การสร้าง Database ด้วย phpmyadmin จัดทำโดย : Mr.GuruZ
 :: WebThaiDD.COM - ขุมทรัพย์ทางปัญญาของคนไทย •))) ------------    การสร้าง Database ใน Mysql นั้นถ้าในแบบก่อนๆ ก็จะสร้างด้วยคำสั่ง และเราจะต้องเป็นคนเขียนคำสั่งเองทั้งหมด ก็มีหลายคนหันไปเขียน ASP เพื่อจะนำฐานข้อมูล Access มาใช้งานบนเว็บไซต์ก็มี แต่ตอนนี้ Mysql ก็มีเครื่องมือช่วยในการสร้าง Database แล้ว ความสามารถไม่แพ้ Access เลย ช่วยให้เราสร้าง - ลบข้อมูลที่อยู่ใน Database ได้ง่ายขึ้น

ขั้นตอนวิธีการสร้าง Database

1.> เปิด PHPMyAdmin ขึ้นมา ถ้าไม่มีเราก็หา
Download มาติดตั้งใน Webserver ของเราได้


2.> ใส่ชื่อที่เราต้องการ Database ในช่อง Create new database แล้วกดปุ่ม Create
ในที่นี้ผมจะยกตัวอย่างการสร้าง Database : studentหลังจากที่เรา Create


3.> หลังจากนั้นให้เราสร้างตาราง เพื่อรองรับข้อมูลต่างๆ ที่เราจะเก็บ ในที่นี้ผมจะสรั้างตาราง grade เพื่อเก็บข้อมูลของนักศึกษา ให้เราใส่ชื่อตารางทีเราต้องการสร้างในช่อง Create new table
และที่สำคัญเราควรกำหนด Fields ที่เราจะเก็บข้อมูลด้วย


4.> หลังจากนั้นกำหนดชนิดของข้อมูลใน Fields ที่เราสร้างขึ้น


5.> เพียงเท่านี้เราก็สามารถสร้าง Database ขึ้นมาใช้เก็บข้อมูลในงานของเราต่างๆ ได้แล้ว


คุณอาจสนใจ
การสร้าง Query ด้วย wizard
คุณอ้อม (33,937 - 30 เม.ย. 50)
ใส่ชื่อที่ต้องการลงบนไตเติลบาร์ IE
สายลม (15,198 - 05 เม.ย. 51)
เทคนิคการใส่ข้อความใน TextBox โดยใช้ PHP
Mr.GuruZ (44,194 - 03 มิ.ย. 49)
การทำตัวอักษรลายไม้
Lek (60,055 - 04 มิ.ย. 49)
การใช้ฟังก์ชัน count
nut (125,470 - 02 ก.ค. 49)
สร้างปุ่มซองจดหมาย
langjuko (80,877 - 30 ต.ค. 51)
การใช้งาน PowerPoint โดยเลือกใช้รูปแบบ Template
หมูขุน (18,328 - 04 ก.พ. 50)
ทำภาพให้โปร่งแสงด้วย Transparency
ธนิศา ไชยภูริพัฒน์ (70,819 - 19 ม.ค. 51)