การหาจำนวน Array จัดทำโดย : Mr.GuruZ
 :: WebThaiDD.COM - ขุมทรัพย์ทางปัญญาของคนไทย •))) ------------   การหาจำนวนของ Array หลายคนอาจจะได้นำไปใช้ อาจจะนำไปใช้การตัดคำหยาบหรือการเพิ่มเก็บข้อมูลในแบบต่าง ขั้นตอนการทำไม่ยากมาดูการเขียนเลยดีกว่า

Function ที่ใช้


count($ค่าตัวแปลที่เราจะหา);

ขั้นตอนการทำ

1. สร้างตัวแปล Array ขึ้นมา


$word=array("php","dream","photoshop","coreldraw");

2. หลังจากนั้นเราใส่ Function ลงไปเพื่อใช้ในการหาจำนวน

<?
$word=array("php","dream","photoshop","coreldraw");
$count_array=count($word);
echo $count_array;
?>

3. ผลที่ได้จากการหา


คุณอาจสนใจ
การใช้คำสั่ง DLookup เข้ามามีส่วนร่วมกับ DMax และ DMin
นายจืด (21,172 - 09 พ.ค. 51)
การใช้ฟังก์ชัน count
nut (124,105 - 02 ก.ค. 49)
ลูกเล่นการแสดงข้อความ
หมูขุน (21,178 - 04 ก.พ. 50)
การใส่เงาตัวอักษาใน Dreamweaver
Mr.GuruZ (46,284 - 04 มิ.ย. 49)
การทำ Login Session แบบไม่ใช้ฐานข้อมูล
Mr.GuruZ (59,748 - 03 มิ.ย. 49)
วินโดวส์ไม่ยอมเปลี่ยนวอลเปเปอร์แก้ไง
สายลม (15,187 - 05 เม.ย. 51)
สร้างข้อความแบบ wave
langjuko (44,853 - 02 ก.ย. 51)
การทำตัวอักษรตัวพิมพ์เล็ก ตัวพิมพ์ใหญ่ โดยใช้ ฟังก์ชั่น strtolower(); และ strtoupperr();
first (39,253 - 23 ธ.ค. 50)