การสร้างระบบงาน Chat Room อย่างง่าย ๆ จัดทำโดย : first
 Untitled Document

การสร้างระบบงาน Chat Room อย่างง่าย ๆ

เริ่มด้วยสร้าง ฐานข้อมูลไว้ชื่อ datatest และ table ชื่อ chatroom

CREATE TABLE `chatroom` ( `id` INT( 11 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT
, `mes` TINYTEXT NOT NULL , PRIMARY KEY ( `id` ));

สร้างไฟล์ชื่อ chatroom.php ตาม code ด้านล่างนี้

<?
if ($_POST[mes] <>"")
{
$hostname="localhost";
$user="";
$password="";
$dbname="datatest";
$connect=mysql_connect($hostname,$user,$password) or die("cannot connect");
$db=mysql_select_db($dbname)or die("cannot connect database!");
$sql="INSERT INTO chatroom ( mes)VALUES ('$_POST[mes]');";
$dbquery=mysql_db_query($dbname,$sql);
}
?>
<html >
<head>
<META HTTP-EQUIV="REFRESH" CONTENT="5">

<? //<META HTTP-EQUIV="REFRESH" CONTENT="5">REFRESH ทุก 5 วินาที ?>
<title>Untitled Document</title>
</head>

<body>
<table width="70%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<th bgcolor="f2f2f2" scope="row"><form name="form2" method="post" action="<?=$PHP_SELF;?>">
<label>
<div align="left">
<?
$hostname="localhost";
$user="";
$password="";
$dbname="datatest";//ชื่อฐานข้อมูล
$connect=mysql_connect($hostname,$user,$password) or die("cannot connect");
$db=mysql_select_db($dbname)or die("cannot connect database!");
$sql="select * from chatroom order by id DESC limit 0,10";//เรียกข้อมูล
$dbquery=mysql_db_query($dbname,$sql);
$row=mysql_num_rows($dbquery);
while($result=mysql_fetch_array($dbquery)) {
$a[] = $result[mes]; //เก็บช้อความ 10 อันดับล่าสุดลงตัวแปร
}

for($i=count($a)-1;$i>=0;$i--) {
echo $a[$i]."<br>";
}
?>
</div>
</label>
</form> </th>
</tr>
<tr>
<th scope="row"><form name="form1" method="post" action="">
<table width="88%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<th scope="row"><font size="2">พิมพ์ข้อความที่นี่</font></th>
<td><label>
<div align="center">
<input name="mes" type="text" id="mes" size="60">
</div>
</label></td>
<td><label>
<input name="Submit" type="submit" id="Submit" value="Send">
</label></td>
</tr>
</table>
</form> </th>
</tr>
</table>
</body>
</html>

ผลที่ได้คือ

** นี่เป็นแค่หลักการง่าย ๆ ครับถ้าเอาไปใช้จริงล่ะก็ต้องลองพัฒนาเองกันดูนะครับ

คุณอาจสนใจ
การสลับสี table
Zerohate (51,535 - 28 พ.ย. 50)
ใส่ภาพ + ข้อความในหน้าต่างที่ใช้ดูสเปคเครื่อง(System Properties)
เว็บไทยดีดี (17,083 - 26 ม.ค. 51)
การทำปุ่ม Select All Checkbox ..
Mr.GuruZ (37,956 - 04 มิ.ย. 49)
การสร้างสำเนาเอกสารเพื่อป้องการสูญหาย
P'nutthapon (20,173 - 13 ม.ค. 50)
10 เคล็ดลับเพื่อความปลอดภัยในการใช้โปรแกรมเมสเซ็นเจอร์ี้
สายลม (15,683 - 19 เม.ย. 51)
ทำภาพให้โปร่งแสงด้วย Transparency
ธนิศา ไชยภูริพัฒน์ (70,648 - 19 ม.ค. 51)
เปลี่ยนรูปร่างของ Cursor
สายลม (45,910 - 29 มี.ค. 51)
ชนิดของตัวแปลในภาษา PHP
Mr.GuruZ (36,033 - 03 มิ.ย. 49)