ชนิดของตัวแปลในภาษา PHP จัดทำโดย : Mr.GuruZ
 :: WebThaiDD.COM - ขุมทรัพย์ทางปัญญาของคนไทย •))) ------------

//ในภาษาที่มีการเขียนโปรแกรมก็มีการประกาศตัวแปล เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับไปเก็บไว้ใน Memory เพื่อรอนำไปประมวลผลอีที ดังนั้นก่อนที่เราจะประกาศตัวแปลเราต้องรู้จักชนิดของตัวแปลก่อน

รูปแบบชนิดของตัวแปล

Integer : เป็นตัวแปลชนิดที่เก็บข้อมูลจำนวนเต็มบวก และจำนวนเต็มลบ ไม่สามารถเก็บข้อมูลที่เป็นทศนิยมได้
Float : เป็นตัวแปลชนิดที่เก็บข้อมูลจำนวนเต็มบวก และลบจะคล้ายชนิด Integer แต่สามารถเก็บข้อมูลที่เป็นจุดทศนิยมได้
String : เป็นตัวแปลชนิดที่เก็บข้อมูลประเภทตัวอักษร เช่น ข้อความ ตัวอักษรชนิดต่างๆ
Array : เป็นตัวแปลที่สามารถเก็บข้อมูลได้เป็นชุดๆ สามารถใช้เก็บข้อมูลที่เป็นตัวเลขหรือตัวอักษรก็ได้
Object : เป็นตัวแปลที่เก็บข้อมูลในลักษณะของ Object เพื่อใช้ในการเรียกใช้ของ Class ต่างๆ
Type Juggling : เก็บข้อมูลในลักษณะเฉพาะ หรือผู้ใช้เพิ่มเติมเข้ามา

ข้อมูลอ้างอิง : หนังสือพัฒนา Web Database ด้วย PHP
ผู้แต่ง : นต.ไพศาล โมลิสกุลมงคล

คุณอาจสนใจ
แนะนำการใช้งาน Filter -> Texture
first (81,542 - 28 ม.ค. 51)
การ์ตูน Flash อย่างง่ายตอนที่ 1 (การร่างโครงภาพ)
Black-Hawk (153,427 - 18 ม.ค. 51)
Effect Thunder
Lee (115,270 - 22 ส.ค. 49)
ลูกเล่นการแสดงข้อความ
หมูขุน (21,205 - 04 ก.พ. 50)
การโหลดรูปภาพจาก Folder ภายนอกมาใช้กับ Flash
Charoen (48,385 - 18 ส.ค. 50)
การเซตค่าโปรแกรม Edit Plus
Mr.POP (36,300 - 05 พ.ย. 49)
Flash MX ตอน แสดงวิดีโอใน Flash MX 2004
เชฏฐพงษ์ วิสูจน์สวัสดิ์ (29,494 - 15 ก.ย. 50)
สร้างลูกศรควบคุมเกม flash
langjuko (113,402 - 16 ก.ย. 51)