ชนิดของตัวแปลในภาษา PHP จัดทำโดย : Mr.GuruZ
 :: WebThaiDD.COM - ขุมทรัพย์ทางปัญญาของคนไทย •))) ------------

//ในภาษาที่มีการเขียนโปรแกรมก็มีการประกาศตัวแปล เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับไปเก็บไว้ใน Memory เพื่อรอนำไปประมวลผลอีที ดังนั้นก่อนที่เราจะประกาศตัวแปลเราต้องรู้จักชนิดของตัวแปลก่อน

รูปแบบชนิดของตัวแปล

Integer : เป็นตัวแปลชนิดที่เก็บข้อมูลจำนวนเต็มบวก และจำนวนเต็มลบ ไม่สามารถเก็บข้อมูลที่เป็นทศนิยมได้
Float : เป็นตัวแปลชนิดที่เก็บข้อมูลจำนวนเต็มบวก และลบจะคล้ายชนิด Integer แต่สามารถเก็บข้อมูลที่เป็นจุดทศนิยมได้
String : เป็นตัวแปลชนิดที่เก็บข้อมูลประเภทตัวอักษร เช่น ข้อความ ตัวอักษรชนิดต่างๆ
Array : เป็นตัวแปลที่สามารถเก็บข้อมูลได้เป็นชุดๆ สามารถใช้เก็บข้อมูลที่เป็นตัวเลขหรือตัวอักษรก็ได้
Object : เป็นตัวแปลที่เก็บข้อมูลในลักษณะของ Object เพื่อใช้ในการเรียกใช้ของ Class ต่างๆ
Type Juggling : เก็บข้อมูลในลักษณะเฉพาะ หรือผู้ใช้เพิ่มเติมเข้ามา

ข้อมูลอ้างอิง : หนังสือพัฒนา Web Database ด้วย PHP
ผู้แต่ง : นต.ไพศาล โมลิสกุลมงคล

คุณอาจสนใจ
การสร้าง Database ด้วย phpmyadmin
Mr.GuruZ (60,669 - 03 มิ.ย. 49)
การแปลงฐานข้อมูลจาก Access มาใส่ใน MySQL
Mr.GuruZ (41,385 - 03 มิ.ย. 49)
เปลี่ยน HTML เป็น XHTML
dooidea team (55,841 - 21 มี.ค. 51)
การใช้รูปแบบตกแต่งตารางอัตโนมัติ
หมูขุน (48,645 - 17 มิ.ย. 51)
การสลับแป้นพิมพ์อัตโนมัติ
นายนุก (19,166 - 14 ก.พ. 51)
ทำปุ่มเคลื่อนไหวใส่เว็บด้วย Flash MX (ตอนที่ 3)
มรกต อุ่นเสรี (39,731 - 29 ก.ย. 50)
สร้างอิฐบล็อก
langjuko (91,097 - 16 พ.ค. 51)
การใช้งานเครื่องมือ กล้องและ Render ภาพจากกล้อง
first (36,223 - 13 พ.ย. 51)