การสร้าง weboard ตอน 3 (ตั้งกระทู้) จัดทำโดย : Mr.GuruZ
 Untitled Document การสร้าง weboard ตอน 3 ในตอนนี้จะเป็นการเขียนโค้ดเพื่อใช้ในการ Post ข้อความลงใน เพื่อใช้ในการตั้งกระทู้

ขั้นตอนการทำ
1. หลังจากที่เราได้สร้างฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้ว เราก็สร้าง Form เพื่อใช้ในการตั้งคำถาม ในที่นี้ผมตั้งชื่อไฟล์ว่า post.php


โค้ดที่ใช้ในการสร้าง Form post.php

<html>
<head>
<title></title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-874">
</head>

<body>
<form name="form1" method="post" action="post_q.php">
<strong><u>ร่วมตั้งคำถาม</u></strong><br>
หัวข้อกระทู้<br>
<input name="title" type="text" id="title" size="30">
<br>
ชื่อ<br>
<input name="name" type="text" id="name" size="30">
<br>
รายละเอียด<br>
<textarea name="message" cols="30" rows="5" wrap="VIRTUAL" id="message"></textarea>
<br>
อีเมล์<br>
<input name="email" type="text" id="email" size="30">
<br>
<input type="submit" name="Submit" value="ตั้งคำถาม">
<input type="reset" name="Submit2" value="ยกเลิก">
</form>
</body>
</html>


3. หลังจากนั้นเรามาเขียนโค้ด PHP เพื่อใช้ในการ Post ข้อความผมตั้งชื่อไฟล์ว่า post_q.php

<?
include('config.inc.php');
$date_q=date("d/m/y");
$sql = "insert into quiz (title, name, message, email, date_q) values ('$title', '$name', '$message', '$email', '$date_q')"; // กำหนดคำสั่ง SQL เพื่อเพิ่มข้อมูลแบบคีย์ในคำสั่ง SQL
$dbquery = mysql_db_query($dbname, $sql);

// ปิดการติดต่อฐานข้อมูล
mysql_close();
echo "<Font Size=4><B>คำถามของ $name ถูกตั้งเรียบร้อยแล้ว</B><BR>";
echo "<A HREF=\"webboard.php\">กลับไปหน้ากระทู้หลัก</A>";
?>


4. หลังจากนั้นลองทดสอบ Post ข้อความ
5. เป็นอย่างไรกันบ้าง ตอนนี้ก็เป็นโครงสร้างมาบางส่วนแล้ว ก็ติดตามตอนต่อไปนะครับเป็นการแสดงผล

คุณอาจสนใจ
การทำภาพเอนิเมชั่นใน photoshop cs3
Charoen (416,200 - 30 ต.ค. 51)
เทคนิคการเก็บรูปภาพลงฐานข้อมูล MySQL
Mr.GuruZ (88,107 - 03 มิ.ย. 49)
การทำ selection ตัดภาพ
Lee (306,233 - 11 ก.ย. 49)
การใช้งานคำสั่ง switch
Mr.GuruZ (27,790 - 03 มิ.ย. 49)
การสร้าง Site เพื่อเก็บเว็บเพจ
Mr.GuruZ (27,145 - 26 พ.ย. 50)
การใส่ Header และ Footer
หมูขุน (27,107 - 04 ก.พ. 50)
ประเภทของข้อมูลและตัวดำเนินการในภาษา c
Mr.POP (55,851 - 26 พ.ย. 50)
การแสดงแมปเอกสาร(Document Map)
นายนุก (22,938 - 22 มี.ค. 51)