แต่งหน้าให้ดู over กันเถอะ จัดทำโดย : langjuko พิมพ์


แต่งหน้าให้ดู over กันเถอะ

1. เปิดรูปที่ต้องการตกแต่งค่ะ

2. เลือกลูกตาโดยใช้ Magic Wand Tool ค่ะ แล้วกด Ctrl+C ---> Crtl+V

3. Ctrl+U แ้ล้วทำการตั้งค่าสีได้เลยค่ะ ก็จะได้ดังรูปนะคะ

4. เลือกปากโดยใช้ Magic Wand Tool ค่ะ แล้วกด Ctrl+C ---> Crtl+V

5. Ctrl+U แ้ล้วทำการตั้งค่าสีได้เลยค่ะ ก็จะได้ดังรูปนะคะ

6. สร้าง layer ใหม่ขึ้นมาค่ะ แล้วเลือกที่ Brush Tool เพื่อทำสีของแก้มค่ะ เมื่อทำเสร็จให้ตั้งค่าที่ Opacity ประมาณ20-30% ค่ะ

7. ใช้ Lesso Tool (L) ในการลากเส้นตามด้านล่างค่ะ

8. เลือกที่ Burn Tool ค่ะแล้วทำการตกแต่งตาให้ดูดำขึ้น

9. เลือก Blur Tool

10. ตกแต่งผิวด้วย Blur tool ค่ะ

จะได้ตามด้านล่างค่ะ

11. Filter>Render>Lightning Effects ตกแต่งแสงให้ดูสวยงามค่ะ

คุณอาจสนใจ
การเข้ารหัส base64_encode และการถอดรหัส base64_decode
Zerohate (32,791 - 23 ธ.ค. 50)
การสร้างตารางด้วย HTML
สายลม (58,994 - 04 มิ.ย. 49)
การใส่ขอบให้กับตัวอักษรแบบ Multi Stroke
Mr.GuruZ (65,610 - 27 มิ.ย. 49)
การสร้าง Database ด้วย phpmyadmin
Mr.GuruZ (60,642 - 03 มิ.ย. 49)
การเปลี่ยนสีสไลด์ (Custom)
หมูขุน (17,245 - 04 ก.พ. 50)
เทคนิคการใส่จุลภาค คั่นตัวเลข
Mr.GuruZ (27,847 - 03 มิ.ย. 49)
เทคนิคการทำภาพ zoom เข้า zoom ออก
Charoen (110,631 - 28 พ.ย. 50)
การสร้างตัว Preload
Mr.Mean (87,121 - 04 มิ.ย. 49)