การใช้คำสั่ง Date จัดทำโดย : Mr.GuruZ
 :: WebThaiDD.COM - ขุมทรัพย์ทางปัญญาของคนไทย •))) ------------ Date เป็นฟังค์ชั่นที่ใช้ในการแสดงวันที่จาก Server เพื่อแสดงให้ผู้ใช้ทราบ

รูปแบบคำสั่ง

date ("วัน เดือน ปี");

รูปแบบการใช้งาน

<?
  echo date ("d m y"); //แสดงวันที่
?>


แต่ถ้าเราต้องการให้มี / ให้เขียนดังนี้

<?
  echo date ("d/m/y"); //ใส่ / เข้าไปด้วย
?>


คุณอาจสนใจ
รู้จักกับภาษาของคอมพิวเตอร์
เว็บไทยดีดี (17,031 - 29 ก.ย. 50)
แปลง VCD Karaoke เป็น MP3
เว็บไทยดีดี (17,755 - 22 ม.ค. 51)
ยกเลิกแจ้งเตือน Unused Icons
เว็บไทยดีดี (13,656 - 22 ก.ย. 50)
เทคนิคการสร้าง Frame ใน Deam MX
Mr.GuruZ (53,842 - 04 มิ.ย. 49)
หยุดโฆษณาขยะที่เข้ามาในเครื่อง
เว็บไทยดีดี (14,931 - 27 ต.ค. 50)
มหัศจรรย์ใช้เมาส์ทะลุข้ามเครื่องคอมพิวเตอร์
เว็บไทยดีดี (16,016 - 22 ก.ย. 50)
วิธีทำภาพ 3 มิติแบบง่ายๆ
Lee (186,293 - 17 ก.ค. 49)
การกำหนดหัวกระดาษและท้ายกระดาษ
P'nutthapon (26,294 - 13 ม.ค. 50)