สร้างหนังสือแบบ 3D ใน Photoshop จัดทำโดย : langjuko พิมพ์


สร้างหนังสือแบบ 3D ใน Photoshop

1. สร้าง file ใหม่ขึ้นมา โดยให้พื้นหลังเป็นสีขาว แล้วทำการ new layer ค่ะ จากนั้นให้เลือก Rectangular Marquee Tool แล้วทำการวาดรูปสีเหลี่ยมแล้วเทสีตามที่ต้องการค่ะ

2. ทำการตกแต่งหน้าปกหนังสือตามต้องการค่ะ

3. จากนั้นไปที่ Edit ---> Transform ---> Perspective แล้วเอาเม้าส์ไปกดที่ขอบข้างขวา แล้วเลื่อนเม้าส์ขึ้น

จะได้ตามรูปด้านล่างค่ะ

4. ทำขอบหนังสือโดยใ้ช้ Rectangular Marquee Tool แล้วเทสี จะได้ตามด้านล่างค่ะ

5. จากนั้นเลือก Polygonal Lasso Tool แล้วทำการวาดรูปสามเหลี่ยม แล้วเทสีดำ

จะได้ตามรูปด้านล่างค่ะ

 

6. สร้างรูปสามเหลี่ยมสีขาวตามรูปด้านล่าง เพื่อทำเป็นกระดาษด้านในของหนังสือค่ะ

7. จากนั้นทำรูปสีขาวซ้อนไปเรื่อยๆค่ะ จะได้ตามรูปด้านล่างเลยค่ะ

คุณอาจสนใจ
การสร้าง Site เพื่อเก็บเว็บเพจ
Mr.GuruZ (27,143 - 26 พ.ย. 50)
สร้าง cell ให้เสมือนปุ่มบน MS Excel
langjuko (40,967 - 29 ต.ค. 51)
การใช้คำสั่ง do while
Mr.POP (56,181 - 05 พ.ย. 49)
การใส่หัวตารางอัตโนมัต
Victor (59,044 - 13 ม.ค. 50)
เลือกดูข้อความที่อยู่คนละหน้าได้พร้อมกัน
นายนุก (20,001 - 07 มี.ค. 51)
ส่วนประกอบของโปรแกรมและการใช้ภาษาไทย
Mr.POP (28,459 - 26 พ.ย. 50)
บั๊กของโน้ตแพดใน Vista
เว็บไทยดีดี (14,341 - 22 ก.ย. 50)
การแทรก และลบ Column ใน Query
คุณอ้อม (19,677 - 30 เม.ย. 50)