ชนิดของตัวแปลในภาษา PHP จัดทำโดย : Mr.GuruZ
 :: WebThaiDD.COM - ขุมทรัพย์ทางปัญญาของคนไทย •))) ------------

//ในภาษาที่มีการเขียนโปรแกรมก็มีการประกาศตัวแปล เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับไปเก็บไว้ใน Memory เพื่อรอนำไปประมวลผลอีที ดังนั้นก่อนที่เราจะประกาศตัวแปลเราต้องรู้จักชนิดของตัวแปลก่อน

รูปแบบชนิดของตัวแปล

Integer : เป็นตัวแปลชนิดที่เก็บข้อมูลจำนวนเต็มบวก และจำนวนเต็มลบ ไม่สามารถเก็บข้อมูลที่เป็นทศนิยมได้
Float : เป็นตัวแปลชนิดที่เก็บข้อมูลจำนวนเต็มบวก และลบจะคล้ายชนิด Integer แต่สามารถเก็บข้อมูลที่เป็นจุดทศนิยมได้
String : เป็นตัวแปลชนิดที่เก็บข้อมูลประเภทตัวอักษร เช่น ข้อความ ตัวอักษรชนิดต่างๆ
Array : เป็นตัวแปลที่สามารถเก็บข้อมูลได้เป็นชุดๆ สามารถใช้เก็บข้อมูลที่เป็นตัวเลขหรือตัวอักษรก็ได้
Object : เป็นตัวแปลที่เก็บข้อมูลในลักษณะของ Object เพื่อใช้ในการเรียกใช้ของ Class ต่างๆ
Type Juggling : เก็บข้อมูลในลักษณะเฉพาะ หรือผู้ใช้เพิ่มเติมเข้ามา

ข้อมูลอ้างอิง : หนังสือพัฒนา Web Database ด้วย PHP
ผู้แต่ง : นต.ไพศาล โมลิสกุลมงคล

คุณอาจสนใจ
แนะนำเครื่องมือของโปรแกรม Adobe Illustrator
natch (136,602 - 27 มิ.ย. 49)
แต่งรูปคนธรรมดาให้ร้องไห้
langjuko (282,103 - 20 ต.ค. 51)
การสร้างลูกบอลไฟอีกรูปแบบหนึ่งใน Photoshop
langjuko (132,875 - 26 ส.ค. 51)
การเพิ่มข้อมูลลงในฐานข้อมูล MySQL โดยใช้ Form
Mr.GuruZ (119,268 - 03 มิ.ย. 49)
การทำ Spotlight effect
first (25,811 - 11 ก.พ. 51)
สร้างตัวหนังสือลายแตกๆ
langjuko (273,546 - 30 ต.ค. 51)
ตัวแปลชนิด Array
Mr.POP (76,034 - 05 พ.ย. 49)
ลดแท็บเหลือแค่ไอคอนใน Firefox
เว็บไทยดีดี (13,958 - 22 ก.ย. 50)