สร้างข้อความโดนลมพัดจาก Photoshop จัดทำโดย : langjuko พิมพ์


สร้างข้อความโดนลมพัดจาก Photoshop

1. สร้างไฟล์ใหม่ แล้วทำการพิมพ์ข้อความ

2. Edit ---> Transform ---> Rotate90 CW

3. Filter ---> Styze ---> Wind

4. ตั้งค่าตามด้านล่างค่ะ

จะได้ตามด้านล่างค่ะ

5. Edit ---> Transform ---> Rotate90 CCW

6. Filter ---> Styze ---> Wind แล้วตั้งค่าตามด้านล่าง

จะได้ตามด้านล่างค่ะ

7. double click ที่ layer text แล้วทำการตั้งค่า Drop shadow

Inner Shadow

Inner Glow และ ใส่ Stoke ให้กับข้อความค่ะ

ข้อความที่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ

คุณอาจสนใจ
Polygonal Lasso Tool (L)
Mr.GuruZ (70,988 - 22 ก.ย. 50)
Dongle คืออะไร??
สายลม (27,665 - 26 เม.ย. 51)
การทำปุ่ม Select All Checkbox ..
Mr.GuruZ (37,813 - 04 มิ.ย. 49)
การสร้าง Table Wizard
อ้อม (19,032 - 07 เม.ย. 50)
การสร้าง Arrow
Mr.MAX (40,269 - 04 มิ.ย. 49)
การตกแต่งเอกสารให้สวยงาม
อ้อม (28,341 - 13 ม.ค. 50)
การใช้คำสั่ง DSum สำหรับหาผลรวมข้อมูลโดยกำหนดเงื่อนไข
นายจืด (25,730 - 03 พ.ค. 51)
ประเภทของข้อมูลในการใช้งาน
Mr.N (23,447 - 30 เม.ย. 50)