การใช้ PHP ทำเครื่องคิดเลขอย่างง่าย จัดทำโดย : Tung

การใช้ PHP ทำเครื่องคิดเลขอย่างง่าย

1. สร้าง From ขึ้นมาก่อน ฟอร์ม ที่เีีราต้องากาขึ้นมาซึ่งประกอบด้วย Text Field  2 อันหน้าและหลีง และมี List/menu อยู่ตรงกลาง และ Button เพื่อการ ส่งค่า

2. ใส่ เครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ ใน List/menu

3. จากนั้นอย่าืลืมกำหนด action ให้ ฟอร์ม ด้วยละครับ ตย. ของผมกำหนดให้ไปที่ calcu.php method="post"(ผมทำเครื่องคิดเลขแบบแสดงผลในหนาเดียว นะครับ เพราะ ฉะนั้น หน้านี้จึงมี ชื่อว่าcalcu.php เช่นกัน)

4. จากนั้นกำหนดชื่อ ของ Text Field  2 ทั้ง 2 อัน  และ List/menu  โดย  Text Field อันแรก ผมให้ใช้ชื่อว่า num 1 และ  Text Field   อันที่ 2 ก็ชื่อให้ชื่อ num 2 List/menu  ให้ชื่อว่า operator

รูปแบบนี้ถ้าเขียนโดยไม่ใช้ ตัวช่วยของ Dreamweaver ก็จะได้ว่า

<form name="form1" method="post" action="calcu.php">
<input type="text" name="num1">
<select name="operator">
<option value="+">+</option>
<option value="-">-</option>
<option value="*">*</option>
<option value="/">/</option>
</select>
<input type="text" name="num2">
<input type="submit" name="Submit" value="Submit">
</form>

จากนั้นเิริ่ม เปิด แท็ก php ได้เลยครับ

<?
}
$num1 = $_POST['num1'];        
//รับ num 1 แบบ post
$operator = $_POST['operator'];
  //รับ   operator แบบ post
$num2 = $_POST['num2'];      
//รับ num 1 แบบ post
}

?>

พิมพ์ ข้่อความ ด้านบน นี้เพื่อ การ รับ ข้อมูลตัวแปล

จากนั้นนำ ข้อมูลตัวแปล นั้นมา ใช้ งานด้วยการ นำ code ต่อจากนี้ ไปวางในล่าง (แต่ยังอยู่ใน ปีกกา เปิดปีด นะครับ)

if($operator == "+")  // ถ้า operator คือ +
echo "$num1 + $num2 = ".($num1+$num2);
 // แสดงผล num1 + num2
elseif($operator == "-")     
// แสดง ผล คำตอบ     ถ้า เป็น -                                
echo "$num1 - $num2 = ".($num1-$num2); 
// แสดงผล num1 - num2
elseif($operator == "*")     
// แสดง ผล คำตอบ     ถ้า เป็น *  
echo "$num1 * $num2 = ".($num1*$num2);
// แสดงผล num1 - num2
elseif($operator == "/") 
// แสดง ผล คำตอบ     ถ้า เป็น /  
echo "$num1 / $num2 = ".($num1/$num2);
// แสดง ผล คำตอบ

รูปแบบ Code ทั้งหมด

<form name="form1" method="post" action="calcu.php">
<input type="text" name="num1">
<select name="operator">
<option value="+">+</option>
<option value="-">-</option>
<option value="*">*</option>
<option value="/">/</option>
</select>
<input type="text" name="num2">
<input type="submit" name="Submit" value="Submit">
</form>
<?
{
$num1 = $_POST['num1'];
$operator = $_POST['operator'];
$num2 = $_POST['num2'];

if($operator == "+")
echo "$num1 + $num2 = ".($num1+$num2);
elseif($operator == "-")
echo "$num1 - $num2 = ".($num1-$num2);
elseif($operator == "*")
echo "$num1 * $num2 = ".($num1*$num2);
elseif($operator == "/")
echo "$num1 / $num2 = ".($num1/$num2);
}

?>

แสดงผล


>>>

แต่ โค้ด นี้ยังมีปัญหา อยู่ คือถ้าไม่ พิมพ์ อะไรเลย แล้วกด submit จะได้

เพราะ ฉะนั้น เรามาเขียน เช็ค ตัวแปล และ ค่้าว่าง เพื่อ กัน กรณี ที่มีคน มักง่าย ไม่ใส่อะไรเลยแล้วกด submit กันมีกว่า ครับ

if(isset($_POST['num1']) && !empty($_POST['num1']) && !empty($_POST['num2']))

แค่นี้ก็จะไม่เกิดเหตุการนั้นแล้วล่ะครับ

ลอง copy code นี้ไป ลองเล่นดูได้เลยครับ

<form name="form1" method="post" action="calcu.php">
<input type="text" name="num1">
<select name="operator">
<option value="+">+</option>
<option value="-">-</option>
<option value="*">*</option>
<option value="/">/</option>
</select>
<input type="text" name="num2">
<input type="submit" name="Submit" value="Submit">
</form>
<?
if(isset($_POST['num1']) && !empty($_POST['num1']) && !empty($_POST['num2']))
{
$num1 = $_POST['num1'];
$operator = $_POST['operator'];
$num2 = $_POST['num2'];

if($operator == "+")
echo "$num1 + $num2 = ".($num1+$num2);
elseif($operator == "-")
echo "$num1 - $num2 = ".($num1-$num2);
elseif($operator == "*")
echo "$num1 * $num2 = ".($num1*$num2);
elseif($operator == "/")
echo "$num1 / $num2 = ".($num1/$num2);
}
?>

คุณอาจสนใจ
การทำตัวอักษรเลนส์นูน
Black-Hawk (63,890 - 21 ม.ค. 51)
การใช้ javascript เพื่อเช็คค่าว่าง
Tung (45,696 - 22 พ.ย. 50)
สร้างข้อความแจ้งเตือนก่อนล็อกออน (Vista)
สายลม (15,510 - 26 เม.ย. 51)
ขั้นตอนการสร้าง Site Map
webthaidd (101,870 - 12 มี.ค. 51)
Dreamweaver MX กับการติดต่อฐานข้อมูล Mysql
Mr.GuruZ (45,220 - 04 มิ.ย. 49)
สรุปคำสั่ง Action Script บน Flash MX (ตอนที่ 1)
สหรัถ แซ่ตั้ง (44,695 - 08 ก.ย. 50)
การเปลี่ยนตัวเลขเป็นตัวอักษร
kittichai (32,053 - 03 มิ.ย. 49)
แสดงหรือซ่อนปุ่มบนแุถบเครื่องมือ
นายนุก (20,676 - 06 มี.ค. 51)