การสร้าง weboard ตอน 3 (ตั้งกระทู้) จัดทำโดย : Mr.GuruZ
 Untitled Document การสร้าง weboard ตอน 3 ในตอนนี้จะเป็นการเขียนโค้ดเพื่อใช้ในการ Post ข้อความลงใน เพื่อใช้ในการตั้งกระทู้

ขั้นตอนการทำ
1. หลังจากที่เราได้สร้างฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้ว เราก็สร้าง Form เพื่อใช้ในการตั้งคำถาม ในที่นี้ผมตั้งชื่อไฟล์ว่า post.php


โค้ดที่ใช้ในการสร้าง Form post.php

<html>
<head>
<title></title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-874">
</head>

<body>
<form name="form1" method="post" action="post_q.php">
<strong><u>ร่วมตั้งคำถาม</u></strong><br>
หัวข้อกระทู้<br>
<input name="title" type="text" id="title" size="30">
<br>
ชื่อ<br>
<input name="name" type="text" id="name" size="30">
<br>
รายละเอียด<br>
<textarea name="message" cols="30" rows="5" wrap="VIRTUAL" id="message"></textarea>
<br>
อีเมล์<br>
<input name="email" type="text" id="email" size="30">
<br>
<input type="submit" name="Submit" value="ตั้งคำถาม">
<input type="reset" name="Submit2" value="ยกเลิก">
</form>
</body>
</html>


3. หลังจากนั้นเรามาเขียนโค้ด PHP เพื่อใช้ในการ Post ข้อความผมตั้งชื่อไฟล์ว่า post_q.php

<?
include('config.inc.php');
$date_q=date("d/m/y");
$sql = "insert into quiz (title, name, message, email, date_q) values ('$title', '$name', '$message', '$email', '$date_q')"; // กำหนดคำสั่ง SQL เพื่อเพิ่มข้อมูลแบบคีย์ในคำสั่ง SQL
$dbquery = mysql_db_query($dbname, $sql);

// ปิดการติดต่อฐานข้อมูล
mysql_close();
echo "<Font Size=4><B>คำถามของ $name ถูกตั้งเรียบร้อยแล้ว</B><BR>";
echo "<A HREF=\"webboard.php\">กลับไปหน้ากระทู้หลัก</A>";
?>


4. หลังจากนั้นลองทดสอบ Post ข้อความ
5. เป็นอย่างไรกันบ้าง ตอนนี้ก็เป็นโครงสร้างมาบางส่วนแล้ว ก็ติดตามตอนต่อไปนะครับเป็นการแสดงผล

คุณอาจสนใจ
การใส่อักขระพิเศษ
สายลม (55,247 - 04 มิ.ย. 49)
การย่อ/ขยายเอกสาร
นายนุก (18,597 - 07 ก.พ. 51)
การนำภาพมาใช้กับรูปทรง 3 มิติที่สร้างจากการทำ 3D Transform
Lee (84,548 - 25 ธ.ค. 49)
เว็บไหนโดนบล็อคเราช่วยให้คุณเปิดดูได้
เว็บไทยดีดี (17,062 - 08 ก.ย. 50)
การใส่ตัวอักษรพิเศษ ©, ™, ƒ
Mr.GuruZ (36,904 - 04 มิ.ย. 49)
เครื่องมือใช้งานหลัก ๆ บนแถบเครื่องมือ Menu Bar
first (26,685 - 02 เม.ย. 51)
ทำความรู้จักกับ Template
Mr.GuruZ (54,244 - 04 มิ.ย. 49)
นิพจน์และตัวดำเนินการในภาษาซ
langjuko (23,511 - 19 ก.ย. 51)