เทคนิคการแสดงรูปภาพแทนตัวเลข จัดทำโดย : Mr.GuruZ
:: WebThaiDD.COM - ขุมทรัพย์ทางปัญญาของคนไทย •))) ------------   เทคนิคการแสดงรูปภาพแทนตัวเลข เทคนิคนี้เราจะนำไปทำเป็น Counter ก็ได้นะครับเพื่อความเข้าใจผมเลยแยกการทำงานออกมาให้เห็นภาพ มาดูการทำเลยดีกว่าครับ

ขั้นตอนการทำ

1. สร้างไฟล์รูปภาพที่เป็นตัวเลขขึ้นมาก่อน

                   

2. ข้อสำคัญรูปจะต้องอยู่ที่เดียวกับโค้ดนะครับ แล้วเขียนโค้ดดังนี้

<?
$count="98567421";
$len=strlen($count);
for($n=0;$n<$len;$n++){
$digit=substr($count,$n,1);
echo "<IMG SRC=\"$digit.png\" BORDER=0 ALT=\"webthaidd\">";
}
?>

3. ผลที่ได้จะออกมาดังภาพ


4. พอจะมองเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าจะนำไปใช้ทำอะไร ขอให้สนุกับการทำเว็บ

คุณอาจสนใจ
การกำหนดลักษณะตัวอักษร แบบ Logical
สายลม (51,759 - 10 ม.ค. 50)
แก้ไขปัญหาเปิดไฟล์ MDB ไม่ได้
นายจืด (31,733 - 11 มี.ค. 51)
การสร้างเมนู 2 ภาษา
เฟริสท์ (45,535 - 07 ธ.ค. 50)
การสร้างเอกสาร xml text
Charoen (67,248 - 19 ก.พ. 51)
การคำนวณข้ามชีท (ต่อ)
nut (55,910 - 02 ก.ค. 49)
10 เคล็ดลับเพื่อความปลอดภัยในการใช้โปรแกรมเมสเซ็นเจอร์ี้
สายลม (15,683 - 19 เม.ย. 51)
USB Flash Drive Manager
เว็บไทยดีดี (25,260 - 03 พ.ค. 51)
การสร้าง Crosstab Query Wizard
อ้อม (33,126 - 30 เม.ย. 50)