การแสดงค่าของ Array จัดทำโดย : Mr.GuruZ
 Un title page การแสดงค่าของ Array หลายคนอาจจะอยากเห็นว่าข้อมูลที่เก็บของ Array นั้นเก็บอย่างไร เราก็ใช้คำสั่งดูได้ มาดูการทำ

คำสั่งที่ใช้

print_r(ค่าตัวแปล);

การใช้งาน
1. สร้างไฟล์ php แล้วเขียนคำสั่งนี้เพื่อทดสอบ
<?
$test_array=array("red","blue","Hello","yellow");
print_r($test_array);
?>

2. หลังจากนั้นลอง Run ดูว่าได้ผลดังตัวอย่างหรือไม่

Array ( [0] => red [1] => blue [2] => Hello [3] => yellow )

3. เพียงเท่านี้เราก็สามารถดูข้อมูลของ Array ได้แล้ว


คุณอาจสนใจ
แนะนำเครื่องมือ
นายนุก (34,689 - 05 เม.ย. 51)
การใส่เลขหน้าข้อความ
P'Nut (21,070 - 13 ม.ค. 50)
เทคนิคการทำภาพ Sketch
Mr.GuruZ (81,914 - 22 ก.ย. 50)
เคล็ดไม่ลับ Dreamweaver : spacebar ง่ายเหมือนทำเอกสาร Word
ด.ช.กานกวิญจน์ โค้วสีหวัฒน์ (74,940 - 04 มิ.ย. 49)
การใช้งาน PowerPoint โดยเลือกใช้รูปแบบ Blank presentation
หมูขุน (15,026 - 04 ก.พ. 50)
การแปลงข้อความให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่
Mr.GuruZ (23,209 - 03 มิ.ย. 49)
เคล็ดไม่ลับ กับการใส่ขอบให้กับรูปภาพโดยไม่ต้องใช้ Photoshop
Mr.GuruZ (57,788 - 04 มิ.ย. 49)
วิสต้าไม่ยอมรับ AVG
สายลม (13,699 - 22 มี.ค. 51)