การใช้คำสั่งวนลูป while จัดทำโดย : Mr.GuruZ
 :: WebThaiDD.COM - ขุมทรัพย์ทางปัญญาของคนไทย •))) ------------ while เป็นคำสั่งวนลูป เพื่อช่วยในการประหยัดโค้ดที่เราจะเขียน และทำให้การทำงานของโปรแกรมมีความเร็วในการทำงานขึ้นด้วย

รูปแบบคำสั่ง

while (เงื่อไขที่วน){
    งานที่ทำในขณะวนลูป

}

ตัวอย่างการใช้งาน

<?php
  /* ตัวอย่างที่ 1 */

   $i = 1;
   while ($i <= 10) { //เงื่อนไขที่วน
      print $i++; /* แสดงผลที่ได้ $i */
   }

/* ตัวอย่างที่ 2 */

   $i = 1;
   while ($i <= 10): //เงื่อนไขที่วน
      print $i;
      $i++; //วนครั้งละ 1
   endwhile;
?>


คุณอาจสนใจ
สารพัด Save Mode ของโปรแกรม Windows XP
เว็บไทยดีดี (17,094 - 26 ม.ค. 51)
การทำตาราง Rollover Table
Baddevil (28,144 - 26 พ.ย. 50)
การใช้งานฟังก์ชั่น explode();
เฟริสท์ (55,355 - 07 ธ.ค. 50)
การแปลงข้อความให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่
Mr.GuruZ (23,016 - 03 มิ.ย. 49)
มุมมองแบบต่าง ๆ ใน Word 2000
อ้อม (20,186 - 13 ม.ค. 50)
Custom Shape Tool (U)
Mr.GuruZ (67,653 - 22 ก.ย. 50)
กลุ่มเครื่องมือ WordArt
หมูขุน (13,535 - 04 ก.พ. 50)
การสร้างพื้นผิวของลูกโลก (ตอนที่ 2)
อ.เล็ก (43,778 - 04 มิ.ย. 49)