การทำพื้นหลังแบบลำแสงพระอาทิตย์ จัดทำโดย : NOK พิมพ์


การทำพื้นหลังแบบลำแสงพระอาทิตย์

1. สร้างเอกสารใหม่ขนาด 400 x 400 pixels

2. set background colorเป็นสีดำ และ foreground color เป็นสีขาว

3. เทสีพื้นหลังให้เป็นสีขาว

4. ไปที่เมนู Filter > Sketch > Halftone Pattern แล้วปรับตาม รูป

 

5. จะได้ รูปดังนี้

6. ไปที่เมนู Edit > Transform เลือก Rotate 90° CW ให้เส้นหมุนตั้งขึ้นตาม รูป

 

7. ไปที่เมนู Distort > Polar Coordinates เลือก Rectangular to Polar

 

8. จะได้ รูปดังนี้ เพื่อนำไปพัฒนาและปรับสีตามใจชอบ

9. การปรับสี ให้สร้างเลเยอร์ขึ้นมาใหม่ และใส่ค่าสีที่เราต้องการ และปรับ Blending Mode ชิ้นงานพื้นหลังของเราให้ เป็น Soft Lightจะได้ดังรูป

คุณอาจสนใจ
การใช้งานเครื่องมือ กล้องและ Render ภาพจากกล้อง
first (36,238 - 13 พ.ย. 51)
การแต่งภาพ ClipArt
หมูขุน (14,964 - 04 ก.พ. 50)
เชื่อมต่อ Flash MX กับเท็กซ์ไฟล์ และ XML (ตอนที่ 1)
Ching Ching (27,680 - 29 ก.ย. 50)
การใช้คำสั่ง SWITCH เลือกอย่างได้อีกอย่าง (Program Flow)
นายจืด (18,260 - 10 เม.ย. 51)
การกำหนดค่าตัวแปลแบบคงที่ใน PHP
Mr.GuruZ (24,232 - 03 มิ.ย. 49)
การใส่ Metalrial
first (25,292 - 02 เม.ย. 51)
การกำหนดลักษณะตัวอักษร แบบ Logical
สายลม (50,270 - 10 ม.ค. 50)
ลบไฟล์ .LOG ได้ไหม ?
เว็บไทยดีดี (16,137 - 29 ก.ย. 50)