การทำ Login Session แบบไม่ใช้ฐานข้อมูล จัดทำโดย : Mr.GuruZ
 :: WebThaiDD.COM - ขุมทรัพย์ทางปัญญาของคนไทย •))) ------------   บทเรียนนี้เป็นบทเรียนประยุกต์เพื่อให้เข้าใจเรื่องระบบ Login ที่ผมนำเสนอเป็นเพียงส่วนหนึ่งอาจจะมีหลายแบบลองนำไปใช้กับฐานข้อมูลหรือแบบอื่นดูนะครับ

ขั้นตอนการทำ

1. สร้างแบบฟอร์มขึ้นมาก่อน ดังภาพ

โค้ด index.php

<?
session_start();
session_destroy();
?>
<html>
<head>
<title>Un title page</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-874">
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF">
<form name="form1" method="post" action="check_login.php">
<br>
&nbsp;&nbsp;user :
<input type="text" name="user">
<br>
&nbsp;&nbsp;pass :
<input type="password" name="pass">
<br>
&nbsp;&nbsp;
<input type="submit" name="Submit" value="Login">
<a href="#">ลืมรหัสผ่าน</a>
</form>
</body>
</html>

2. สร้างไฟล์เพื่อเช็คข้อมูลที่ผู้ใช้ Login เข้ามาในที่นี้ผมให้เป็น check_login.php


โค้ด check_login.php

<?
session_start();
$user_check="test";
$pass_check="1234";
if(($user==$user_check)&&($pass==$pass_check)){
session_register("user");
session_register("pass");
header("location:member.php");
}else header("location:index.php");
?>

3. กำหนดหน้าเมื่อถูกต้องจะให้ไปที่ไหนในที่นี้ผมให้ไปที่ member.php


โค้ด member.php

<?
session_start();
echo "สวัสดีคุณ $user";
?>

คุณอาจสนใจ
การแปลงข้อความให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่
Mr.GuruZ (23,211 - 03 มิ.ย. 49)
การใช้ Action Buttons ในการนำเสนองาน
หมูขุน (21,319 - 04 ก.พ. 50)
การส่งค่า Radio Button ไปยัง PHP
Mr.GuruZ (64,985 - 03 มิ.ย. 49)
หน้าตาของโปรแกรม 3D Studio MAX
เว็บไทยดีดี (21,957 - 02 เม.ย. 51)
คำสั่งแสดงผลบน Browser
Mr.GuruZ (44,050 - 03 มิ.ย. 49)
การสั่งพิมพ์เอกสาร
Mr.Nook (18,297 - 08 ม.ค. 51)
การทำปุ่มแก้วแบบที่ 1
Mr.GuruZ (65,511 - 04 มิ.ย. 49)
การสร้าง Webboard ด้วย Dreamweaver 8 (ตอนที่ 2)
first (82,114 - 12 ม.ค. 51)