การใช้คำสั่งวนลูป for จัดทำโดย : Mr.GuruZ
 :: WebThaiDD.COM - ขุมทรัพย์ทางปัญญาของคนไทย •))) ------------ รูปแบบคำสั่ง

for (เงื่อนไขเริ่ม; เงื่อนไขสิ้นสุด; เงื่อนไขให้ทำครั้งละ) งานที่ทำ

รูปแบบการใช้งาน

<?php
/* ตัวอย่างที่ 1 */

   for ($i = 1; $i <= 10; $i++) {
      print $i;
   }

/* ตัวอย่างที่ 2 */

   for ($i = 1; ; $i++) {
      if ($i > 10) {
      break;
   }
   print $i;
}

/* ตัวอย่างที่ 3 */

$i = 1;
   for (;;) {
      if ($i > 10) {
      break;
   }
   print $i;
   $i++;
}

/* ตัวอย่างที่ 4 */

   for ($i = 1; $i <= 10; print $i, $i++);
?>


คุณอาจสนใจ
การเขียนคำสั่ง PHP ร่วมกับ Java Script
Mr.GuruZ (66,089 - 31 ก.ค. 49)
การใช้เครื่องมือ Clone Stamp Tool
น้องฝ้าย (97,304 - 22 ก.ย. 50)
ส่วนประกอบของโปรแกรมและการใช้ภาษาไทย
Mr.POP (28,407 - 26 พ.ย. 50)
การใช้งานคำสั่ง switch
Mr.GuruZ (27,762 - 03 มิ.ย. 49)
การใช้งานคำสั่ง Continue
Mr.GuruZ (25,009 - 03 มิ.ย. 49)
Preprocessor ในภาษา C มีอะไรบ้าง
langjuko (33,549 - 19 ก.ย. 51)
วิธีป้องกันวิธีการดูแลรักษา Printer Inkjet
สายลม (19,713 - 19 เม.ย. 51)
วิธีการทำ Digital clock
Charoen (68,602 - 23 พ.ย. 50)