Crop Tool (C) จัดทำโดย : Mr.GuruZ พิมพ์
 :: WebThaiDD.COM - ขุมทรัพย์ทางปัญญาของคนไทย •))) ------------ เครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการ Crop รูปภาพ หรือตัดส่วนของรูปภาพในส่วนที่เราไม่ต้องการออกไป

เครื่องมือนี้อยู่ที่ไหน ?


ตัวอย่างการใช้งาน


การตัดภาพเป็ด ในส่วนที่เราไม่ต้องการ


1.> ให้เราเปิดภาพเป็ดขึ้นมา ดังภาพ


2.> หลังจากที่เราเปิดภาพมาแล้วให้เราใช้เครื่องมือ Crop เลือกในส่วนที่เราต้องการ


3.> หลังจากนั้นกดที่ปุ่ม Enter เพียงเท่านี้เราก็สามารถตัดภาพส่วนที่เราไม่ต้องการออกไปได้แล้วล่ะครับ


คุณอาจสนใจ
การใช้ Action Buttons ในการนำเสนองาน
หมูขุน (21,393 - 04 ก.พ. 50)
เคล็ดไม่ลับ Dreamweaver : spacebar ง่ายเหมือนทำเอกสาร Word
ด.ช.กานกวิญจน์ โค้วสีหวัฒน์ (75,744 - 04 มิ.ย. 49)
การใส่ Header และ Footer
หมูขุน (27,128 - 04 ก.พ. 50)
การเน้นตัวอักษรในรูปแบบต่าง ๆ
อ้อม (19,880 - 13 ม.ค. 50)
การทำ Poll ตอนที่ 3 (การทำระบบ Admin เพื่อกำหนดหัวข้อ Poll)
Mr.GuruZ (36,772 - 03 มิ.ย. 49)
การใส่อักขระพิเศษ
สายลม (55,711 - 04 มิ.ย. 49)
ส่วนประกอบในฐานข้อมูล Access
อ้อม (37,769 - 07 เม.ย. 50)
วิธีลงโปรแกรม jdk
Mr.POP (43,456 - 05 พ.ย. 49)