การแสดงผลรูปภาพที่อยู่ในฐานข้อมูล ฉบับสมบูรณ์ จัดทำโดย : Mr.GuruZ
 :: WebThaiDD.COM - ขุมทรัพย์ทางปัญญาของคนไทย •))) ------------   เทคนิคการแสดงผลรูปภาพที่อยู่ในฐานข้อมูล MySQL วิธีนี้เป็นวิธีที่หลายๆ คนนำไปประยุกต์กันได้มาดูขั้นตอนการทำดีกว่าครับ

ขั้นตอนการทำ

1. สร้างไฟล์เพื่อดึงข้อมูลรูปภาพออกมาจากฐานข้อมูลก่อนเขียนโค้ดดังนี้ผมตั้งชื่อไฟล์นี้ว่า show_img.php

<?
$hostname = "localhost";
$user = "";
$password = "";
$dbname = "test";
$tblname = "images";
mysql_connect($hostname, $user, $password) or die("ติดต่อฐานข้อมูลไม่ได้");
mysql_select_db($dbname) or die("เลือกฐานข้อมูลไม่ได้");
$sql = "select * from $tblname where id=$id"; //ดูที่เงื่อนไขตรงนี้ให้ดีนะครับ
$result = mysql_db_query($dbname,$sql) or die("ไม่สามารถ query ข้อมูลได้");
$images = mysql_fetch_array($result);
echo $images['images']; //กำหนดชื่อ Field ที่จะแสดง
?>

2. หลังจากนั้นให้เราดึงข้อมูลจากไฟล์ show_img.php ออกมาแสดงตามหน้าที่เราต้องการได้เลยครับ ผมตั้งชื่อไฟล์นี้ว่า show.php

<?
$hostname = "localhost";
$user = "";
$password = "";
$dbname = "test";
$tblname = "images";
mysql_connect($hostname, $user, $password) or die("ติดต่อฐานข้อมูลไม่ได้");
mysql_select_db($dbname) or die("เลือกฐานข้อมูลไม่ได้");
$sql = "select * from images";
$dbquery = mysql_db_query($dbname, $sql);
$num_rows = mysql_num_rows($dbquery);
$i=0;
while ($i < $num_rows)
{
$result = mysql_fetch_array($dbquery);
$id = $result[id]; //ดึงค่า id ของรูปภาพออกมา
echo"<BR><p align=center><IMG SRC=\"show_img.php?id=$id\" BORDER=0 ALT=\"\"></p>"; //ตรงนี้เป็นการฝากค่า id ไปว่าจะเอารูปไหนมาแสดง
$i++;
}
mysql_close();
?>

3. ถ้าทำถูกผลลัพธ์จะได้ออกมาดังภาพ


4. ก็ลองนำไปใช้ดูนะครับได้ผลอย่างไรบอกด้วยนะครับ

คุณอาจสนใจ
การรับข้อมูลทางแป้นพิมพ์โดยใช้คลาสของ stream
Mr.POP (37,613 - 05 พ.ย. 49)
การสร้างรูปภูเขาจำลอง จาก รูป 2 มิติ
first (33,985 - 13 พ.ย. 51)
การตั้งค่าให้ Word แสดงเอกสารเก่ามากกว่า 4 ไฟล์
นายนุก (24,386 - 12 ก.พ. 51)
การทำตัวอักษรไฟ
Lek (124,124 - 04 มิ.ย. 49)
ภาพถ่ายเบลอๆ กล้องเอ๋อ หรือเจ้าของ ??
สายลม (17,740 - 26 เม.ย. 51)
ใส่ภาพ + ข้อความในหน้าต่างที่ใช้ดูสเปคเครื่อง(System Properties)
เว็บไทยดีดี (17,083 - 26 ม.ค. 51)
วิธีเพิ่ม Undo ใน PowerPoint
หมูขุน (19,782 - 06 ต.ค. 50)
การทำ Link ให้ Checkbox ไม่เลือกและเลือกทั้งหมด
เว็บไทยดีดี (26,972 - 21 ม.ค. 51)