สร้างพื้นหลังกราฟฟิกอย่างงายด้วย Photoshop จัดทำโดย : langjuko พิมพ์


สร้างพื้นหลังกราฟฟิกอย่างงายด้วย Photoshop

1. สร้าง file ใหม่ค่ะ แล้วไปที่ Filter>Render>Clouds จะได้ตามด้านล่างนะคะ

2. Filter>Pixelate>Mezzotint จากนั้นให้เลือก short strokes แล้วจึงกด OK ค่ะ

3. Filter>Blur>Radial Blur แล้วตั้งค่าตามด้านล่างค่ะ

4. Filter>Disort>Twirl

5. ให้ทำการ click ขวาที่ layer แล้วเลือก Duplicate Later ค่ะ แล้วไปเลือกที่ Edit ---> Transform ---> Flip Horizontal

จะได้ตามรูปค่ะ

6. เืลือก Lighten ที่อยู่ในส่วนของ Layer ตามรูปด้านล่างค่ะ

จะได้ตามรูปด้านล่างค่ะ

7. กด Ctrl+U แล้วทำการตั้งค่าสีค่ะ

8. ตกแต่งให้เรียบร้อยจะได้ตามรูปด้านล่างค่ะ

คุณอาจสนใจ
เช็คพื้นที่ว่างบนโอส
Zerohate (24,854 - 27 พ.ย. 50)
การ merge รูป
langjuko (230,935 - 16 พ.ค. 51)
การดึงข้อมูลจากดาต้าเบสมาโชว์แบบคอลั่มและแถว
Zerohate (84,253 - 22 ก.ย. 50)
เทคนิคการสร้างตารางแบบจุดไข่ปลา
Mr.GuruZ (55,043 - 04 มิ.ย. 49)
การวนลูปดึงข้อมูลแสดงผลแบบ 2 มิติ
อ้ายคำปัน (63,193 - 19 ก.ย. 49)
การจัดเรียง Objects
หมูขุน (16,425 - 04 ก.พ. 50)
การส่ง mail จาก Flash
Tung (47,150 - 06 ธ.ค. 50)
แสดงหรือซ่อนปุ่มบนแุถบเครื่องมือ
นายนุก (20,845 - 06 มี.ค. 51)