เทคนิคการทำรูปภาพ Music Graffiti จัดทำโดย : Black-Hawk พิมพ์


เทคนิคการทำรูปภาพ Music Graffiti

มีการถามไถ่ถึงภาพในลักษณะมาบ่อยพอสมควรนะครับ คราวนี้เลยอามาจัดทำเ็ป็นบทความให้กันเลยนะครับ

1. กด Ctrl+N เพื่อเปิด เอกสารสำหรับจัดทำกันขึ้นมาตามขนาดที่ท่านต้องการ

2. ใช้ Pen Tool ทำ Selection ในรูปแบบที่มีลักษณะโค้ง

3. จากนั้นเปิด Layer ใหม่ขึ้นมา

4. จากนั้นเทสีลงไปด้วยสี รหัส #70C5EE

4. ไปที่ custum shape too  จากนั้นไปทำตามภาพต่อไปนี้นะครับ

เลือก

เลือก

5. นำวงกลมเหล่านั้นมาวาดตรงรอบๆ พื้นที่สีฟ้านั้นๆ *** ถ้าต้องการให้วงกลมเหล่านั้นไม่บิดเบี้ยวให้กด Shift พร้มกับลากเมาส์นะครับ***

6.จากนั้นกด Ctrl + Enter เพื่อทำ Selection

7. จากนั้นด้วย สีรหัส #70C5EE สังเกตุให้ ที่ Color เป็นแบบนี้นะครับ จากนั้น กด Alt + Delete เพื่อการลงสี

8. จากนั้นไปที่ custum shape too กลับไปที่ วงกลม อีกครั้ง ทำวงกลมด้านในกับวงที่ใหญ่ผิดกับวงอื่นๆ

9. จากนั้นกด Ctrl + Enter เพื่อทำ Selection

10. จากนั้นด้วย สีรหัส #40A5DB สังเกตุให้ ที่ Color เป็นแบบนี้นะครับ จากนั้น กด Alt + Delete เพื่อการลงสี

11. จากนั้นใช้ Pen Tool ทำ Seclaction ในรูปแบบที่มีลักษณะโค้งด้านใน

12. จากนั้นด้วย สีรหัส #5EB7E3 สังเกตุให้ ที่ Color เป็นแบบนี้นะครับ จากนั้น กด Alt + Delete เพื่อการลงสี

13. จากนั้นใช้ Pen Tool ทำ Selection ในรูปแบบที่มีลักษณะโค้งที่ครึ่งล่างของส่วนเมื่อสักครู่นี้

14. จากนั้นด้วย สีรหัส #43A5D4 สังเกตุให้ ที่ Color เป็นแบบนี้นะครับ จากนั้น กด Alt + Delete เพื่อการลงสี

15. จากนั้นเปิด Layer ใหม่ขึ้นมาแล้วไปที่ custum shape too กลับไปที่ วงกลม อีกครั้ง ทำวงกลมด้านนอกทำแบบกระจายๆ

ทำวงกลมแบบกระจายในลักษณะแบบนี้ครับ

16. จากนั้นกด Ctrl + Enter เพื่อทำ Selection

17. จากนั้นด้วย สีรหัส #70C5EE สังเกตุให้ ที่ Color เป็นแบบนี้นะครับ จากนั้น กด Alt + Delete เพื่อการลงสี

18. เปิด Layer ใหม่ขึ้นมา

19. ไปที่ custum shape too  จากนั้นทำตามภาพต่อไปนี้นะครับ

เลือก

เลือก

เลือก

20. นำตัวโน็ตดนตรี ที่เลือกมามาใส่

21. จากนั้นกด Ctrl + Enter เพื่อทำ Selection

22. จากนั้นทำตัวอักษรเป็นสีดำ สังเกตุให้ ที่ Color เป็นแบบนี้นะครับ จากนั้น กด Alt + Delete เพื่อการลงสี

22. จากนั้นเปลี่ยนค่า Blending modeให้เป็น Soft Light

ผลของการเปลี่ยน Blending modeให้เป็น Soft Light

23. จากนั้นเปิด Layer ใหม่ขึ้นมาหลัง Layer เส้นโค้ง

24. ไปที่ custum shape too  จากนั้นไปทำตามภาพต่อไปนี้นะครับ

เลือก

เลือก

เลือก

25. จากนั้นนำวัตถุที่เลือกมาใส่ใน Layer เฉพาะด้านบนของเส้นโค้ง ***ในขณะลากเมาส์เพื่อวางควรกด Shift ไปด้วยเพื่อสัดส่วนที่สมดุล****

