การสร้างเมนู 2 ภาษา จัดทำโดย : เฟริสท์
Untitled Document การสร้างเมนู 2 ภาษา

การที่เราจะสร้างเมนู 2 ภาษานี้ก็เพื่อขยายจำนวนผู้คนที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ ให้คนต่างชาติก็สามารถ
เข้ามาดูเนื้อหาเว็บไซต์ของเราได้ มีขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้คือ
1.) สร้างไฟล์ eng.inc.php เพื่อเก็บรายชื่อเมนูภาษาอังกฤษ และ สร้างไฟล์ชื่อ thai.inc.php เพื่อเก็บรายชื่อเมนูเป็นภาษาไทย

สร้างไฟล์ eng.inc.php

<?
$manu[1]="HOME";
$manu[2]="MEMBER";
$manu[3]="PRODUCT";
$manu[4]="PROMOTION";
$manu[5]="CONTACT US";
?>


สร้างไฟล์ thai.inc.php

<?
$manu[1]="หน้าหลัก";
$manu[2]="สมาชิก";
$manu[3]="สินค้า";
$manu[4]="โปรโมชั่น";
$manu[5]="ติดต่อเรา";
?>

2.สร้างไฟล์ manu.php เพื่อนำค่าทั้งสองไฟล์มาสร้างเป็นเมนู ตามข้างล่างนี้

<?
if ($_GET[language] =="" || $_GET[language]=="0") //ถ้าเป็นค่าว่างหรือ 0 ให้แสดงเมนูภาษาไทย
{
$lan="THAI";
$chose="thai.inc.php";
}else{ //ถ้าไม่ใช่ค่า 0 หรือค่าว่าง ให้แสดงเมนูภาษาอังกฤษ
$lan="ENGLISH";
$chose="eng.inc.php";
}
include("$chose");
?>

<html >
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-874" />
<title>Untitled Document</title>
<style type="text/css">
<!--
body {
margin-left: 0px;
margin-top: 0px;
margin-right: 0px;
margin-bottom: 0px;
}
-->
</style></head>

<body>
<form id="form1" name="form1" method="post" action="manu.php">
<table width="100" border="0" cellspacing="1" cellpadding="1">
<tr>
<td><label>

<div align="right">
<select name="language" id="language" onChange="window.location='<?=$PHP_SELF?>?language='+this.value;"> //window.location='<?=$PHP_SELF?>?language='+this.value; ให้ summit Form ตัวเองและส่งค่าไปด้วย
<option value="<? echo $_POST[language]; ?>"><? echo $lan; ?></option>
<option value="0">THAI</option>
<option value="1">ENGLISH</option>
</select>
</label>
</div></td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="f2f2f2"><div align="right"><? echo $manu[1]; ?></div></td> //เมนูที่ 1
</tr>
<tr>
<td bgcolor="f2f2f2"><div align="right"><? echo $manu[2]; ?></div></td> //เมนูที่ 2
</tr>
<tr>
<td bgcolor="f2f2f2"><div align="right"><? echo $manu[3]; ?></div></td> //เมนูที่ 3
</tr>
<tr>
<td bgcolor="f2f2f2"><div align="right"><? echo $manu[4]; ?></div></td> //เมนูที่ 4
</tr>
<tr>
<td bgcolor="f2f2f2"><div align="right"><? echo $manu[5]; ?></div></td> //เมนูที่ 5
</tr>
</table>
<label></label>
</form>
</body>
</html>


ผลลัพท์ที่ได้คือ
คุณอาจสนใจ
การใช้คำสั่ง แบบ if...else
Mr.POP (50,309 - 05 พ.ย. 49)
เจาะลึกการใช้ Symbolism Tool และ Data Driven Graphic กับงานพิมพ์ และงานเว็บ (ตอนต่อ)
ธนิศา ไชยภูริพัฒน์ (35,255 - 19 ม.ค. 51)
สร้างดิสโก้บอลบน
langjuko (55,224 - 22 ต.ค. 51)
การทำปุ่มควบคุมการเล่น movie ของ flash
Charoen (69,459 - 21 พ.ย. 50)
เทคนิคการทำ Bullet Arrow
Mr.GuruZ (56,691 - 04 มิ.ย. 49)
การสร้างปฏิทิน Online
first (90,495 - 23 ธ.ค. 50)
การทำก้อนเมฆ
ดินสอ (145,637 - 17 ก.ค. 49)
การใช้ Excel ในการคำนวณ
nut (80,691 - 02 ก.ค. 49)