZ (58,540 - 03 มิ.ย. 49)
การสร้าง Webboard ด้วย Dreamweaver 8 (ตอนที่ 3)
first (70,727 - 17 ม.ค. 51)
การกำหนดหัวกระดาษและท้ายกระดาษ
P'nutthapon (26,161 - 13 ม.ค. 50)
ประวัติและที่มาของภาษาซี
Mr.POP (64,501 - 26 พ.ย. 50)
การใช้คำสั่ง switch
Mr.POP (54,929 - 05 พ.ย. 49)
ลด Effect ของ Windows XP ลงมาซะบ้าง
เว็บไทยดีดี (14,003 - 29 ก.ย. 50)
วิธีค้นหา Serial No. ของโปรแกรมในเครื่อง
เว็บไทยดีดี (20,513 - 03 พ.ย. 50)