การทำตัวอักษรตัวพิมพ์เล็ก ตัวพิมพ์ใหญ่ โดยใช้ ฟังก์ชั่น strtolower(); และ strtoupperr(); จัดทำโดย : first
 Untitled Document

เทคนิดเกี่ยวกับการทำตัวอักษรตัวพิมพ์เล็ก ตัวพิมพ์ใหญ่ โดยใช้ ฟังก์ชั่น strtolower(); และ strtoupperr();

การใช้งานทั่วไปของทั้งสองฟังก์ชั่น คือ

strtolower("ข้อความ");
strtoupperr("ข้อความ");

เรามาทดลองสร้างไฟล์ upperlower.php กัน แล้วพิมพ์ตามนี้

<?
$char="AaBbCcDd";
echo "ตัวอักษรต้นแบบคือ :".$char."<br>";
$big=strtoupper($char);
//ทำให้ตัวอักษรทั้งหมดเป็นตัวพิมพ์ใหญ
echo "แสดงเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด :";
echo $big;
echo "<br>";
$small=strtolower($char);
//ทำให้ตัวอักษรทั้งหมดเป็นตัวพิมพ์เล็ก
echo "แสดงเป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด :";
echo $small;
?>

ผลที่ได้คือ

คุณอาจสนใจ
เทคนิคการทำ Search Google
Mr.GuruZ (45,751 - 03 มิ.ย. 49)
การนับจำนวนวันในรอบปี
Mr.GuruZ (26,546 - 03 มิ.ย. 49)
สร้างดิสโก้บอลบน
langjuko (55,224 - 22 ต.ค. 51)
ทำหน้าปัดวิทยุ
Charoen (61,902 - 31 ม.ค. 50)
การใช้ javascript เพื่อเช็คค่าว่าง
Tung (45,750 - 22 พ.ย. 50)
Vase
เว็บไทยดีดี (19,268 - 02 เม.ย. 51)
การจัดเรียง Objects
หมูขุน (16,383 - 04 ก.พ. 50)
วิธีป้องกันไวรัสโดยการเขียนไฟล์ autorun.inf ลงใน Handy Drive
เว็บไทยดีดี (73,217 - 25 ส.ค. 50)