26. จากนั้นกด Ctrl + Enter เพื่อทำ Selection

27. จากนั้นด้วย สีรหัส #6C6E6D สังเกตุให้ ที่ Color เป็นแบบนี้นะครับ จากนั้น กด Alt + Delete เพื่อการลงสี

28. จากนั้นกำหนด parameter: Fill ให้เป็น 70%

ผลการกำหนด parameter: Fill ให้เป็น 70%

29. ไปที่ custum shape too  จากนั้นไป ทำตามภาพต่อไปนี้นะครับ

เลือก

เลือก

30 จากนั้นให้เปิด Layer ใหม่ นำวัตถุที่เลือกมาใส่ใน Layer เฉพาะด้านล่างของเส้นโค้ง

จากนั้นลากเส้นโค้ง

31. จากนั้นกด Ctrl + Enter เพื่อทำ Selection

32. จากนั้นด้วย สีรหัส #865551 สังเกตุให้ ที่ Color เป็นแบบนี้นะครับ จากนั้น กด Alt + Delete เพื่อการลงสี

33. จากนั้นกำหนด parameter: Fill ให้เป็น 10%

ผลการกำหนด parameter: Fill ให้เป็น 10%

34. จากนั้นก็หาภาพคนเล่นดนตรีมา 1 รูป (จะ Save เอารูปนี้ไปหรือไปหาจากที่อื่นมาก็ได้นะครับ)

35. จากนั้น Dai Cut ภาพ ที่นำมาด้วยเครื่องมือที่คุณถนัด

35.1 สำหรับคนที่ Save รูปนี้ไปเท่านั้น ไปที่ Edit > Transform> Flip Horizontal

ผลการ Edit > Transform> Flip Horizontal

36. จากนั้นลากรูปมาที่ ไฟล์ ที่เราทำไว้ก่อนหน้านี้

36.1 สำหรับคนที่ Save รูปนี้ไปและคนที่เมื่อนำภาพมาวางแล้วใหญ่เกินไปแบบนี้นะครับ กด Ctrl+T แล้วย่อรูปด้วยการดึงจากที่มุม และกด Shift  ไปด้วย

ผลการย่อรูป

37. ดับเบิ้ลคลิ๊กที่ Layer เพื่อเปิด Layer style

38. จากนั้นเลือก Gradint Overlay คลิ็กตรงกลางรูป Gradint  เพื่อเปิด Gradint Editor ขึ้นมา

39. ปรับสี Gradint Editor ตามนี้ครับ ด้านหน้าคือ #3E5460 ด้านหลังคือ #2F9DD2 จากนั้นกด OK

40 จากนั้นกลับมาที่ Gradint Overlay เปลี่ยน Angle เป็น -90

ผลของ การเปลี่ยน Gradint Overlay 

41. ไปที่ custum shape too  จากนั้นไป ทำตามภาพต่อไปนี้นะครับ

เลือก

เลือก

42. จากนั้นเปิด Layer ใหม่ขึ้นมา

43. จากนั้นสร้างรูปวงกลมจากมุมๆ ของภาพ *** ถ้าต้องการให้วงกลมเหล่านั้นไม่บิดเบี้ยวให้กด Shift พร้มกับลากเมาส์นะครับ***

44. จากนั้นกด Ctrl + Enter เพื่อทำ Selaction

45. จากนั้นใส่สีอะไรก็ได้ ด้วยการกด Alt + Delete เพื่อการลงสี (ไม่ต้องสนใจสีนะครับเพราะต้องทำ Gradint Overlay อยู่แล้ว)

46. ดับเบิ้ลคลิ๊กที่ Layer เพื่อเปิด Layer style

47. จากนั้นเลือก Gradint Overlay คลิ็กตรงกลางรูป Gradint  เพื่อเปิด Gradint Editor ขึ้นมา

48. ปรับสี Gradint Editor ตามนี้ครับ ด้านหน้าคือ #3E4B53 ด้านหลังคือ #3DA5CC จากนั้นกด OK

49. จากนั้นกลับมาที่ Gradint Overlay  ปรับ Angle เป็น 132 ปรับ Scale ตามความเหมาะสมของภาพ ของผมใช้ภาพ 450 x 350 ปรับ Scale ที่ 84%

