สร้างพื้นหลังแบบ Matrix จัดทำโดย : langjuko พิมพ์


สร้างพื้นหลังแบบ Matrix แบบง่ายด้วย Photoshop

ขั้นตอนที่1.
ให้ทำการสร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมาโดยมาที่คำสั่ง File --> New โดยให้พื้นหลังเป็นสีดำ

ขั้นตอนที่2.
สถานะ Foreground กับ Background ให้เป็นสีขาวดำ โดยตอนนี้ให้สีดำอยู่ข้างบนสีขาวอยู่ข้างหลัง

แล้วให้ทำการสร้าง Layer ใหม่โดยทำการคลิ๊กไอค่อนรูปกระดาษ จากนั้นให้ใช้อุปกรณ์ Gradient tool

ไล่เฉดแบบเฉียงมุมบนล่าง ก็จะได้ดั่งภาพ

ขั้นตอนที่3.
หลังจากให้มาที่คำสั่ง Filter --> Texture ---> Grain ให้ปรับคาต่างๆ ดังภาพ. ผลออกมาก็จะได้ดั่งภาพ

ขั้นตอนที่4.
หลังจากนั้นให้ทำการเปลี่ยนสีโดยมาที่คำสั่ง Images --> Adjustments ---> Hue/saturationsแล้วปรับค่าต่างๆ ดังภาพ. ก็จะได้ดังภาพ.

ขั้นตอนที่5.
หลังจากนันให้ทำการ Copy Layer โดยลาก Layer ไปที่ไอค่อนรูปกระดาษ จากนั้นให้การทำงานไปอยู่ที่ Layer ที่ทำการ Copy แล้วมาที่คำสั่ง Filter --> Blur --> Gaussian Blur ให้ปรับค่า Radius = 3.0 Pixels จากนั้นให้ทำการให้แสงใน Layer เป็นแบบ Lighten ก็จะได้ Effects Matrix ที่ดูสะดุดตายิ่งขึ้นดังตัวอย่าง

เรียบร้อยแล้วค่ะ

คุณอาจสนใจ
การเลือกซื้อ Flashdrive
เว็บไทยดีดี (29,803 - 24 เม.ย. 51)
การสร้าง Project
Mr.POP (33,052 - 26 พ.ย. 50)
การเรียงลำดับ
หมูขุน (21,562 - 20 มี.ค. 50)
การเปลี่ยนสีในสไลด์ (Standard)
หมูขุน (20,305 - 04 ก.พ. 50)
การสร้างตารางใน Dream
Mr.GuruZ (45,082 - 04 มิ.ย. 49)
การทำฝนด้วยเครื่องมือ Particle Systems > Spary
first (23,859 - 03 พ.ค. 51)
ระบบตรวจสอบความปลอดภัยของรหัสผ่าน
first (22,410 - 18 ม.ค. 51)
เรื่องของไฟล์ EPS และ TIF
เว็บไทยดีดี (48,922 - 20 ต.ค. 50)