การหาค่าสูงสุด (MAX) จากฐานข้อมูล MySQL จัดทำโดย : Mr.GuruZ


มาถึงทุกวันนี้ สำหรับคนที่เคยสัมผัสกับ php แล้วคงไม่มีใครรู้จักฐานข้อมูลที่ชื่อ MySQL จะว่าไปแล้วดูจะเป็นของคู่กัน ยังไงยังงั้น แต่หลายๆ ครั้งที่หลายๆ คนใช้คำสั่ง SQL อาจจะมีข้อสงสัยอยู่ที่ว่าถ้าในฐานข้อมูลมีข้อมูลจำนวนเยอะๆ แล้วเราจะสามารถหาค่าที่มากที่สุดในตารางนั้นๆ ได้อย่างไร หรือถ้าเรียกให้ Inter นิดนึงก็คือค่า Max เราลองมาดูเทคนิคนี้กันนะครับ ว่าแท้จริงแล้วเราควรจะเขียน php และ sql ในรูปแบบใด

ขั้นตอนการเขียน

1. คำสั่งหลักๆ ที่ใช้ในการเขียนครั้งนี้

mysql_query  คลิกที่คำสั่งเพื่อดูคำอธิบาย
mysql_result  คลิกที่คำสั่งเพื่อดูคำอธิบาย

2. จากนั้นสร้างฐานข้อมูล และสร้างตารางดังนี้### โครงสร้างตาราง `tb_value`###

CREATE TABLE `tb_value` (
`number` int(11) default NULL
) TYPE=MyISAM;


### dump ตาราง `tb_value`###

INSERT INTO `tb_value` VALUES (1000);
INSERT INTO `tb_value` VALUES (400);
INSERT INTO `tb_value` VALUES (1500);
INSERT INTO `tb_value` VALUES (800);
INSERT INTO `tb_value` VALUES (3000);
INSERT INTO `tb_value` VALUES (2000);


3. สร้างไฟล์ที่ชื่อ max.php และเขียนคำสั่งดังนี้

<?
$hostnameDB 
"localhost";
$userDB "";
$passwordDB "";
$dbname "test";
mysql_connect($hostnameDB$userDB$passwordDB) or die("No Connect Server");
mysql_select_db($dbname) or die("No Connect Database!");
$max mysql_query("select max(number) from tb_value");
echo 
$total_max mysql_result($max,0);
mysql_close();
?>


4. จากนั้นลอง Run จะพบกับค่าที่ได้คือ 3000 จากนั้นลองนำไปประยุกต์ใช้งานอื่นๆ ดูนะครับ ขอให้สนุกกับการทำเว็บ ^^!

Download Source SQL

คุณอาจสนใจ
การสร้างระบบงาน Chat Room อย่างง่าย ๆ
first (72,932 - 23 ธ.ค. 50)
การทำกรอบภาพแบบ Halftone
Lee (242,407 - 25 ธ.ค. 49)
การทำ Poll ตอนที่ 4 (การสร้าง Set Active ให้กับหัวข้อที่จะโหวด)
Mr.GuruZ (33,886 - 03 มิ.ย. 49)
การใช้คำสั่ง แบบ simple if
Mr.POP (28,389 - 26 พ.ย. 50)
Rss คืออะไร?
Zerohate (35,864 - 28 ม.ค. 51)
สร้างลูกตาสวยๆ
langjuko (278,622 - 20 ต.ค. 51)
การทำ Flash เขียนหนังสือ
Black-Hawk (214,975 - 24 ม.ค. 51)
การสร้าง Function แบบไม่ส่งค่า
Mr.GuruZ (25,806 - 03 มิ.ย. 49)