ผลของ Gradint Overlay

50. จากนั้นเปิด Layer ใหม่ขึ้นมา

51. จากนั้นไปที่ custum shape too กลับไปที่ วงกลม   อีกครั้ง ทำวงกลมด้านใน

52. จากนั้นกด Ctrl + Enter เพื่อทำ Selaction

53.จากนั้นใส่สีอะไรก็ได้ ด้วยการกด Alt + Delete เพื่อการลงสี (ไม่ต้องสนใจสีนะครับเพราะต้องทำ Gradint Overlay อยู่แล้ว)

54.ดับเบิ้ลคลิ๊กที่ Layer เพื่อเปิด Layer style

55.จากนั้นเลือก Gradint Overlay คลิ็กตรงกลางรูป Gradint  เพื่อเปิด Gradint Editor ขึ้นมา

56. ปรับสี Gradint Editor ตามนี้ครับ ด้านหน้าคือ #40819F ด้านหลังคือ #43A2D2 จากนั้นกด OK

57. ผลลัพธ์จาก Gradint Overlay

58. จากนั้นปรับ Opacity เป็น 50%

ผลของการปรับ Opacity เป็น 50%

59. เปิด Layer ใหม่ขึ้นมา

60. จากนั้นไปที่ custum shape too กลับไปที่ วงกลม อีกครั้ง แต่ครั้งนี้ให้เลือก  แล้วทำวงกลมด้านใน (ไม่ต้องสนใจสีนะครับเพราะต้องทำ Gradint Overlay อยู่แล้ว)

61. ดับเบิ้ลคลิ๊กที่ Layer เพื่อเปิด Layer style

62. จากนั้นเลือก Gradint Overlay คลิ็กตรงกลางรูป Gradint เพื่อเปิด Gradint Editor ขึ้นมา

63. ปรับสี Gradint Editor ตามนี้ครับ ด้านหน้าคือ #568CA4 ด้านหลังคือ #FFFFFF จากนั้นกด OK

64. จากนั้น เลือก Stroke สี #2786B4  Size ตามความเหมาะสมของขนาดภาพ (ผมทำภาพขนาด 450 x 350 ใช้ขนาด 4 px ครับ)

ผลของ Gradint และ Stroke

65 จากนั้น Copy โดยการใช้ Move Tool  ลากพร้อมกด Alt ส่วนถ้าต้องการย่อขนาดให้ กด Ctrl + T แล้วดึงย่อจากที่มุม (ดูข้อ 36.1)

66. เปิด Layer ใหม่ขึ้นมา

67. จากนั้นด้วย สีรหัส #70C5EE สังเกตุให้ ที่ Color เป็นแบบนี้นะครับ จากนั้นไปที่ custum shape too เลือก ตามนี้ครับ

และเลือก

68. จากนั้นวาดใส่มุม อีกมุมของวงกลมเมื่อสักครู่

69. เปิด Layer ใหม่ขึ้นมา

70. จากนั้นไปที่ custum shape too กลับไปที่ วงกลม อีกครั้ง ด้วย สีรหัส #6B6D6C สังเกตุให้ ที่ Color เป็นแบบนี้นะครับ แล้ววาดวงกลม มุมบน

71. เปิด Layer ใหม่ขึ้นมา

72. จากนั้นไปที่ custum shape too เลือกตามนี้ครับ

เลือกสี #767676 จากนั้นวาดลงไปด้านในวงกลมใหญ่

แค่นี้ก็เสร็จแล้วครับ

คุณอาจสนใจ
การใส่เมนูคลิกขวาให้กับเว็บเพจ Style Dream
Mr.GuruZ (34,100 - 04 มิ.ย. 49)
วิธีแก้ส่งอีเมล์ภาษาไทยจากเครื่องแมค ไปเครื่อง PC แล้วอ่านไม่ได้
เว็บไทยดีดี (14,875 - 11 ก.ย. 50)
การใส่สีตัวอักษร และสีพื้นหลังของตัวอักษร
Mr.GuruZ (24,494 - 15 มี.ค. 51)
มาทำความรู้จักกับ เทคโนโลยี 3G
เว็บไทยดีดี (16,637 - 22 ม.ค. 51)
รีเฟรชหน้าเว็บทุกแท็บในคราวเดียว IE7
เว็บไทยดีดี (14,354 - 29 ก.ย. 50)
การทำฟองอากาศ
Lee (125,814 - 17 ก.ค. 49)
เทคนิคการใส่จุลภาค คั่นตัวเลข
Mr.GuruZ (27,998 - 03 มิ.ย. 49)
การทำ Expaning_text
Black-Hawk (123,892 - 22 ก.พ. 51)