การกำหนดค่าตัวแปลแบบคงที่ใน PHP จัดทำโดย : Mr.GuruZ
 :: WebThaiDD.COM - ขุมทรัพย์ทางปัญญาของคนไทย •))) ------------   การกำหนดค่าตัวแปลคงที่ เพื่อความสะดวกในการเรียกใช้ตัวแปลโดยที่เราไม่ต้องเสรยเวลามาสร้างหรือมากำหนดค่าให้กับตัวแปลใหม่

รูปแบบคำสั่ง

DEFINE(ชื่อตัวแปล, ค่าของตัวแปล);


ขั้นตอนการทำ

1. สร้างไฟล์ PHP ขึ้นมาแล้วเขียนโค้ดดังนี้

<?php
define("hello", "สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โฮมเพจ\n");
define("line", "===============================");
define("newline", "<BR>");
define("detail", "โฮมเพจของเราเป็นโฮมเพจเกี่ยวกับการศึกษาแบบ Online");
echo(hello.newline.line.newline.detail.newline.newline.line);
?>

2. หลังจากที่เราเขียนเสร็จลองทดสอบจะได้ผลดังภาพ


คุณอาจสนใจ
การใช้งาน Renden แบบ Mental Ray
first (21,077 - 03 พ.ค. 51)
สร้างหนังสือแบบ 3D ใน Photoshop
langjuko (124,021 - 26 ส.ค. 51)
การสร้างรูปออกมาให้เป็นรูปวงกลม
langjuko (85,596 - 28 ต.ค. 51)
การใส่ Emotion ใส่ในเว็บบอร์ด
Zerohate (39,101 - 22 ก.ย. 50)
วิธีคำนวณ Data Transfer ของเว็บทำอย่างไร
เว็บไทยดีดี (14,305 - 19 ม.ค. 51)
การทำภาพเอนิเมชั่นใน photoshop cs3
Charoen (415,874 - 30 ต.ค. 51)
การเว้นวรรคใน Dreamweaver MX
Mr.GuruZ (46,965 - 04 มิ.ย. 49)
ลบโปรแกรมที่มาพร้อมกับ Windows XP ออก
เว็บไทยดีดี (15,558 - 08 ก.ย. 50)