โครงสร้างของภาษา PHP จัดทำโดย : Mr.GuruZ
:: WebThaiDD.COM - ขุมทรัพย์ทางปัญญาของคนไทย •))) ------------

//ภาษาที่เราใช้เขียนโฮมเพจ ทุกภาษาย่อมมีรุปแบบเป็นของตัวเอง ภาษา PHP ก็เช่นกัน

รูปแบบโค้ด

<? //TAG เริ่มต้นในการเขียน
       ........... //ส่วนรายระเอียดของโฮมเพจที่เราต้องการแสดง
     
    ?> //TAG จบการทำงาน

เขียนในรูปแบบอื่น

<?php
    ........//เขียนอีกแบบหนึ่งแต่ใช้งานเหมือนกัน

   ?>

คุณอาจสนใจ
เทคนิคการสอนเอฟเฟ็กต์ Mask ใน Macromedia Flash (ตอนที่ 2)
วิโรจน์ ชัยมูลี (47,694 - 29 ก.ย. 50)
การสร้างเมนูคล้ายๆ กับเว็บ Sanook
Mr.GuruZ (66,807 - 04 มิ.ย. 49)
เพิ่มความเร็ว Vista ด้วย Flash Drive คุ้มค่าหรือไม่
ไอ้จุก (18,221 - 15 มี.ค. 51)
การใช้งานฟังก์ชั่น explode();
เฟริสท์ (59,311 - 07 ธ.ค. 50)
การเปลี่ยน Title ของเว็บเพจ
Mr.GuruZ (51,376 - 04 มิ.ย. 49)
การวาดรูปโดยใช้เส้นอิสระ
หมูขุน (20,520 - 04 ก.พ. 50)
เทคนิคการทำ Bullet Arrow
Mr.GuruZ (57,915 - 04 มิ.ย. 49)
การทำตัวอักษรตัวพิมพ์เล็ก ตัวพิมพ์ใหญ่ โดยใช้ ฟังก์ชั่น strtolower(); และ strtoupperr();
first (47,024 - 23 ธ.ค. 50)