การสร้าง webboard ตอนที่ 2 (config.inc.php) จัดทำโดย : Mr.GuruZ
 Un title page การสร้าง webboard ตอนที่ 2 เป็นการสร้างไฟล์ config.inc.php เพื่อใช้ในการติดต่อฐานข้อมูลเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องประกาศฐานข้อมูลบ่อยครั้ง

ขั้นตอนการทำ
1. สร้างไฟล์เอกสาร php ขึ้นมาแล้วทำการ save ให้เป็นไฟล์ config.inc.php แล้วทำการเขีนโค้ดดังนี้

<?
$host = "127.0.0.1";
$user = ""; //user ฐานข้อมูล
$passwd = ""; //pass ฐานข้อมูล
$dbname = "webboard";
mysql_connect($host,$user,$passwd) or die("ติดต่อ Host ไม่ได้");
mysql_select_db($dbname) or die("ติดต่อฐานข้อมูลไม่ได้");
?>

2. หลังจากนั้นเวลาที่เราเรียกใช้ให้ใช้คำสั่ง include(); รูปแบบการใช้

include('config.inc.php');

3. ดังนั้นทุกหน้าถ้ามีการใช้ฐานข้อมูลก็ใช้คำสั่งนี้ทุกครั้ง ในตอนต่อไปเป็นการสร้างคำสั่งการตั้งคำถาม

คุณอาจสนใจ
การทำตัวอังกฤษเคลื่อนที่และหยุดโดย tag marquee
เฟริสท์ (65,826 - 25 ม.ค. 51)
ล็อกคลิกซ้ายลากไฟล์สะดวก
เว็บไทยดีดี (13,862 - 29 ก.ย. 50)
การทำ Rollover Image
Mr.GuruZ (46,001 - 04 มิ.ย. 49)
วิธีการโจมตีของแฮกเกอร์มีอะไรบ้าง
เว็บไทยดีดี (19,764 - 03 พ.ย. 50)
การสร้าง Query ด้วย wizard
คุณอ้อม (33,861 - 30 เม.ย. 50)
การสร้างฐานข้อมูลใน MS Access
อ้อม (27,323 - 07 เม.ย. 50)
การทำ Guestbook ด้วย Dreamweaver ตอนที่ 1
first (72,830 - 21 ม.ค. 51)
กลุ่มเครื่องมือ WordArt
หมูขุน (13,749 - 04 ก.พ. 50)