การสร้างไฟล์ word จาก database จัดทำโดย : Zerohate
การสร้างไฟล์ word จาก database

การสร้างไฟล์ word ด้วย php นั้นไม่ใช้เรื่องยากเลยนะครับ เขียนโค๊ตแค่ 1 - 2 บรรทัดก็ใช้งานได้แล้ว มาลองดูวิธีทำกันดีกว่า

ขั้นตอนการทำ

1.เรามาสร้่าง database กันก่อน ในที่นี้ผมของยกตัวอย่างเพื่อทดสอบนะครับ

#
CREATE TABLE `word`
( `id` int(11) NOT NULL auto_increment, `detail` text NOT NULL, PRIMARY KEY (`id`) )
ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=4 ;
#

# dump ตาราง `word` #

INSERT INTO `word` VALUES (1, 'ข้อความทดสอบ');
INSERT INTO `word` VALUES (2, 'ข้อความทดสอบ');
INSERT INTO `word` VALUES (3, 'ข้อความทดสอบ');

2.การดึงข้อมูลจาก database มาแสดงผลเป็นไฟล์ word

<?
header('Content-type: application/ms-word'); //การผลเป็นไฟล์ word
header('Content-Disposition: attachment; filename="filename.doc"');

$host = "localhost"; //ชื่อโอส
$db_username = ""; //ชื่อผู้ใช้
$db_password = ""; //รหัสผ่าน
$dbname = "test"; //ชื่อฐานข้อมูล
mysql_connect($host, $db_username, $db_password) or die(mysql_error());
$sql = "select * from word"; //ดึงข้อมูลจาก เทเบิล word
$dbquery = mysql_db_query($dbname, $sql);
?>
<table>
<? while($result = mysql_fetch_array($dbquery)) { ?>
<tr>
<td><?=$result[detail];?></td> //แสดงผลข้อมูล
</tr>
<? } ?>
</table>

3.จบแล้วครับ จะเห็นว่าไม่ยากเลย ลองเอาไปประยุกต์ ใช้งานดูนะ

คุณอาจสนใจ
เทคนิคการทำรูปภาพ Music Graffiti
Black-Hawk (159,530 - 29 ก.พ. 51)
สร้างลูกศรควบคุมเกม flash
langjuko (113,238 - 16 ก.ย. 51)
การใช้ Action Buttons ในการนำเสนองาน
หมูขุน (21,147 - 04 ก.พ. 50)
Upload ข้อมูลเว็บไซต์ด้วย Dreamweaver (FTP Dreamweaver)
Mr.GuruZ (67,022 - 27 ธ.ค. 49)
การทำ Scrollbar colors
วีรบุุรุษผู้อ่อนไหว (28,334 - 26 พ.ย. 50)
วิธีการทำ Digital clock
Charoen (68,545 - 23 พ.ย. 50)
การเปลี่ยน Password Mysql
Mr.GuruZ (32,717 - 03 มิ.ย. 49)
การปรับเปลี่ยนขนาดฟอนต์ Font
อ้อม (19,246 - 13 ม.ค. 50)