การนับจำนวนวันในรอบปี จัดทำโดย : Mr.GuruZ
 Un title page    การนับจำนวนวันในรอบปี ก็เป็นส่วนของ Function Date ก็นำไปประยุกต์ได้หลายเช่นการเก็บข้อมูลสถิติ, สินค้า หรืออื่นๆ มาดูการทำ

ขั้นตอนการทำ
1. สร้างเอกสาร PHP ขึ้นมา แล้วเขียน Script นี้ลงไป

<?
echo "จำนวนวัน : <Font color=red> ".date ("z")."</Font> ยังไม่ได้จ่ายเงิน<Br>";
?>

2. หลังจากนั้นทำการ Run ดูครับ


3. ลองนำไปเขียนในรูปแบบอื่นๆ ดูนะครับ ขอให้สนุกกับการทำเว็บ


คุณอาจสนใจ
การใช้คำสั่ง IIF ใน Access โดยแสดงในรูปแบบของฟอร์ม
นายจืด (26,396 - 29 มี.ค. 51)
การสร้างตารางใน Ms Powerpoint
nut (24,355 - 17 มี.ค. 51)
การทำปุ่ม Select All Checkbox ..
Mr.GuruZ (37,793 - 04 มิ.ย. 49)
ส่วนประกอบของ Excel 2002 (XP)
Mr.GuruZ (38,081 - 30 ม.ค. 50)
เทคนิคการสร้าง Frame ใน Deam MX
Mr.GuruZ (53,699 - 04 มิ.ย. 49)
โหลด Windows แบบเร่งด่วน
เว็บไทยดีดี (16,232 - 26 ม.ค. 51)
สร้างข้อความ blink blink
langjuko (127,669 - 28 ต.ค. 51)
การทำตาราง Rollover Table
Baddevil (28,176 - 26 พ.ย. 50)