การทำตัวอักษรตัวพิมพ์เล็ก ตัวพิมพ์ใหญ่ โดยใช้ ฟังก์ชั่น strtolower(); และ strtoupperr(); จัดทำโดย : first
 Untitled Document

เทคนิดเกี่ยวกับการทำตัวอักษรตัวพิมพ์เล็ก ตัวพิมพ์ใหญ่ โดยใช้ ฟังก์ชั่น strtolower(); และ strtoupperr();

การใช้งานทั่วไปของทั้งสองฟังก์ชั่น คือ

strtolower("ข้อความ");
strtoupperr("ข้อความ");

เรามาทดลองสร้างไฟล์ upperlower.php กัน แล้วพิมพ์ตามนี้

<?
$char="AaBbCcDd";
echo "ตัวอักษรต้นแบบคือ :".$char."<br>";
$big=strtoupper($char);
//ทำให้ตัวอักษรทั้งหมดเป็นตัวพิมพ์ใหญ
echo "แสดงเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด :";
echo $big;
echo "<br>";
$small=strtolower($char);
//ทำให้ตัวอักษรทั้งหมดเป็นตัวพิมพ์เล็ก
echo "แสดงเป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด :";
echo $small;
?>

ผลที่ได้คือ

คุณอาจสนใจ
Rectangular Marquee (M)
Mr.GuruZ (81,373 - 22 ก.ย. 50)
การปรับเปลี่ยนขนาดฟอนต์ Font
อ้อม (19,451 - 13 ม.ค. 50)
กำหนดขนาดพื้นฐานของตัวอักษร
สายลม (40,690 - 25 ก.พ. 50)
การใช้ภาพเป็น Background รวมกับแบบฟอร์มสำเร็จรูป
หมูขุน (30,038 - 04 ก.พ. 50)
ลบลูกศรที่ icon desktop อย่างไร
เว็บไทยดีดี (17,884 - 27 ต.ค. 50)
ภาษาซีถือกำเนิดจากใคร
เฟริสท์ (25,777 - 27 พ.ย. 50)
การใส่รูปภาพลงบนเว็บเพจ HTML
สายลม (81,649 - 04 มิ.ย. 49)
กำจัดไวรัส MSN IMprofile.net
เว็บไทยดีดี (17,494 - 10 พ.ค. 51)