การใช้คำสั่งวนลูป while จัดทำโดย : Mr.GuruZ
 :: WebThaiDD.COM - ขุมทรัพย์ทางปัญญาของคนไทย •))) ------------ while เป็นคำสั่งวนลูป เพื่อช่วยในการประหยัดโค้ดที่เราจะเขียน และทำให้การทำงานของโปรแกรมมีความเร็วในการทำงานขึ้นด้วย

รูปแบบคำสั่ง

while (เงื่อไขที่วน){
    งานที่ทำในขณะวนลูป

}

ตัวอย่างการใช้งาน

<?php
  /* ตัวอย่างที่ 1 */

   $i = 1;
   while ($i <= 10) { //เงื่อนไขที่วน
      print $i++; /* แสดงผลที่ได้ $i */
   }

/* ตัวอย่างที่ 2 */

   $i = 1;
   while ($i <= 10): //เงื่อนไขที่วน
      print $i;
      $i++; //วนครั้งละ 1
   endwhile;
?>


คุณอาจสนใจ
การใส่สีให้กับตัวอักษร HTML
สายลม (126,059 - 04 มิ.ย. 49)
การแทรกรูปภาพ และเก็บใน Folder ที่เราต้องการ
Mr.GuruZ (25,893 - 26 พ.ย. 50)
การใช้คำสั่งวนลูป while
Mr.GuruZ (31,308 - 03 มิ.ย. 49)
ภาษาซีถือกำเนิดจากใคร
เฟริสท์ (25,780 - 27 พ.ย. 50)
การคัดลอกรูปแบบในแถบเซลล์
Mr.x (32,149 - 03 ก.ย. 50)
การใส่ตัวเลขหรือข้อความจำนวนมาก
หมูขุน (43,685 - 09 มิ.ย. 51)
นามบัตรส่วนตัว ฟรีสไตล์ไม่เหมือนใคร
ธนิศา ไชยภูริพัฒน (79,962 - 19 ม.ค. 51)
การใช้เส้นที่เป็นจุดเชื่อมต่อ
หมูขุน (19,136 - 04 ก.พ. 50)