สร้างพื้นหลังกราฟฟิกอย่างงายด้วย Photoshop จัดทำโดย : langjuko พิมพ์


สร้างพื้นหลังกราฟฟิกอย่างงายด้วย Photoshop

1. สร้าง file ใหม่ค่ะ แล้วไปที่ Filter>Render>Clouds จะได้ตามด้านล่างนะคะ

2. Filter>Pixelate>Mezzotint จากนั้นให้เลือก short strokes แล้วจึงกด OK ค่ะ

3. Filter>Blur>Radial Blur แล้วตั้งค่าตามด้านล่างค่ะ

4. Filter>Disort>Twirl

5. ให้ทำการ click ขวาที่ layer แล้วเลือก Duplicate Later ค่ะ แล้วไปเลือกที่ Edit ---> Transform ---> Flip Horizontal

จะได้ตามรูปค่ะ

6. เืลือก Lighten ที่อยู่ในส่วนของ Layer ตามรูปด้านล่างค่ะ

จะได้ตามรูปด้านล่างค่ะ

7. กด Ctrl+U แล้วทำการตั้งค่าสีค่ะ

8. ตกแต่งให้เรียบร้อยจะได้ตามรูปด้านล่างค่ะ

คุณอาจสนใจ
เทคนิคการซ่อน Link ที่ Status
Mr.GuruZ (34,544 - 04 มิ.ย. 49)
Landscape
เว็บไทยดีดี (17,324 - 02 เม.ย. 51)
ไอเดียในการนำ Flash Drive ไปใช้งานในองค์กรของคุณ
เว็บไทยดีดี (16,265 - 25 ส.ค. 50)
การทำปุ่มควบคุมการเล่นเพลง
Charoen (58,116 - 22 ก.ย. 50)
การทำ User Online
Mr.GuruZ (62,703 - 03 มิ.ย. 49)
การใช้คำสั่ง do while
Mr.POP (55,945 - 05 พ.ย. 49)
การสร้างตัวแปล Array
Mr.GuruZ (61,184 - 03 มิ.ย. 49)
การทำ Gradient ภาพโดยใช้ Dream
Mr.GuruZ (53,212 - 04 มิ.ย. 49)