สร้างพื้นหลังกราฟฟิกอย่างงายด้วย Photoshop จัดทำโดย : langjuko พิมพ์


สร้างพื้นหลังกราฟฟิกอย่างงายด้วย Photoshop

1. สร้าง file ใหม่ค่ะ แล้วไปที่ Filter>Render>Clouds จะได้ตามด้านล่างนะคะ

2. Filter>Pixelate>Mezzotint จากนั้นให้เลือก short strokes แล้วจึงกด OK ค่ะ

3. Filter>Blur>Radial Blur แล้วตั้งค่าตามด้านล่างค่ะ

4. Filter>Disort>Twirl

5. ให้ทำการ click ขวาที่ layer แล้วเลือก Duplicate Later ค่ะ แล้วไปเลือกที่ Edit ---> Transform ---> Flip Horizontal

จะได้ตามรูปค่ะ

6. เืลือก Lighten ที่อยู่ในส่วนของ Layer ตามรูปด้านล่างค่ะ

จะได้ตามรูปด้านล่างค่ะ

7. กด Ctrl+U แล้วทำการตั้งค่าสีค่ะ

8. ตกแต่งให้เรียบร้อยจะได้ตามรูปด้านล่างค่ะ

คุณอาจสนใจ
ประโยชน์ของ Flash Drive
เว็บไทยดีดี (28,765 - 11 ส.ค. 50)
การคำนวณผลรวมอัตโนมัติ (SUM)
หมูขุน (69,251 - 09 มิ.ย. 51)
การใส่รูปภาพลงบนเว็บเพจ HTML
สายลม (81,426 - 04 มิ.ย. 49)
การเพิ่มข้อมูลลง Record
อ้อม (22,592 - 07 เม.ย. 50)
โปรแกรม SleepyTypeTool_v1.3.1.�แก้สระลอยใน Photoshop
Black-Hawk (56,022 - 27 ก.พ. 51)
ตั้ง Excel ให้บันทึกงานโดยอัตโนมัติ
Mr.GuruZ (34,916 - 02 ก.ค. 49)
วิธีการเขียนซีดีให้มีไอคอนแปลก ๆ
เว็บไทยดีดี (15,386 - 29 ก.ย. 50)
การคำนวณข้ามชีท
nut (60,870 - 02 ก.ค. 49)