สร้างข้อความเป็นรูปเรา จัดทำโดย : langjuko พิมพ์
 Untitled Document

สร้างข้อความเป็นรูปเรา

1.เปิด file รูปที่เราต้องการ จากนั้นให้พิมพ์ข้อความลงไป โดยกดตัว T ที่ keyboard

2. เลือก text layer ---->magic wand tool---> click ที่ background หลังข้อความ

3. เลือก layer ที่เป็นรูปเรา ถ้า layer นั้นเป็น mode background ให้ double click เพื่อเปลี่ยนชื่อเป็นแบบ layer จากนั้นให้กด delete

4. click ขวาที่ text layer ---> delete layer

5. ตกแต่งข้อความให้สวยงาม ในที่นี้จะเพิ่มขอบของข้อความเข้าไป โดย double ที่ layer เลือก stoke เพื่อทำขอบ เลือก drop shadow เพื่อสร้างเงาให้ข้อความ ตกแต่งตามความต้องการ เราก็จะได้ข้อความที่เป็นลายหน้าของเราเป็นอันเสร็จสิ้น

 

คุณอาจสนใจ
ลดแคช IE6 คืนเนื้อที่ให้ฮาร์ดดิสก์จะทำอย่างไร
เว็บไทยดีดี (14,952 - 29 ก.ย. 50)
การสร้างแผนผัง Organization Chat
nut (30,999 - 08 มี.ค. 51)
การทำให้รูปภาพเข้าไปอยู่ในตัวอักษร
ล่องลอย (64,636 - 01 ส.ค. 49)
การติดตั้ง PHP โดยใช้ Apache จำลองเป็น Server
Mr.GuruZ (59,772 - 01 ก.พ. 50)
การทำ Poll ตอนที่ 4 (การสร้าง Set Active ให้กับหัวข้อที่จะโหวด)
Mr.GuruZ (33,842 - 03 มิ.ย. 49)
การส่งข้อมูลผ่านฟอร์ม
Mr.GuruZ (42,125 - 03 มิ.ย. 49)
การแทรกรูปภาพ และเก็บใน Folder ที่เราต้องการ
Mr.GuruZ (25,843 - 26 พ.ย. 50)
เทคนิคการทำปุ่ม Flash ไม่ให้มีพื้นหลัง
Mr.GuruZ (69,495 - 04 มิ.ย. 49)