เทคนิคการเก็บชื่อไฟล์รูปภาพลงฐานข้อมูล จัดทำโดย : Mr.GuruZ
 :: WebThaiDD.COM - ขุมทรัพย์ทางปัญญาของคนไทย •))) ------------   เทคนิคการเก็บชื่อรูปภาพลงในฐานข้อมูล หลังจากที่เราเก็บไฟล์รูปภาพลงฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้ว บางคนอยากจะแสดงชื่อ ไฟล์รูปภาพให้ผู้ใช้รู้ ใครที่มีปัญหาแบบนี้มาดูบทเรียนนี้เลยครับ

ขั้นตอนการทำ

1. สร้าง Form ขึ้นมาโดยมี FileField ขึ้นมา โดยกำหนดชื่อตัวแปลตามที่เราต้องการแต่ถ้าเราไม่กำหนดโปรแกรมจะกำหนดให้ว่า File


โค้ดสร้าง Form

<html>
<head>
<title>Un title page</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-874">
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF">
<form name="form1" enctype="multipart/form-data" method="post" action="show.php"> //ผมกำหนดค่าให้ส่งค่าไปที่ show.php เช่นเคย
<input type="file" name="file">
<input type="submit" name="Submit" value="Submit">
</form>
</body>
</html>

2. หลังจากนั้นเขียนโค้ดที่ไฟล์ show.php ให้แสดงชื่อของรูปภาพ

<?
echo "ชื่อรูปภาพที่คุณส่งมา : ".$file_name;
?>

3. ผลที่ได้จากการทดลองแสดงชื่อ


4. ลองนำไปประยุกต์ใช้งานดูนะครับ ขอให้สนุกกับการทำเว็บ

คุณอาจสนใจ
การสร้างไฟล์เอกสารข้อมูล Word 2000
อ้อม (23,352 - 13 ม.ค. 50)
การใส่สีให้กับตัวอักษร HTML
สายลม (128,982 - 04 มิ.ย. 49)
ไอเดียในการนำ Flash Drive ไปใช้งานในองค์กรของคุณ
เว็บไทยดีดี (16,265 - 25 ส.ค. 50)
เลือกใช้สีให้เหมาะกับเว็บเพจของคุณ
เว็บไทยดีดี (14,757 - 27 ต.ค. 50)
เทคนิคการสร้างฟอร์มให้สวยงาม
Mr.GuruZ (66,548 - 04 มิ.ย. 49)
การเลือกคำ หรือข้อความ
นายนุก (17,655 - 22 ก.พ. 51)
การสร้าง animation จาก Image Ready
ดินสอ (152,998 - 05 ต.ค. 49)
เลือกจอไหนดี? ระหว่าง CRT 19" กับ LCD 17"
เว็บไทยดีดี (14,406 - 29 ก.ย. 50)