การใช้งานคำสั่ง strftime จัดทำโดย : Mr.GuruZ
 :: WebThaiDD.COM - ขุมทรัพย์ทางปัญญาของคนไทย •))) ------------ strftime เป็นการแสดงวันที่และเวลาอีกแบบโดยแบบนี้เราสามารถกำหนดโซนเวลาได้

รูปแบบคำสั่ง


strftime ("%วัน %เดือน %ปี");

รูปแบบการใช้งาน

<?
  setlocale("LC_TIME","th"); //กำหนดโซนเวลา
  echo strftime ("%d %m %y"); //แสดงรูปแบบเวลาที่ต้องการ
?>

คุณอาจสนใจ
สร้างข้อความให้พลิ้วไว้กับริบบิ้น
langjuko (44,514 - 20 ต.ค. 51)
เทคนิคการแสดงค่า IP Address
Mr.GuruZ (35,293 - 03 มิ.ย. 49)
เทคนิคการซ้อนเงาแบบ Pathfinder
ล่องลอย (43,526 - 04 ก.ย. 49)
Rss คืออะไร?
Zerohate (35,823 - 28 ม.ค. 51)
ลง Windows update แล้ว OE เดี้ยง
เว็บไทยดีดี (14,246 - 29 ก.ย. 50)
การกำหนดภาษาไทยใน Namo Webeditor
Mr.GuruZ (26,572 - 26 พ.ย. 50)
การทำภาพฟันเฟือง
Webmaster siamicy.com (77,075 - 04 มิ.ย. 49)
การสร้าง Barcode
langjuko (172,157 - 08 ต.ค. 51)