การเพิ่มข้อมูลลงในฐานข้อมูล MySQL จัดทำโดย : Mr.GuruZ
 :: WebThaiDD.COM - ขุมทรัพย์ทางปัญญาของคนไทย •))) ------------ ฐานข้อมูลที่ใช้ทดสอบ


รูปแบบคำสั่ง SQL


$sql = "insert into $tblname (name, surname, grade) values ('$name', '$surname', '$grade')"; //คำสั่ง SQL ที่ใช้ในการเพิ่มข้อมูล

รูปแบบการใช้งาน

1. สร้างแบบ form เพื่อใช้ในการกรอกข้อมูล form_grade.php


โค้ด form_grade.php


<html>
<head>
<title>Un title page</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-874">
</head><body bgcolor="#FFFFFF">
<table width="100%" border="0" cellspacing="5" cellpadding="0">
<tr>
<td>
<form name="form1" method="post" action="add.php">
Name
<input type="text" name="name">
Surname
<input type="text" name="surname">
<br>
Grade
<input type="text" name="grade">
<input type="submit" name="Submit" value="Submit">
</form>
</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>

โค้ด add.php

<?php
$hostname = "localhost";
$user = "";
$password = "";
$dbname = "student";
$tblname = "grade";
mysql_connect($hostname, $user, $password) or die("ติดต่อฐานข้อมูลไม่ได้");
mysql_select_db($dbname) or die("เลือกฐานข้อมูลไม่ได้");
$sql = "insert into $tblname (name, surname, grade) values ('$name', '$surname', '$grade')";
$dbquery = mysql_db_query($dbname, $sql);
mysql_close();
?>

คุณอาจสนใจ
โครงสร้างของ JAVA
Mr.POP (38,651 - 05 พ.ย. 49)
การใช้รูปภาพเป็น Background
หมูขุน (31,292 - 04 ก.พ. 50)
เร่งความเร็วเน็ตให้ XP Pro
เว็บไทยดีดี (14,043 - 29 ก.ย. 50)
เทคนิคการทำรูปภาพ Music Graffiti
Black-Hawk (159,749 - 29 ก.พ. 51)
การใช้คำสั่ง do while
Mr.POP (55,998 - 05 พ.ย. 49)
หน้าต่างไดอัลอัพโผล่ขึ้นมาเอง แก้ไงดีนะ
สายลม (15,832 - 12 เม.ย. 51)
เทคนิคการทำให้ Textbox รับค่าได้เฉพาะตัวเลข
Mr.GuruZ (59,517 - 03 มิ.ย. 49)
การสร้าง Animation อย่างง่าย กับ 3D max 7
first (28,625 - 02 เม.ย. 51)