การใช้งานคำสั่ง switch จัดทำโดย : Mr.GuruZ
 :: WebThaiDD.COM - ขุมทรัพย์ทางปัญญาของคนไทย •))) ------------ Switch เป็นคำสั่งที่ใช้ในการกำหนดเงื่อนไขคล้ายๆ กับ If...Else เป็นอีกคำสั่งหนึ่งที่ให้เราเลือกใช้

รูปแบบคำสั่ง

switch (เงื่อไข) {
   case ข้อกำหนด:
       งานที่ให้ทำ;
   break;
}

รูปแบบการใช้งาน

<?
    $i=1;
   switch ($i) { //เงื่แนไขที่เช็ค
      case 0: //ข้อกำหนด
          print "i equals 0";
      break; //สิ้นสุดการทำงานของเงื่อนไข
      case 1:
          print "i equals 1";
      break;
      case 2:
          print "i equals 2";
      break;
   }
?>

คุณอาจสนใจ
การทำ link ไร้เส้นใต้
Tung (94,504 - 23 ธ.ค. 50)
การ Save Flash เป็น .avi เพื่อให้เล่นกับ Windows Media Player
Black-Hawk (121,628 - 27 ก.พ. 51)
การทำกระดาษปลิว ด้วย Photoshop
Black-Hawk (146,591 - 27 ก.พ. 51)
การหาค่าต่ำสุด (MIN) จากฐานข้อมูล MySQL
Mr.GuruZ (32,676 - 02 ต.ค. 49)
การทำปุ่มแก้วใน Flash
Black-Hawk (141,812 - 29 ม.ค. 51)
เครื่องมือสำคัญที่ใช้ในการสร้างตาราง
Mr.N (20,850 - 30 เม.ย. 50)
การกำหนดความสูงของแถว และความกว้างของคอลัมน์
หมูขุน (33,659 - 13 มิ.ย. 51)
สร้างลูกศรควบคุมเกม flash
langjuko (113,465 - 16 ก.ย. 51)