สร้างพื้นหลังกราฟฟิกอย่างงายด้วย Photoshop จัดทำโดย : langjuko พิมพ์


สร้างพื้นหลังกราฟฟิกอย่างงายด้วย Photoshop

1. สร้าง file ใหม่ค่ะ แล้วไปที่ Filter>Render>Clouds จะได้ตามด้านล่างนะคะ

2. Filter>Pixelate>Mezzotint จากนั้นให้เลือก short strokes แล้วจึงกด OK ค่ะ

3. Filter>Blur>Radial Blur แล้วตั้งค่าตามด้านล่างค่ะ

4. Filter>Disort>Twirl

5. ให้ทำการ click ขวาที่ layer แล้วเลือก Duplicate Later ค่ะ แล้วไปเลือกที่ Edit ---> Transform ---> Flip Horizontal

จะได้ตามรูปค่ะ

6. เืลือก Lighten ที่อยู่ในส่วนของ Layer ตามรูปด้านล่างค่ะ

จะได้ตามรูปด้านล่างค่ะ

7. กด Ctrl+U แล้วทำการตั้งค่าสีค่ะ

8. ตกแต่งให้เรียบร้อยจะได้ตามรูปด้านล่างค่ะ

คุณอาจสนใจ
การตั้งพาสเวิร์ด (Password) ให้กับเอกสารของเรา
nutthapon (41,268 - 02 ก.ค. 49)
ตรวจสอบพีซีที่รัน Vista ก่อนซื้อด้วยตัวคุณเอง
เว็บไทยดีดี (13,875 - 22 ก.ย. 50)
แสดงหรือซ่อนปุ่มบนแุถบเครื่องมือ
นายนุก (22,431 - 06 มี.ค. 51)
การสร้าง Crosstab Query Wizard
อ้อม (32,921 - 30 เม.ย. 50)
Dream MX Connect DB
dooidea team (59,916 - 21 มี.ค. 51)
เทคนิคการใช้ Mask เพื่อการเปลี่ยนสีตัวอักษร
Tung (129,534 - 06 ธ.ค. 50)
การใช้คำสั่ง SWITCH เลือกอย่างได้อีกอย่าง (Program Flow)
นายจืด (19,553 - 10 เม.ย. 51)
การ์ตูน Flash อย่างง่ายตอนที่ 1 (การร่างโครงภาพ)
Black-Hawk (157,050 - 18 ม.ค. 51)