การกำหนดค่าตัวแปลแบบคงที่ใน PHP จัดทำโดย : Mr.GuruZ
 :: WebThaiDD.COM - ขุมทรัพย์ทางปัญญาของคนไทย •))) ------------   การกำหนดค่าตัวแปลคงที่ เพื่อความสะดวกในการเรียกใช้ตัวแปลโดยที่เราไม่ต้องเสรยเวลามาสร้างหรือมากำหนดค่าให้กับตัวแปลใหม่

รูปแบบคำสั่ง

DEFINE(ชื่อตัวแปล, ค่าของตัวแปล);


ขั้นตอนการทำ

1. สร้างไฟล์ PHP ขึ้นมาแล้วเขียนโค้ดดังนี้

<?php
define("hello", "สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โฮมเพจ\n");
define("line", "===============================");
define("newline", "<BR>");
define("detail", "โฮมเพจของเราเป็นโฮมเพจเกี่ยวกับการศึกษาแบบ Online");
echo(hello.newline.line.newline.detail.newline.newline.line);
?>

2. หลังจากที่เราเขียนเสร็จลองทดสอบจะได้ผลดังภาพ


คุณอาจสนใจ
Vertical Type Tool (T)
Mr.GuruZ (51,776 - 22 ก.ย. 50)
การสร้างแบบฟอร์มส่งเมล์
Mr.GuruZ (57,604 - 03 มิ.ย. 49)
ความเป็นของ HTML
เฟริสท์ (53,218 - 27 พ.ย. 50)
การปรับเปลี่ยนขนาดฟอนต์ Font
อ้อม (19,245 - 13 ม.ค. 50)
การแทรกภาพจาก Assets
Mr.GuruZ (33,750 - 04 มิ.ย. 49)
การกำหนดวัตถุหมุนรอบตัวเอง
Webmaster (79,328 - 04 มิ.ย. 49)
การแต่งข้อความ
หมูขุน (15,234 - 04 ก.พ. 50)
ล้างฮาร์ดดิสก์ให้สะอาดก่อนให้ผู้อื่น
เว็บไทยดีดี (13,980 - 28 ก.ค. 50)