การเพิ่มข้อมูลลงในฐานข้อมูล MySQL จัดทำโดย : Mr.GuruZ
 :: WebThaiDD.COM - ขุมทรัพย์ทางปัญญาของคนไทย •))) ------------ ฐานข้อมูลที่ใช้ทดสอบ


รูปแบบคำสั่ง SQL


$sql = "insert into $tblname (name, surname, grade) values ('$name', '$surname', '$grade')"; //คำสั่ง SQL ที่ใช้ในการเพิ่มข้อมูล

รูปแบบการใช้งาน

1. สร้างแบบ form เพื่อใช้ในการกรอกข้อมูล form_grade.php


โค้ด form_grade.php


<html>
<head>
<title>Un title page</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-874">
</head><body bgcolor="#FFFFFF">
<table width="100%" border="0" cellspacing="5" cellpadding="0">
<tr>
<td>
<form name="form1" method="post" action="add.php">
Name
<input type="text" name="name">
Surname
<input type="text" name="surname">
<br>
Grade
<input type="text" name="grade">
<input type="submit" name="Submit" value="Submit">
</form>
</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>

โค้ด add.php

<?php
$hostname = "localhost";
$user = "";
$password = "";
$dbname = "student";
$tblname = "grade";
mysql_connect($hostname, $user, $password) or die("ติดต่อฐานข้อมูลไม่ได้");
mysql_select_db($dbname) or die("เลือกฐานข้อมูลไม่ได้");
$sql = "insert into $tblname (name, surname, grade) values ('$name', '$surname', '$grade')";
$dbquery = mysql_db_query($dbname, $sql);
mysql_close();
?>

คุณอาจสนใจ
สร้างข้อความพลาสติก
langjuko (240,950 - 24 ก.ย. 51)
โปรแกรมแรกของภาษา c
Mr.POP (28,996 - 26 พ.ย. 50)
รู้ไว้ใช่ว่า ย่อหน้าต่างโปรแกรมทั้งหมดอย่างรวดเร็วด้วยปุ่ม Windows + M
เว็บไทยดีดี (13,641 - 29 ก.ย. 50)
การสร้าง webboard ตอน 5 (การสร้าง Link ให้กับกระทู้)
Mr.GuruZ (58,498 - 03 มิ.ย. 49)
เทคนิคการสร้าง cursor
Charoen (69,399 - 27 พ.ย. 50)
วิธีแก้ส่งอีเมล์ภาษาไทยจากเครื่องแมค ไปเครื่อง PC แล้วอ่านไม่ได้
เว็บไทยดีดี (14,875 - 11 ก.ย. 50)
การทำสมุดภาพระบายสี
หมี (91,368 - 23 พ.ค. 51)
เครื่องมือใช้งานหลัก ๆ บนแถบเครื่องมือ Menu Bar
first (26,487 - 02 เม.ย. 51)