การทำพื้นหลังแบบลำแสงพระอาทิตย์ จัดทำโดย : NOK พิมพ์


การทำพื้นหลังแบบลำแสงพระอาทิตย์

1. สร้างเอกสารใหม่ขนาด 400 x 400 pixels

2. set background colorเป็นสีดำ และ foreground color เป็นสีขาว

3. เทสีพื้นหลังให้เป็นสีขาว

4. ไปที่เมนู Filter > Sketch > Halftone Pattern แล้วปรับตาม รูป

 

5. จะได้ รูปดังนี้

6. ไปที่เมนู Edit > Transform เลือก Rotate 90° CW ให้เส้นหมุนตั้งขึ้นตาม รูป

 

7. ไปที่เมนู Distort > Polar Coordinates เลือก Rectangular to Polar

 

8. จะได้ รูปดังนี้ เพื่อนำไปพัฒนาและปรับสีตามใจชอบ

9. การปรับสี ให้สร้างเลเยอร์ขึ้นมาใหม่ และใส่ค่าสีที่เราต้องการ และปรับ Blending Mode ชิ้นงานพื้นหลังของเราให้ เป็น Soft Lightจะได้ดังรูป

คุณอาจสนใจ
การแทรกภาพจาก Assets
Mr.GuruZ (33,766 - 04 มิ.ย. 49)
การตั้งค่าหน้ากระดาษ
นายนุก (28,339 - 07 ก.พ. 51)
ทดสอบการแสดงผลรูปภาพที่เก็บในฐานข้อมูล MySQL
Mr.GuruZ (38,783 - 03 มิ.ย. 49)
วิธีการทำ Digital clock
Charoen (68,564 - 23 พ.ย. 50)
วิธีเปลี่ยนเคอร์เซอร์เมาส์ให้เป็นภาพตามใจนึก xp
สายลม (30,324 - 19 เม.ย. 51)
การทำ Banner ง่ายๆ สไตล์ Namo WebEditor
Mr.GuruZ (47,756 - 10 พ.ค. 51)
การตกแต่งพื้นหลังแบบ Gradient
nut (33,596 - 17 มี.ค. 51)
เรื่องเล็กน้อยแต่น่ารู้ไว้ของเมนู Start (XP)
เว็บไทยดีดี (13,330 - 29 ก.ย. 50)