เทคนิคการแสดงรูปภาพแทนตัวเลข จัดทำโดย : Mr.GuruZ
:: WebThaiDD.COM - ขุมทรัพย์ทางปัญญาของคนไทย •))) ------------   เทคนิคการแสดงรูปภาพแทนตัวเลข เทคนิคนี้เราจะนำไปทำเป็น Counter ก็ได้นะครับเพื่อความเข้าใจผมเลยแยกการทำงานออกมาให้เห็นภาพ มาดูการทำเลยดีกว่าครับ

ขั้นตอนการทำ

1. สร้างไฟล์รูปภาพที่เป็นตัวเลขขึ้นมาก่อน

                   

2. ข้อสำคัญรูปจะต้องอยู่ที่เดียวกับโค้ดนะครับ แล้วเขียนโค้ดดังนี้

<?
$count="98567421";
$len=strlen($count);
for($n=0;$n<$len;$n++){
$digit=substr($count,$n,1);
echo "<IMG SRC=\"$digit.png\" BORDER=0 ALT=\"webthaidd\">";
}
?>

3. ผลที่ได้จะออกมาดังภาพ


4. พอจะมองเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าจะนำไปใช้ทำอะไร ขอให้สนุกับการทำเว็บ

คุณอาจสนใจ
มารู้จักการใช้งานฟีเจอร์ใหม่ๆ บน Adobe Photoshop CS (เวอร์ชัน 8) กันดีกว่า (ตอนที่ 1)
สุธีร์ นวกุล (37,682 - 06 ต.ค. 50)
โคลนนิ่งอย่างงายโดยใช้ Layer Mask
langjuko (189,915 - 16 พ.ค. 51)
การทำให้เอกสาร Word บันทึกโดยอัตโนมัติ
P'nutthapon (21,488 - 13 ม.ค. 50)
การทำภาพ TV Screen
Mr.GuruZ (60,393 - 04 มิ.ย. 49)
การจัดข้อความใน Cell แนวนอน
Mr.GuruZ (28,585 - 02 ก.ค. 49)
การทำวัตถุเคลื่อนไหว
Mr.GuruZ (123,964 - 04 มิ.ย. 49)
การใช้คำสั่ง แบบ if...else
Mr.POP (83,420 - 26 พ.ย. 50)
ยกเลิกคำสั่งที่ทำไปแล้ว และทำซ้ำ (Undo & Redo)
นายนุก (27,261 - 25 ก.พ. 51)