การเพิ่มข้อมูลลงในฐานข้อมูล MySQL จัดทำโดย : Mr.GuruZ
 :: WebThaiDD.COM - ขุมทรัพย์ทางปัญญาของคนไทย •))) ------------ ฐานข้อมูลที่ใช้ทดสอบ


รูปแบบคำสั่ง SQL


$sql = "insert into $tblname (name, surname, grade) values ('$name', '$surname', '$grade')"; //คำสั่ง SQL ที่ใช้ในการเพิ่มข้อมูล

รูปแบบการใช้งาน

1. สร้างแบบ form เพื่อใช้ในการกรอกข้อมูล form_grade.php


โค้ด form_grade.php


<html>
<head>
<title>Un title page</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-874">
</head><body bgcolor="#FFFFFF">
<table width="100%" border="0" cellspacing="5" cellpadding="0">
<tr>
<td>
<form name="form1" method="post" action="add.php">
Name
<input type="text" name="name">
Surname
<input type="text" name="surname">
<br>
Grade
<input type="text" name="grade">
<input type="submit" name="Submit" value="Submit">
</form>
</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>

โค้ด add.php

<?php
$hostname = "localhost";
$user = "";
$password = "";
$dbname = "student";
$tblname = "grade";
mysql_connect($hostname, $user, $password) or die("ติดต่อฐานข้อมูลไม่ได้");
mysql_select_db($dbname) or die("เลือกฐานข้อมูลไม่ได้");
$sql = "insert into $tblname (name, surname, grade) values ('$name', '$surname', '$grade')";
$dbquery = mysql_db_query($dbname, $sql);
mysql_close();
?>

คุณอาจสนใจ
การสร้างตารางใน Ms Powerpoint
nut (24,863 - 17 มี.ค. 51)
Java Script เช็คภาษาอังกฤษเท่านั้น
Zerohate (28,592 - 23 ก.ค. 50)
เทคนิคการทำภาพขอบจุดกระจาย
Charoen (132,735 - 25 ธ.ค. 49)
Flash MX ตอน แสดงวิดีโอใน Flash MX 2004
เชฏฐพงษ์ วิสูจน์สวัสดิ์ (29,548 - 15 ก.ย. 50)
เทคนิคการตัดคำหยาบ
Mr.GuruZ (34,121 - 03 มิ.ย. 49)
การใช้งานคำสั่ง Break
Mr.GuruZ (24,852 - 03 มิ.ย. 49)
วิธีค้นหา Serial No. ของโปรแกรมในเครื่อง
เว็บไทยดีดี (20,513 - 03 พ.ย. 50)
ลบโปรแกรมที่มาพร้อมกับ Windows XP ออก
เว็บไทยดีดี (15,558 - 08 ก.ย. 50)