สร้างข้อความเป็นรูปเรา จัดทำโดย : langjuko พิมพ์
 Untitled Document

สร้างข้อความเป็นรูปเรา

1.เปิด file รูปที่เราต้องการ จากนั้นให้พิมพ์ข้อความลงไป โดยกดตัว T ที่ keyboard

2. เลือก text layer ---->magic wand tool---> click ที่ background หลังข้อความ

3. เลือก layer ที่เป็นรูปเรา ถ้า layer นั้นเป็น mode background ให้ double click เพื่อเปลี่ยนชื่อเป็นแบบ layer จากนั้นให้กด delete

4. click ขวาที่ text layer ---> delete layer

5. ตกแต่งข้อความให้สวยงาม ในที่นี้จะเพิ่มขอบของข้อความเข้าไป โดย double ที่ layer เลือก stoke เพื่อทำขอบ เลือก drop shadow เพื่อสร้างเงาให้ข้อความ ตกแต่งตามความต้องการ เราก็จะได้ข้อความที่เป็นลายหน้าของเราเป็นอันเสร็จสิ้น

 

คุณอาจสนใจ
การทำ selection ตัดภาพ
Lee (305,936 - 11 ก.ย. 49)
การแต่งภาพ ClipArt
หมูขุน (17,612 - 04 ก.พ. 50)
USB Flash Drive Manager
เว็บไทยดีดี (25,257 - 03 พ.ค. 51)
ลูกเล่นการนำเสนองาน
หมุขุน (75,159 - 04 ก.พ. 50)
สรุปคำสั่ง Action Script บน Flash MX (ตอนที่ 5)
สหรัถ แซ่ตั้ง (27,068 - 08 ก.ย. 50)
วิธีแก้ปัญหาสัญญาณหลุดบ่อยของ ADSL
เว็บไทยดีดี (18,547 - 27 ต.ค. 50)
การสร้างแบบทดสอบเข้ารหัส MD5
Mr.GuruZ (35,452 - 03 มิ.ย. 49)
Herizontal Type Mask Tool (T)
Mr.GuruZ (45,570 - 22 ก.ย. 50)