สร้างพื้นหลังกราฟฟิกอย่างงายด้วย Photoshop จัดทำโดย : langjuko พิมพ์


สร้างพื้นหลังกราฟฟิกอย่างงายด้วย Photoshop

1. สร้าง file ใหม่ค่ะ แล้วไปที่ Filter>Render>Clouds จะได้ตามด้านล่างนะคะ

2. Filter>Pixelate>Mezzotint จากนั้นให้เลือก short strokes แล้วจึงกด OK ค่ะ

3. Filter>Blur>Radial Blur แล้วตั้งค่าตามด้านล่างค่ะ

4. Filter>Disort>Twirl

5. ให้ทำการ click ขวาที่ layer แล้วเลือก Duplicate Later ค่ะ แล้วไปเลือกที่ Edit ---> Transform ---> Flip Horizontal

จะได้ตามรูปค่ะ

6. เืลือก Lighten ที่อยู่ในส่วนของ Layer ตามรูปด้านล่างค่ะ

จะได้ตามรูปด้านล่างค่ะ

7. กด Ctrl+U แล้วทำการตั้งค่าสีค่ะ

8. ตกแต่งให้เรียบร้อยจะได้ตามรูปด้านล่างค่ะ

คุณอาจสนใจ
การเพิ่มข้อมูลลงในฐานข้อมูล MySQL
Mr.GuruZ (53,164 - 03 มิ.ย. 49)
การสร้าง webboard ตอนที่ 2 (config.inc.php)
Mr.GuruZ (109,721 - 03 มิ.ย. 49)
การใช้คำสั่ง แบบ Nested if
Mr.POP (27,613 - 05 พ.ย. 49)
การแบ่งคอลัมน์เอกสาร
P'nutthapon (33,456 - 13 ม.ค. 50)
การวาด Flare
Mr.GuruZ (68,696 - 04 มิ.ย. 49)
วิธีใส่ Icon ให้เว็บของคุณใน Favorites
เว็บไทยดีดี (18,626 - 26 ม.ค. 51)
แสดงหรือซ่อนปุ่มบนแุถบเครื่องมือ
นายนุก (20,823 - 06 มี.ค. 51)
สร้าง effect แบบ window vista
langjuko (212,953 - 30 ต.ค. 51)