สร้างพื้นหลังแบบ Matrix จัดทำโดย : langjuko พิมพ์


สร้างพื้นหลังแบบ Matrix แบบง่ายด้วย Photoshop

ขั้นตอนที่1.
ให้ทำการสร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมาโดยมาที่คำสั่ง File --> New โดยให้พื้นหลังเป็นสีดำ

ขั้นตอนที่2.
สถานะ Foreground กับ Background ให้เป็นสีขาวดำ โดยตอนนี้ให้สีดำอยู่ข้างบนสีขาวอยู่ข้างหลัง

แล้วให้ทำการสร้าง Layer ใหม่โดยทำการคลิ๊กไอค่อนรูปกระดาษ จากนั้นให้ใช้อุปกรณ์ Gradient tool

ไล่เฉดแบบเฉียงมุมบนล่าง ก็จะได้ดั่งภาพ

ขั้นตอนที่3.
หลังจากให้มาที่คำสั่ง Filter --> Texture ---> Grain ให้ปรับคาต่างๆ ดังภาพ. ผลออกมาก็จะได้ดั่งภาพ

ขั้นตอนที่4.
หลังจากนั้นให้ทำการเปลี่ยนสีโดยมาที่คำสั่ง Images --> Adjustments ---> Hue/saturationsแล้วปรับค่าต่างๆ ดังภาพ. ก็จะได้ดังภาพ.

ขั้นตอนที่5.
หลังจากนันให้ทำการ Copy Layer โดยลาก Layer ไปที่ไอค่อนรูปกระดาษ จากนั้นให้การทำงานไปอยู่ที่ Layer ที่ทำการ Copy แล้วมาที่คำสั่ง Filter --> Blur --> Gaussian Blur ให้ปรับค่า Radius = 3.0 Pixels จากนั้นให้ทำการให้แสงใน Layer เป็นแบบ Lighten ก็จะได้ Effects Matrix ที่ดูสะดุดตายิ่งขึ้นดังตัวอย่าง

เรียบร้อยแล้วค่ะ

คุณอาจสนใจ
Flash Drive คืออะไร
เว็บไทยดีดี (37,894 - 28 ก.ค. 50)
เทคนิคการทำอักษรเงาตกทอด
ล่องลอย (43,932 - 01 ส.ค. 49)
การหาจำนวน Array
Mr.GuruZ (27,956 - 03 มิ.ย. 49)
ทำริมฝีปากให้สวยงามด้วยLip Gloss โดย Photoshop
langjuko (302,408 - 08 ต.ค. 51)
การใช้งาน Renden แบบ Mental Ray
first (20,912 - 03 พ.ค. 51)
ใช้ Quad-Core เลยดีไหม ?
สายลม (17,531 - 26 เม.ย. 51)
การสร้างแบบสอบถามโดยใช้ตัวช่วยสร้าง
Mr.N (29,494 - 02 มิ.ย. 50)
การจัดระเบียบ code
Mr.GuruZ (55,674 - 31 มี.ค. 50)