สร้างข้อความโดนลมพัดจาก Photoshop จัดทำโดย : langjuko พิมพ์


สร้างข้อความโดนลมพัดจาก Photoshop

1. สร้างไฟล์ใหม่ แล้วทำการพิมพ์ข้อความ

2. Edit ---> Transform ---> Rotate90 CW

3. Filter ---> Styze ---> Wind

4. ตั้งค่าตามด้านล่างค่ะ

จะได้ตามด้านล่างค่ะ

5. Edit ---> Transform ---> Rotate90 CCW

6. Filter ---> Styze ---> Wind แล้วตั้งค่าตามด้านล่าง

จะได้ตามด้านล่างค่ะ

7. double click ที่ layer text แล้วทำการตั้งค่า Drop shadow

Inner Shadow

Inner Glow และ ใส่ Stoke ให้กับข้อความค่ะ

ข้อความที่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ

คุณอาจสนใจ
การแบ่งข้อมูลในเซลล์เดียวกัน ให้กลายเป็นหลายๆ เซลล์
หมูขุน (80,524 - 03 ก.ค. 51)
เลือกดูข้อความที่อยู่คนละหน้าได้พร้อมกัน
นายนุก (19,964 - 07 มี.ค. 51)
การสร้าง Folder ย่อยใน Site
Mr.GuruZ (22,734 - 26 พ.ย. 50)
การทำ Scrollbar colors
วีรบุุรุษผู้อ่อนไหว (28,475 - 26 พ.ย. 50)
สร้างตาราง : Table
อ้อม (26,423 - 07 เม.ย. 50)
การทำ Expaning_text
Black-Hawk (123,856 - 22 ก.พ. 51)
การเปลี่ยนรูปทรงโดยใช้ Motion Shape
Mr.GuruZ (89,697 - 04 มิ.ย. 49)
การใช้งานคำสั่ง IFRAME ใน HTML
Tung (110,980 - 04 ธ.ค. 50)