การสร้าง webboard ตอนที่ 2 (config.inc.php) จัดทำโดย : Mr.GuruZ
 Un title page การสร้าง webboard ตอนที่ 2 เป็นการสร้างไฟล์ config.inc.php เพื่อใช้ในการติดต่อฐานข้อมูลเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องประกาศฐานข้อมูลบ่อยครั้ง

ขั้นตอนการทำ
1. สร้างไฟล์เอกสาร php ขึ้นมาแล้วทำการ save ให้เป็นไฟล์ config.inc.php แล้วทำการเขีนโค้ดดังนี้

<?
$host = "127.0.0.1";
$user = ""; //user ฐานข้อมูล
$passwd = ""; //pass ฐานข้อมูล
$dbname = "webboard";
mysql_connect($host,$user,$passwd) or die("ติดต่อ Host ไม่ได้");
mysql_select_db($dbname) or die("ติดต่อฐานข้อมูลไม่ได้");
?>

2. หลังจากนั้นเวลาที่เราเรียกใช้ให้ใช้คำสั่ง include(); รูปแบบการใช้

include('config.inc.php');

3. ดังนั้นทุกหน้าถ้ามีการใช้ฐานข้อมูลก็ใช้คำสั่งนี้ทุกครั้ง ในตอนต่อไปเป็นการสร้างคำสั่งการตั้งคำถาม

คุณอาจสนใจ
การใช้ Function mktime()
Mr.GuruZ (39,828 - 03 มิ.ย. 49)
เครื่องมือกลุ่ม Drawing>AutoShapes
หมูขุน (15,827 - 04 ก.พ. 50)
สำรวจให้แน่ใจว่าใน flash drive มีไวรัสอยู่หรือไม่?
junko (30,032 - 15 มี.ค. 51)
การใช้ Excel ในการคำนวณ
nut (81,082 - 02 ก.ค. 49)
แสดงวิดีโอแบบง่ายๆ ใน Flash
เชฏฐพงษ์ วิสูจน์สวัสด (44,280 - 15 ก.ย. 50)
เหตุผลที่คุณควรใช้ไฟร์วอลล์คอมพิวเตอร์
สายลม (15,057 - 19 เม.ย. 51)
การใส่คำบรรยายให้กับภาพ
yutt (50,657 - 04 มิ.ย. 49)
เขียน PHP บน Dreamweaver MX
Mr.GuruZ (38,664 - 04 มิ.ย. 49)