สร้างหนังสือแบบ 3D ใน Photoshop จัดทำโดย : langjuko พิมพ์


สร้างหนังสือแบบ 3D ใน Photoshop

1. สร้าง file ใหม่ขึ้นมา โดยให้พื้นหลังเป็นสีขาว แล้วทำการ new layer ค่ะ จากนั้นให้เลือก Rectangular Marquee Tool แล้วทำการวาดรูปสีเหลี่ยมแล้วเทสีตามที่ต้องการค่ะ

2. ทำการตกแต่งหน้าปกหนังสือตามต้องการค่ะ

3. จากนั้นไปที่ Edit ---> Transform ---> Perspective แล้วเอาเม้าส์ไปกดที่ขอบข้างขวา แล้วเลื่อนเม้าส์ขึ้น

จะได้ตามรูปด้านล่างค่ะ

4. ทำขอบหนังสือโดยใ้ช้ Rectangular Marquee Tool แล้วเทสี จะได้ตามด้านล่างค่ะ

5. จากนั้นเลือก Polygonal Lasso Tool แล้วทำการวาดรูปสามเหลี่ยม แล้วเทสีดำ

จะได้ตามรูปด้านล่างค่ะ

 

6. สร้างรูปสามเหลี่ยมสีขาวตามรูปด้านล่าง เพื่อทำเป็นกระดาษด้านในของหนังสือค่ะ

7. จากนั้นทำรูปสีขาวซ้อนไปเรื่อยๆค่ะ จะได้ตามรูปด้านล่างเลยค่ะ

คุณอาจสนใจ
เทคนิคการทำภาพซูมแบบง่ายๆ
ล่องลอย (42,959 - 04 ก.ย. 49)
การใช้คำสั่ง for
Mr.POP (67,929 - 05 พ.ย. 49)
สร้างลูกศรควบคุมเกม flash
langjuko (113,238 - 16 ก.ย. 51)
รูปแบบความสัมพันฐ์
Mr.N (25,783 - 30 เม.ย. 50)
สร้างพื้นหลังแบบ Matrix
langjuko (178,997 - 08 ต.ค. 51)
การใช้ radio button โชว์และซ่อน table
Zerohate (34,467 - 21 ม.ค. 51)
ความแตกระหว่างการใช้งาน break; และ exit();
เฟริท (31,928 - 22 พ.ย. 50)
เร่งสปีด FireFox
เว็บไทยดีดี (20,583 - 29 ก.ย. 50)