การใช้คำสั่งวนลูป while จัดทำโดย : Mr.GuruZ
 :: WebThaiDD.COM - ขุมทรัพย์ทางปัญญาของคนไทย •))) ------------ while เป็นคำสั่งวนลูป เพื่อช่วยในการประหยัดโค้ดที่เราจะเขียน และทำให้การทำงานของโปรแกรมมีความเร็วในการทำงานขึ้นด้วย

รูปแบบคำสั่ง

while (เงื่อไขที่วน){
    งานที่ทำในขณะวนลูป

}

ตัวอย่างการใช้งาน

<?php
  /* ตัวอย่างที่ 1 */

   $i = 1;
   while ($i <= 10) { //เงื่อนไขที่วน
      print $i++; /* แสดงผลที่ได้ $i */
   }

/* ตัวอย่างที่ 2 */

   $i = 1;
   while ($i <= 10): //เงื่อนไขที่วน
      print $i;
      $i++; //วนครั้งละ 1
   endwhile;
?>


คุณอาจสนใจ
การใช้ภาพเป็น Background รวมกับแบบฟอร์มสำเร็จรูป
หมูขุน (30,742 - 04 ก.พ. 50)
เทคนิคการวาดเส้น ตอนที่ 1
ดินสอ (66,509 - 31 ก.ค. 49)
การทำปุ่ม Capsule
Mr.MAX (54,461 - 04 มิ.ย. 49)
กำจัดไวรัส MSN IMprofile.net
เว็บไทยดีดี (17,494 - 10 พ.ค. 51)
การทำปุ่ม Select All Checkbox ..
Mr.GuruZ (38,992 - 04 มิ.ย. 49)
การแปลงฐานข้อมูลจาก Access มาใส่ใน MySQL
Mr.GuruZ (42,761 - 03 มิ.ย. 49)
เครื่องมือใช้งานหลักบนแถบเครื่องมือ
เว็บไทยดีดี (24,404 - 02 เม.ย. 51)
การ merge รูป
langjuko (236,177 - 16 พ.ค. 51)