สร้างข้อความโดนลมพัดจาก Photoshop จัดทำโดย : langjuko พิมพ์


สร้างข้อความโดนลมพัดจาก Photoshop

1. สร้างไฟล์ใหม่ แล้วทำการพิมพ์ข้อความ

2. Edit ---> Transform ---> Rotate90 CW

3. Filter ---> Styze ---> Wind

4. ตั้งค่าตามด้านล่างค่ะ

จะได้ตามด้านล่างค่ะ

5. Edit ---> Transform ---> Rotate90 CCW

6. Filter ---> Styze ---> Wind แล้วตั้งค่าตามด้านล่าง

จะได้ตามด้านล่างค่ะ

7. double click ที่ layer text แล้วทำการตั้งค่า Drop shadow

Inner Shadow

Inner Glow และ ใส่ Stoke ให้กับข้อความค่ะ

ข้อความที่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ

คุณอาจสนใจ
การกำหนดขนาดตัวอักษรโดยใช้ Css Style
Mr.GuruZ (23,467 - 26 พ.ย. 50)
แสดงข้อความวิ่งที่ Status Bar
เว็บไทยดีดี (22,475 - 19 ม.ค. 51)
สร้างข้อความโดนลมพัดจาก Photoshop
langjuko (105,761 - 24 ก.ย. 51)
การใส่ Header และ Footer
หมูขุน (26,952 - 04 ก.พ. 50)
การทำลูกแก้ว 3 มิติ
อ.เล็ก (80,089 - 04 มิ.ย. 49)
สรุปคำสั่ง Action Script บน Flash MX (ตอนที่ 6)
สหรัถ แซ่ตั้ง (32,957 - 08 ก.ย. 50)
สารพัด Save Mode ของโปรแกรม Windows XP
เว็บไทยดีดี (17,094 - 26 ม.ค. 51)
การสร้าง webboard ตอน 6 (การตอบกระทู้)
Mr.GuruZ (69,071 - 03 มิ.ย. 49)