สร้างข้อความโดนลมพัดจาก Photoshop จัดทำโดย : langjuko พิมพ์


สร้างข้อความโดนลมพัดจาก Photoshop

1. สร้างไฟล์ใหม่ แล้วทำการพิมพ์ข้อความ

2. Edit ---> Transform ---> Rotate90 CW

3. Filter ---> Styze ---> Wind

4. ตั้งค่าตามด้านล่างค่ะ

จะได้ตามด้านล่างค่ะ

5. Edit ---> Transform ---> Rotate90 CCW

6. Filter ---> Styze ---> Wind แล้วตั้งค่าตามด้านล่าง

จะได้ตามด้านล่างค่ะ

7. double click ที่ layer text แล้วทำการตั้งค่า Drop shadow

Inner Shadow

Inner Glow และ ใส่ Stoke ให้กับข้อความค่ะ

ข้อความที่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ

คุณอาจสนใจ
การกำหนดภาษาไทยใน Namo Webeditor
Mr.GuruZ (26,604 - 26 พ.ย. 50)
แนะนำเครื่องมือ
นายนุก (34,764 - 05 เม.ย. 51)
การใช้งานคำสั่ง switch
Mr.GuruZ (27,783 - 03 มิ.ย. 49)
โชว์เมนูบาร์ IE7 ให้เหมือน IE6
เว็บไทยดีดี (14,859 - 08 ก.ย. 50)
รู้จักกับไฟล์ในรูปแบบ MP3, WAV, WMA และ AAC
เว็บไทยดีดี (20,640 - 01 ก.ย. 50)
สร้างตารางคะแนนการสอบ tblExamScore เพื่อใช้ในคำสั่ง DLookUp
นายจืด (20,714 - 10 เม.ย. 51)
การสร้าง Project
Mr.POP (33,127 - 26 พ.ย. 50)
เริ่มการใช้งาน PowerPoint
หมูขุน (17,069 - 04 ก.พ. 50)