การใช้คำสั่งวนลูป for จัดทำโดย : Mr.GuruZ
 :: WebThaiDD.COM - ขุมทรัพย์ทางปัญญาของคนไทย •))) ------------ รูปแบบคำสั่ง

for (เงื่อนไขเริ่ม; เงื่อนไขสิ้นสุด; เงื่อนไขให้ทำครั้งละ) งานที่ทำ

รูปแบบการใช้งาน

<?php
/* ตัวอย่างที่ 1 */

   for ($i = 1; $i <= 10; $i++) {
      print $i;
   }

/* ตัวอย่างที่ 2 */

   for ($i = 1; ; $i++) {
      if ($i > 10) {
      break;
   }
   print $i;
}

/* ตัวอย่างที่ 3 */

$i = 1;
   for (;;) {
      if ($i > 10) {
      break;
   }
   print $i;
   $i++;
}

/* ตัวอย่างที่ 4 */

   for ($i = 1; $i <= 10; print $i, $i++);
?>


คุณอาจสนใจ
สารพัด Save Mode ของโปรแกรม Windows XP
เว็บไทยดีดี (17,094 - 26 ม.ค. 51)
สร้างข้อความโดนลมพัดจาก Photoshop
langjuko (106,197 - 24 ก.ย. 51)
ส่วนประกอบของโปรแกรมและการใช้ภาษาไทย
Mr.POP (28,483 - 26 พ.ย. 50)
การตรวจสอบชนิดของไฟล์ในการ Upload ใช้ฟังก์ชั่น strchr();
first (41,363 - 23 ธ.ค. 50)
ทริคไม่ยาก สร้างข้อความรูปภาพยืนยันตอน Login
อ้ายคำปัน (80,393 - 22 ก.ย. 49)
สร้างพื้นหลังกราฟฟิกอย่างงายด้วย Photoshop
langjuko (274,802 - 08 ต.ค. 51)
การทำกรอบภาพแบบ Halftone
Lee (242,457 - 25 ธ.ค. 49)
เช็คพื้นที่ว่างบนโอส
Zerohate (24,900 - 27 พ.ย. 50)