สร้างพื้นหลังกราฟฟิกอย่างงายด้วย Photoshop จัดทำโดย : langjuko พิมพ์


สร้างพื้นหลังกราฟฟิกอย่างงายด้วย Photoshop

1. สร้าง file ใหม่ค่ะ แล้วไปที่ Filter>Render>Clouds จะได้ตามด้านล่างนะคะ

2. Filter>Pixelate>Mezzotint จากนั้นให้เลือก short strokes แล้วจึงกด OK ค่ะ

3. Filter>Blur>Radial Blur แล้วตั้งค่าตามด้านล่างค่ะ

4. Filter>Disort>Twirl

5. ให้ทำการ click ขวาที่ layer แล้วเลือก Duplicate Later ค่ะ แล้วไปเลือกที่ Edit ---> Transform ---> Flip Horizontal

จะได้ตามรูปค่ะ

6. เืลือก Lighten ที่อยู่ในส่วนของ Layer ตามรูปด้านล่างค่ะ

จะได้ตามรูปด้านล่างค่ะ

7. กด Ctrl+U แล้วทำการตั้งค่าสีค่ะ

8. ตกแต่งให้เรียบร้อยจะได้ตามรูปด้านล่างค่ะ

คุณอาจสนใจ
สร้างลูกเต๋าแบบสุ่ม
langjuko (107,305 - 01 ก.ย. 51)
การใช้แบบฟอร์ม Title&Only และ Blank
หมูขุน (12,318 - 04 ก.พ. 50)
การเชื่อมข้อความหลายข้อความ
Mr.GuruZ (42,465 - 03 มิ.ย. 49)
การแสดงแมปเอกสาร(Document Map)
นายนุก (24,908 - 22 มี.ค. 51)
การใส่รูปลงในเอกสาร
หมูขุน (28,760 - 20 มี.ค. 50)
เปลี่ยนมุมมองแถบเมนู Object
Mr.GuruZ (39,940 - 04 มิ.ย. 49)
ลดขนาดถังขยะเพิ่มพื้นที่ฮาร์ดดิสก์ XP
เว็บไทยดีดี (15,350 - 29 ก.ย. 50)
การใส่ตัวเลขหรือข้อความจำนวนมาก
หมูขุน (44,487 - 09 มิ.ย. 51)