สร้างพื้นหลังกราฟฟิกอย่างงายด้วย Photoshop จัดทำโดย : langjuko พิมพ์


สร้างพื้นหลังกราฟฟิกอย่างงายด้วย Photoshop

1. สร้าง file ใหม่ค่ะ แล้วไปที่ Filter>Render>Clouds จะได้ตามด้านล่างนะคะ

2. Filter>Pixelate>Mezzotint จากนั้นให้เลือก short strokes แล้วจึงกด OK ค่ะ

3. Filter>Blur>Radial Blur แล้วตั้งค่าตามด้านล่างค่ะ

4. Filter>Disort>Twirl

5. ให้ทำการ click ขวาที่ layer แล้วเลือก Duplicate Later ค่ะ แล้วไปเลือกที่ Edit ---> Transform ---> Flip Horizontal

จะได้ตามรูปค่ะ

6. เืลือก Lighten ที่อยู่ในส่วนของ Layer ตามรูปด้านล่างค่ะ

จะได้ตามรูปด้านล่างค่ะ

7. กด Ctrl+U แล้วทำการตั้งค่าสีค่ะ

8. ตกแต่งให้เรียบร้อยจะได้ตามรูปด้านล่างค่ะ

คุณอาจสนใจ
มุมมองแบบต่าง ๆ ใน Word 2000
อ้อม (20,408 - 13 ม.ค. 50)
การจัดเรียงลำดับงานที่ซ้อนกัน
หมูขุน (17,920 - 04 ก.พ. 50)
แนะนำการใช้งาน Filter -> Artistic
first (53,990 - 11 ก.พ. 51)
การใช้งาน Layer
Mr.GuruZ (43,821 - 04 มิ.ย. 49)
การจัดวางตำแหน่งข้อความ
อ้อม (22,040 - 13 ม.ค. 50)
เร่งสปีด XP ด้วยเทคโนโลยี Vista?
เว็บไทยดีดี (13,544 - 29 ก.ย. 50)
วิธีกำจัด Virus Godzilla
เว็บไทยดีดี (21,390 - 15 ก.ย. 50)
Vertical Type Tool (T)
Mr.GuruZ (51,955 - 22 ก.ย. 50)